Газрын гэрчилгээгээ сунгуулах бол Засаг даргадаа хандаарай

Газрын гэрчилгээгээ сунгуулах бол Засаг даргадаа хандаарай

-Манай хашааны газрын гэрчилгээний хугацаа ирэх тавдугаар сард дуусна. Гэрчилгээгээ сунгуулахын тулд би хаана хандах вэ?

Сонгинохайрхан дүүргийн XXI хорооны иргэн А.Долзод

-Газрын тухай хуулийн 37.1. Эрхийн гэрчилгээний хугацаа хүчин төгөлдөр байх хугацаа дуусахаас 30 хоногийн өмнө эзэмшигч нь хугацаа сунгуулах хүсэлтээ тухайн Засаг даргад гаргана. Ингэхдээ дараах бичиг баримт бүрдүүлнэ.

-Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ

-Газрын төлбөр төлсөн тухай баримт -Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээгээр гарсан дүгнэлтийг хэрэгжүүлсэн талаарх тодорхойлолт

-Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга хугацаа сунгуулах тухай хүсэлтийг хүлээн авснаас хойш 15 хоногийн дотор эрхийн гэрчилгээ эзэмших нөхцөлийг хангаж ажилласан эсэхийг хянаж, үүний хугацааг сунгах шийдвэр гаргана. Уг шийдвэрийг үндэслэн сумын газрын даамал, аймаг, нийслэл, дүүргийн Газрын алба бүртгэдэг.

Холбоотой мэдээ