Ирээдүйн инженерүүд бэлтгэгдэж байна

Ирээдүйн инженерүүд бэлтгэгдэж байна

      ШУТИС-ийн Барилгын инженер – Архитектурын сургуулийн барилгын бүтээцийн профессорын баг, МБИХ хамтран жил бүр инженер архитектурын чиглэлээр суралцаж байгаа оюутнуудын дунд зохион байгуулдаг “Төмөр бетоны долоо хоног” аяныг 2011 оны 10 сарын 17-25-ны хооронд амжилттай зохион байгууллаа.
     Энэхүү аяны гол зорилго нь “Төмөр бетон бүтээц” хичээлээр олж авсан мэдлэгээ батжуулах, онол практикийг хослуулах, багаар ажиллах чадварыг хөгжүүлэх зорилготой юм.
“Төмөр бетоны долоо хоног” аяны үйл ажиллагаа 3 үе шаттай явагдсан бөгөөд
1-р шат нь төмөр бетон дам нурууг төсөөлөн тооцож арматурыг зангидан бетон цутгаж, бэхжүүлэн турших
2-р шат нь ханын илтгэл
3-р шат нь Эрдэм шинжилгээний хуралд илтгэл тавих гэсэн үе шаттайгаар зохион байгуулж дүнгээ гаргасан байна. Энэхүү аяны хамрах хүрээ нь жилээс жилд өргөжин тэлж байгаа ба энэ жилийн аянд 60 гаруй оюутан 10 баг болон оролцсон нь уралдааныг улам өрсөлдөөнтэй болголоо.
     Жаран чавганц уралдахад нэг нь түрүүлдэгийн үлгэрээр 1-р байрт “Sky tree-1”, 2-р байрт “Sky tree-2” баг шалгарсан бол “ИҮБИ-09D” удааллаа. Харин тусгай байрт “AVII”, “Force action”, “Smart engineering”, “Beam” багууд шалгарч өргөмжлөл мөнгөн шагнал хүртлээ.
     “Төмөр бетоны долоо хоног” аяныг “Ган харш”, “Дельта” конштракшн, “Баганат Өргөө”, “Нэмбар” компаниуд ивээн тэтгэж ирээдүйн боловсон хүчнийхээ мэдлэг чадварыг ахиулахад хөрөнгө оруулалт хийж, дэмжлэг үзүүллээ.


 

Холбоотой мэдээ