Туг аялж, байгууллагууд осолгүй ажиллаж байна

Туг аялж, байгууллагууд осолгүй ажиллаж байна

 

     Газрын харилцаа, Барилга, Геодези зураг зүйн газар, Монголын барилгачдын Холбоо, “Барилга.МН” сэтгүүл, OSHIMI Байгууллагаас Монгол улсад барилгын салбар үүсч хөгжсөний 85 жилийн ойг угтаж “Өндөр бүтээмжтэй, үйлдвэрлэлийн осолгүй ажиллацгаая” 3 сарын аяны тугийг 2011 оны 10 сарын 03-наас 2011 оны 10 сарын 10-ны хооронд “Улаанбаатар барилга” ХХК-аас “Байгууламж” ХК компани шилжин явах тугийг хүлээн авч Монтаж угсралтын нэгдсэн бригад, Барилга угсралтын нэгдсэн бригад, Машин механизмийн бригадууддаа аялууллаа.
     Аяны хүрээнд 7 хоногийн турш “Өндөр бүтээмжтэй, үйлдвэрлэлийн осолгүй ажиллацгаая” уралдааныг барилга угсралтын ажил хийгдэж байгаа СХД-ийн төв зам дагуу Геологийн Төв лаборатори орчмын борооны ус зайлуулах шугамын ажил, “Петровис” ХХК-ны Толгойт дахь нефтийн агуулахын зүүн хэсгийн усны үерээс хамгаалах далангийн ажил зэрэг обьектуудад ажиллаж байгаа бригадуудын дунд цаг ашиглалт, осолгүй ажиллагаа, хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгсэлийг бүрэн өмсөж хэрэглэх болон эрүүл ахуй гэсэн шалгууруудаар дүгнэсэн байна.
     Мөн СХД-ийн төв зам дагуу Геологийн төв лаборатори орчмын борооны ус зайлуулах шугамын барилгад ус шүүрүүлэх худаг,  шугамын 7 ком тохижилтын ажил хийсэн бөгөөд Петровис ХХК-ны Толгойт дахь нефтийн агуулахын зүүн хэсгийн үерийн уснаас хамгаалах барилгын далангийн налууг нягтруулан тэгшлэж нийт 180 гаруй метр газарт бетон налууг цутгаж, 120 гаруй метр налууд хавтан угсрах ажил тус тус хийсэн байна. Энэ ажлын үеэр идэвхтэй ажилласан 3 ажилчин , нэг инженер, нэг бригадыг мөнгөн шагналаар шагнаж урамшуулсан бөгөөд шилжин явах тугийг бригад тус бүр дээр хоёр хоног аялуулж үйлдвэрлэлийн осолгүй амжилттай ажиллаа.


 

 

Холбоотой мэдээ