Орон сууцны талаар төрөөс баримталж буй бодлогын хэрэгжилтийн талаар

Холбоотой мэдээ