"100000 орон сууц"- ны журмыг боловсруулж байна

"100000 орон сууц"- ны журмыг боловсруулж байна

      Засгийн газар төрийн албан хаагчдаа урт хугацаатай бага хүүтэй зээлээр орон сууцтай болгохоор "4000 орон сууц " хөтөлбөр  хэрэгжүүлээд дуусаж байна.Үүнийг "100000 орон сууц" хөтөлбөр үргэлжлүүлнэ. Гэхдээ энэ удаа зөвхөн төрийн албан хаагчдыг онцлохгүй, зээлээ хугацаандаа асуудалгүй төлөөд дуусгаж чадах тогтмол орлоготой,  байргүй иргэн үүнд хамрагдах боломжтой.

     Энэ хөтөлбөрийг ямар журмаар,  яаж хэрэгжүүлэхийг тодорхой болгохын тулд Орон сууцны Санхүүжилтын корпораци холбогдох газруудаас санал аваад эхэлжээ. Журмыг  Сангийн яам, ЗТБХБЯ, Нийслэлийн  Засаг даргын тамгын газрын хамтарсан тушаалаар батлана. Зээлийн урьдчилгаа төлбөрийг 10% байлгахад талууд санал нийлж байгаа бол зээлээр олгох байрны талбайн хэмжээний талаар янз бүрийн хувилбар гарч байгаа гэнэ. "4000 орон сууц" хөтөлбөрт хамрагдсан төрийн албан хаагчдын зарим нь том байр авсан нь бага, дунд орлоготой иргэдээ орон сууцжуулах гэсэн төрийн бодлоготой зөрчилдсөн гэнэ. Тиймээс энэ удаа 50 ам метр хүртэлх  хэмжээтэй байр байх ёстой гэсэн нарийн хязгаар тавьж өгөх тухай яригдаж байгаа. Мөн Улсын комиссын акт гарсан, шинэ байр гэсэн заалт эл журамд тусгахаар болжээ.

      Уг хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх зорилгоор Хөгжлийн банкнаас 800 тэрбум төгрөгийн бонд гаргаж, 213 тэрбумыг нь орон сууц, дэд бүтэц байгуулах ажилд зарцуулахаар болсон. Харин хөтөлбөрийг хэн хэрэгжүүлэх вэ? гэдэг асуудал нэлээд маргаантай байна. "Төрөөс бага, дунд орлоготой иргэдийг орон сууцжуулах хөтөлбөрийг" хэрэгжүүлэх ийн тулд ОССК-ийг байгуулсан. Эднийх "4000 орон сууц"-ыг хэрэгжүүлж туршлагажсан. Тиймээс ОССК-д даалгах нь зөв гэж үзэх нэг хэсэг байхад "Ипотекийн корпорацийг" оролцуулах ёстой гэж үзэх нөгөө хэсэг нь үзэж буй аж. "Ипотекийн корпорациар " дамжуулбал арилжааны банкинд өгснөөс өөрцгүй болно. Тэгвэл хөтөлбөрийн зорилго алдагдана гэж зарим нь эсэргүүцэж байгаа юм байна. Ипотекийн корпорацийнхан уг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх эрхийг авахаар эрчимтэй хөөуөлдөж буй сурагтай

Холбоотой мэдээ