Аймгуудын ГХБХГБ-уудын анхааралд

Аймгуудын ГХБХГБ-уудын анхааралд

  Архангай, Баян-өлгий, Баянхонгор, Булган, Говь-алтай, Говьсүмбэр,  Увс, Ховд, Хөвсгөл, Хэнтий, Дундговь, Завхан, Орхон, Өвөрхангай,  Өмнөговь, Сүхбаатар, Сэлэнгэ,   Төв,   Дархан-уул, Дорноговь,    Дорнод   аймгийн ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА,  БАРИЛГА , ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАРТ                                                                                                        

                        Тайлан, мэдээ ирүүлэх тухай

Зам тээвэр, барилга хот байгуулалтын сайдын 2009 оны 105 дугаар тушаалаар батлагдсан

1.    Барилга угсралт эрхлэх: БМ-18, БМ-29, БМ-19,
2.    Барилгын материалын үйлдвэрлэл эрхлэх: БМ-15, БМ-25
3.     Зураг төсөл, инженер геологийн судалгааны ажил: БМ-16, БМ-27, БМ-28
      Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2009 оны 01/40 тоот тушаалаар батлагдсан Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн үйл ажиллагааны мэдээ тайлан гаргах болон салбарын бүртгэл мэдээллийн маягт-ийн дагуу орон нутагтаа үйл ажиллагаа явуулж буй барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх, зураг төсөл боловсруулах, барилгын материалын үйлдвэрлэл эрхлэх, өргөх байгууламж түүний эд ангийн үйлдвэрлэлт, угсралт, засвар, үйлчилгээ эрхлэх,  инженер геологийн судалгааны ажлынтусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдийн 2011 оны 3-р улирлын тайлан мэдээг нэгтгэж 2011 оны 10 дугаар сарын 10-ний дотор ирүүлэхийг мэдэгдье.

Холбоотой мэдээ