"100 МЯНГАН АЙЛЫН ОРОН СУУЦ" ХӨТӨЛБӨРТ ХАМРАГДАХ ОРОН СУУЦНЫ ЦОГЦОЛБОР ХОРООЛОЛ, ХОТХОНЫ ТӨСЛИЙН УРЬДЧИЛСАН ШАЛГАРУУЛАЛТАД УРЬЖ БАЙНА.

"100 МЯНГАН АЙЛЫН ОРОН СУУЦ" ХӨТӨЛБӨРТ ХАМРАГДАХ ОРОН СУУЦНЫ ЦОГЦОЛБОР ХОРООЛОЛ, ХОТХОНЫ ТӨСЛИЙН УРЬДЧИЛСАН ШАЛГАРУУЛАЛТАД УРЬЖ БАЙНА.

Шинэ Бүтээн Байгуулалт дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөр

Шинэ Бүтээн Байгуулалт дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төвлөгөө батлагдсантай холбогдуулан 100 МЯНГАН АЙЛЫН ОРОН СУУЦ Хөтөлбөрт хамрагдах орон сууцны цогцолбор хороолол, хотхоны төслийн урьдчилан шалгаруулалтад урьж байна.

Төслийн урьдчилан шалгаруулалтын баримт бичгийг 2011 оны 10 дугаар сарын 12-16-ны өдрийн 15,00 цаг хүртэл Засгийн газрын XII байрны 103 тоотоос авч болно. Төслийн саналыг 2011 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн 15,00 цагаар тасалбар болгон биечлэн хүлээн авна. Төсөл боловсруулах болон урьдчилан шалгаруулалттай холбогдсон дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорхи утас, хаягаар холбогдон авахыг хүсье.

 

Засгийн газрын XII байр, 103 тоот Барилгачдын талбай 3, Чингэлтэй дүүрэг Улаанбаатар хот Утас: 321299, 264596, 99172040

Холбоотой мэдээ