Эхлээд өөрөө

Эхлээд өөрөө

Эхлээд өөрөө

Орчин үед хот суурин газар хүн ам ихээр төвлөрөн орон сууцанд амьдрах нь элбэг болсон өнөө үед оршин суугчид нь сантехникийн болон цахилгааны анхан шатны мэдлэгтэй байх нь чухал. Сантехникийн ус алдагдал түүнээс үүсэлтэй аливаа хохирлыг багасгах, урьдчилан сэргийлэх хэрэгтэй юм.

Тухайн оршин суугчид халуун хүйтэн  усны холигч, угаагуур, душ болон О-ын өрөөнд ус алдлаа гэхэд хамгийн түрүүнд засварчин дууддаг. Гэхдээ сантехникийн хүн ирэх хооронд хийх авч болох тухайн байрны оршин суугч дуудлагын засварчин ирэх хугацаанд өөрийн хэрэгцээний халуун хүйтэн усны шугамд тавигдсан аваарын хаалтыг хааж чаддаг байх нь өөрт болон доод айл руугаа ус алдахаас болгоомжлох анхан шатны арга хэмжээ юм.

Аваарын хаалтыг нар зөв тултал нь эргүүлж хаадаг хаалт, шугамын хөндлөн болгож хаах бариултай хаалт гэж 2 янз байна. Хэрэв аваарын хаалт хаагдахгүй болсон буюу хаалтгүй бол харъяа контортоо хандан шинэчилж тавиулах хэрэгтэй.

Иргэдээс орон сууцны СӨХ-д ирдэг дуудлагын ихэнх хувь нь крантнаас ус алдах, крант бөглөрөх, О-д усгүй боллоо гэсэн дуудлага голчилсон байдаг. Эдгээр дуудлагын зарим нэгийг нь иргэд өөрсдөө засах боломжтой байдаг. Жишээ нь: Крант бөглөрөх энгийн заавал мэргэжлийн засварчин дуудаж засуулах гэмтэл биш. Энэ нь угаалтуурын үзүүрт байдаг шүүлтүүр бөглөрсөнөөс үүсэлтэй учраас шүүлтүүрийг эргэдэн авч цэвэрлээд буцаагаад хийхэд л хангалтай.    

Холбоотой мэдээ