Усыг хэмнэлттэй ашиглах зөвлөмж

Усыг хэмнэлттэй ашиглах зөвлөмж

Усыг хэмнэлттэй ашиглах зөвлөмж: Гэр бүлд:

а. Бид шүд угаахад зарцуулах усны хэмжээг хэрхэн хэмнэж чадах вэ?

Хэрэглэгч та: Шүдээ угаахдаа усныхаа цоргыг хаалгүй угаахад 5-10 литр ус урсгадаг байна. Энэ нь 1 жилд 1825-3650 литр, 10 жилд 18250-36500 литр усыг үр ашиггүй зарцуулж үүнийхээ төлөө жилд 2007.5-4015.0 төгрөгийг зөвхөн шүдээ угаасныхаа төлбөрт төлж байна. Хэрвээ та усаа стаканд хийж шүдээ угаавал 250-500 гр ус буюу жилд 91.25-182.5 литр, 10 жилд 912.5-1825 литр усыг зарцуулна. Ингэснээр та усаа хэмнэлттэй ашиглах төдийгүй мөнгөө ч бас хэмнэнэ.

б. Та нэг удаа усанд орохдоо хэдий хэмжээний ус зарцуулдаг бол? 
Та усныхаа онгоцоо дүүргэж ороход 150-180 литр зарцуулдаг, харин 15 мин шүршүүрт ороход 200-250 литр ус ашигладаг байна.Та биеээ савандаж байх үедээ усаа хааж байхаа битгий мартаарай, ингэснээр 2 дахин бага буюу 100-125 литр ус хэмнэж чадна.

в. Бид аяга тавгаа угаахдаа хэдий хэмжээний усаар угаадаг вэ?

Бохир аяга, таваг, сав суулгаа ойролцоогоор 10 мин крантаа хаахгүйгээр угаахад 43.4 литр ус зарцуулдаг байна. Харин угаалгын шингэнээр угаахдаа крантаа хаах, цэвэр усаар зайлахдаа крантаа бага хэмжээгээр гоожуулан угааснаар 25 орчим литр ус хэмнэж чадна.

г. Та авто машинаа хэдэн литр усаар угаалгадаг вэ?
Авто машиныг даралттай усаар угаахад цагт 500 литр, ус зөөж угаахад 50 литр ус зарцуулагддаг байна. Машинаа цэвэрхэн байлгаж, бохирдсон үед нь даралттай усаар угаалгахаас татгалзая.


 

Усыг хэмнэлттэй ашиглах зөвлөмж: Ресторан, зоогийн газруудад:

 а. Хүн нэг удаа гараа угаахдаа 3-5 литр ус зарцуулдаг байна. Харин ус бага зарцуулдаг мэдрэгчтэй холигч крантыг суурилуулснаар даруй 2 дахин бага ус зарцуулах боломжтой.

б. 00-ын усыг 1 удаа татахад 6-10 л литр ус зарцуулдаг байна. Харин 2 янзын гаралттай бочкийг 00-д суурилуулснаар усыг 1 дахин бага зарцуулна.

в. 00-ын өрөөний хана, угаалтуурын дэргэд ус хэмнэх зөвлөмжийг наасан байх.

г. Бохир аяга таваг, савнуудыг 1 удаа 15 мин угаахад 65.2 литр ус зарцуулдаг байна. Харин 2 тоосгууртай крантад угаах буюу 1 тоосгуурт угаалгын шингэнээр, 2 дахь крантанд цэвэр усаар зайлж угаавал усны зарцуулалтыг 2 дахин хэмнэж чадна.
   

Усыг хэмнэлттэй ашиглах зөвлөмж: Зочид буудлуудад:

а. Хүн нэг удаа гараа угаахдаа 3-5 литр ус зарцуулдаг байна. Харин ус бага зарцуулдаг мэдрэгчтэй холигч цоргыг суурилуулснаар даруй 2 дахин бага ус зарцуулах боломжтой.

б. 00-ын усыг 1 удаа татахад 6-10 л литр ус зарцуулдаг байна. Харин 2 янзын гаралттай бочкийг 00-д суурилуулснаар усыг 2 дахин бага зарцуулна.

б. Зочин буудлын өрөөнүүдэд дээшээ холигчтой сөхөгддөг цорго суурилуулах нь усны зарцуулалтыг 2 дахин хэмнэх болно.

в. 00-ын өрөөний хана, угаалтуурын дэргэд ус хэмнэх зөвлөмжийг наасан байх.

г. Зочинд өгөх үйлчилгээний санамжид усыг хэмнэлттэй ашиглах талаар зөвлөмж бичсэн байх. Жишээлбэл:
  Зочин та цагаан хэрэгслээ цэвэрхэн хэрэглэснээр өдөр бүр угаах шаардлага гарахгүй бөгөөд цэвэрлэгээнд зарцуулах усыг хэмнэж чадна.
   Зочин та шүдээ угаахдаа зориулалтын стаканд хийж угаана уу.
   Зочин та усанд орохдоо биеэ савандаж байхаа усаа хааж байхаа битгий мартаарай гэх мэт...
 

    Ухамсарт хүн та бүгд дээрх зөвлөмжүүдийг мөрдөн
усыг хэмнэлттэй ашиглаж, мөн мөнгөө хэмнэж чадна.

Холбоотой мэдээ