Барилгын захиалагч инженерийн сургалт

Барилгын захиалагч инженерийн сургалт

Хугацаа:  2011 оны 9-р сарын 26-30 ны өдрүүдэд зохион байгуулна

Хамрагдагсад:  Яам, агентлагууд, аж ахуйн нэгж, байгууллага, төсөл хөтөлбөрт ажилладаг барилгын захиалагчийн инженер мэргэжилтнүүд

Зорилго:  Барилгын захиалагч инженерүүдийн үйл ажиллагаатай холбоотой хууль,  эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, шинээр гарсан барилгын норм, дүрэм, техникийн баримт бичигтэй танилцуулах, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх мэдлэг, чадвар олгох

 

Бүрдүүлэх материал: Харъяалагдах байгууллагын тодорхойлолт, дипломын хуулбар авч ирнэ

 

           Төлбөр:  100 мян.төг

 

                                                                                      Бүртгэл: 306 тоот өрөөнд явагдаж байна

                                                                                      Лавлах утас: 11-329789

 

                                             Сургалт, судалгаа, хөрөнгө оруулалт,  барилга захиалагчийн алба

Холбоотой мэдээ