ГАЗАР ХӨДЛӨЛИЙН ТЭСВЭРЛЭЛТЭЭР НЬ ПАСПОРТЖУУЛАХ АЖЛЫН ЯВЦТАЙ ТАНИЛЦЛАА

ГАЗАР ХӨДЛӨЛИЙН ТЭСВЭРЛЭЛТЭЭР НЬ ПАСПОРТЖУУЛАХ АЖЛЫН ЯВЦТАЙ ТАНИЛЦЛАА

Газар хөдлөлийн гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах, бэлэн байдлыг хангахад мэргэжлийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулж, нэгдсэн удирдлагаар хангах байнгын ажиллагаатай зөвлөл өнгөрсөн 7 хоногт хуралдлаа. Монгол Улсын Шадар сайд M.Энхболдын ахалсан энэ зөвлөл өмнөх хуралдаанаар

хийх ажлын төлөвлөгөө, журмаа баталсан бол энэ удаа хийж буй ажлынхаа талаар ярилцсан. Тухайлбал Нийслэлийн Барилга, хот байгуулалт, төлөвлөлтийн газраас хэрэгжүүлж буй нийтийн зориулалттай орон сууцыг газар хөдлөлийн тэсвэрлэлтээр нь паспортжуулах ажлын явцтай танилцлаа. Нийслэл 24560 барилга, байгууламжтайгаас нийтийн зориулалттай орон сууцны 2005 хүртэл баригдсан барилга 1001 байна. Тус газраас 2011 онд газар хөдлөлтөнд тэсвэрлэх чадварыг үнэлж паспортжуулах барилгын дундаж үнэ нь Барилга Хот Байгуулалтын Сайдын 2005 оны 39 дүгээр тушаал, Барилга, нийтийн аж, ахуйн хөгжлийг дэмжих төвийн даргын 2005 оны 54 дүгээр тушаалын дагуу тооцоход ойролцоогоор 5 сая төгрөг болж байна. Дээрх 1001 нийтийн зориулалттай орон сууцыг паспортжуулахад 5 тэрбум төгрөг шаардлагатай хэмээн Улаанбаатар хотын Ерөнхий архитектор Э.Хүрэлбаатар онцолсон. Улаанбаатар хотын барилга, байгууламжийг паспортжуулах ажлын явцыг эрчимжүүлэх, төв суурин газруудын газар хөдлөлийн зураг хийх, шинээр байригдаж байгаа орон сууцны барилгууд 8 баллын газар хөдлөлийг тэсвэрлэх шаардлага хангаж байгаа эсэхэд хатуу хяналт тавьж ажиллахыг Шадар сайд уулзалтын үеэр үүрэг болгосон.

Холбоотой мэдээ