2011 онд иргэдэд 15 мянган га газар өмчлүүлнэ.

2011 онд иргэдэд 15 мянган га газар өмчлүүлнэ.

Аймаг, нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын саналыг үндэслэн “2011 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын нийт хэмжээ,

байршил, зориулалт”-ыг баталлаа. Тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайд Х.Баттулгад Засгийн газрын хуралдаанаас үүрэг болгов. 2011 онд улсын хэмжээнд иргэдэд үнэгүй өмчлүүлэхээр төлөвлөсөн нийт 15.6 мянган га газрын 17.3 хувийг одоо эзэмшиж, ашиглаж байгаа хашааны газар, 77.4 хувийг шинээр өмчлүүлэх газар, 5.3 хувийг улсын чанартай авто замын дагуух газар эзэлж байна. Харин аж ахуйн зориулалтаар өмчлүүлэхээр төлөвлөсөн 2.5 мянган га газрын 72.4 хувийг үр тариа, 24.4 хувийг төмс, хүнсний ногоо тарих, 3.2 хувийг газар тариалангийнхаас бусад зориулалттай газар эзэлж байгаа ажээ.

“Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль” хэрэгжиж  эхэлсэн өдрөөс хойш буюу 2010 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар улсын хэмжээнд өссөн дүнгээр 245345 иргэн 27348.99 га газрыг гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар өмчилж авчээ.

Үүнээс нийслэлийн хэмжээнд 83474 иргэн одоо эзэмшиж байгаа хашааныхаа 4535.49 га газрыг, 1260 иргэн гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар шинээр 88.2 га газрыг, аймгуудын хэмжээнд 98296 иргэн одоо эзэмшиж байгаа хашааныхаа 12538.10 га газрыг, 62315 иргэн шинээр 10187.20 газрыг өмчлөн авчээ.

www.now.mn

Холбоотой мэдээ