Ашиглалтанд орсон 5186 орон сууц байна

Ашиглалтанд орсон 5186 орон сууц байна

2011 оны зургаадугаар сарын байдлаар Улаанбаатар хотод орон сууцны төсөл хэрэгжүүлж байгаа 140 байгууллага аж ахуй нэгж байна. Зах зээлд борлогдож байгаа 72 компаний 22400 айлын орон сууц байна. Дээрх 22400 айлын орон сууцны 1-5 өрөө байрны дундаж хэмжээ 1 өрөө 36 мКв, 2 өрөө 44 мКв, 3 өрөө 81 мКв, 4 өрөө 124 мКв, 5 өрөө 159 мКв байгаа ба нэг мКв дунаж үнэ 1584000 байна. Шинээр баригдаж байгаа орон сууцнуудыг байршлаар нь авч үзвэл Хан-Уул дүүрэгт 7504 айлын орон сууц байна нэг мКв дундаж үнэ 1416538, Сонгино хайрхан дүүрэгт 1420 айлын орон сууц нэг мКв дундаж үнэ 114666, Чингэлтэй дүүрэгт 36 айлын орон сууц байна нэг мКв дундаж үнэ 2400000, Сүхбаатар дүүрэгт 551 орон сууц нэг мКв дундаж үнэ 2016300, Баянгол дүүрэгт 5810 айлын орон сууц нэг мКв дундаж үнэ 1072500, Баянзүрх дүүрэгт 7081 айлын орон сууц байна нэг мКв дунаж үнэ 1086428 байна. Орон сууцнуудын ашиглалтын гүйцэтгэл нь ашиглалтанд орсон 5186 энэ онд багтаж орох 13968, 2011 оноос 2012 оны хооронд ашиглалтанд орох 3290 барилга тус тус байна.

Холбоотой мэдээ