Орон сууцны хороолол, оршин суугчид өвөлдөө бэлэн үү

Орон сууцны хороолол, оршин суугчид өвөлдөө бэлэн үү

             Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгуудын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын талаар СӨХ-ны дээд зөвлөлийн дарга Р. Жигжид мэдээлэл хийлээ.  ОСНААГ-тай хамтран хаврын үзлэг засварын ажлыг хийж хэвшүүлсний үр дүнд өвөлжилтийн бэлтгэл 92 хувьтай байгаа гэлээ. Энэ зун 64 байрны дээвэрт их засвар хийж, 126 цахилгаан шат шинэчлэхээс 32 шатыг шинэчлэсэн байна.  34 шат угсралтын шатандаа яваа бол 60 нь тендер шалгаруулалтын шатанд яваа тухай танилцууллаа. Өөрсдийн нөөц бололцоогоор 431 орцонд засвар хийж 16282 урт метр инженерийн шугам сүлжээ, 40870 урт метр дээврийн хэсэгчилсэн засварыг сууц өмчлөгчдийн холбоод хийсэн аж.

Холбоотой мэдээ