Японы газар хөдлөлтөд тэсвэртэй барилгын туршлага E-DEFENSE

Японы газар хөдлөлтөд тэсвэртэй барилгын туршлага E-DEFENSE

Т.Зоригт, Барилга Архитектурын Сургуулийн ахлах багш (Ph.D.)


Одоогоор хамгийн их анхаарал татсан сэдэв болох 2023 оны 2-р сарын 6-нд болсон Турк-Сирийн газар хөдлөлт нь 7.8 магнитуд бөгөөд хохирол нь одоогоор нарийн тооцоологдоогүй боловч 100 тэрбум доллар давсан байх магадлалтай байна. Шууд хохирлын үнэлгээгээр 2011 оны Тохокүгийн газар хөдлөлт 220 тэрбум америк доллар бол 1995 оны Кобэгийн газар хөдлөлт 100 тэрбум доллар гэж үнэлэгдсэн байдаг байна. Эндээс үзвэл Турк-Сирийн газар хөдлөлт нь дэлхийн хамгийн их сүйрэл дагуулсан газар хөдлөлтөд дээгүүр орох нь тодорхой байна.

Туркийн барилгын инженерийн холбооноос 2023 оны 02 сарын 13-ны өдрийн урьдчилсан үнэлгээний тайланд гарсан хохирол, барилгын эвдрэлийн талаар шалтгаануудыг урьдчилан дүгнэсэн бөгөөд геотехникийн хүндрэлтэй нөхцөл, даацын бүтээцийн материалын чанарын асуудал, барилгын бүтээцлэлийн тооцооны асуудал, хяналтын тогтолцоо ажиллахгүй байгаа гэх мэт олон хүчин зүйлс байгаа талаар дурджээ.

Харин ойр ойрхон хүчтэй газар хөдлөлтөөрөө алдартай Япон улс газар хөдлөлтийн идэвхтэй бүсэд оршдог. Үүний үр дүнд барилга, байгууламжийг газар хөдлөлтөд тэсвэртэйгээр барих Японы барилгын салбарын туршлага, ур ухаан олон жилийн туршид хөгжиж дэлхийн хамгийн дэвшилтэт газар хөдлөлтөд тэсвэртэй технологи, барилгын нормыг боловсруулж өнөөгийн өндөрлөгт хүрсэн байна. 

Японы түүхэнд олон хүчтэй газар хөдлөлт болж байсан бөгөөд эдгээр газар хөдлөлтийн учруулсан хохирлоос олон сургамжуудыг авч норм дүрэмдээ өөрчлөлт оруулж байсан. 1850 оны үеэс Америк ба европын барилгын технологиуд Японы барилгын практикт нэвтэрч эхэлсэн ба үүний үр дүнд тоосгон барилгууд их хэмжээгээр барьж эхэлсэн байдаг. Ингээд 1919 онд хотын анхны барилгын хууль батлагдсан байна. 

1923 оны 9 сарын 1-нд 7.1 магнитудын хүчтэй Кантогийн газар хөдлөлт нь Японы барилгын туршлага, барилгын норм ба дүрэмд ихээхэн нөлөөлсөн. Энэхүү газар хөдлөлтийн улмаас 100 мянган хүн нас барсан, 40 мянган хүн сураггүй алга болсон, 130 мянган барилга байгууламж нурсан, 130 мянган барилга их хэмжээний гэмтэл авсан, 450 мянган барилга шатсан байна. Нурсан барилгууд дотор маш олон тооны хүчитгээгүй тоосгон барилгууд байсан, мөн гал гарсны улмаас хоорондоо нягт шамбааралдаж баригдсан модон барилгууд тэр аяараа шатсан байна. Газар хөдлөлтийн хохирол нь зарим газар маш их байсан бөгөөд үүний шалтгаан нь доороо маш зузаан сийрэг хөрстэй сав газрууд байсан ба газар хөдлөлтийн хүч энэ хэсэгт маш өндөр байсан. Энэ үеэр хүчтэй газар хөдлөлтийн бичлэгийг аналог сэйсмограмаар бичиж авсан бөгөөд үүнийг цаашдын судалгаанд өргөн ашигласан байдаг. Энэхүү газар хөдлөлтийн хохирлоос олон чухал сургамжийг авсан. Эдгээрээс дурдвал газар хөдлөлтөөс шалтгаалсан олон янзын гамшиг болдог жишээлбэл хүчтэй чичирхийлэл, гал түймэр, хөрсний шингэрэлт, цунами, уулын нуралт гэх мэт. Барилгуудыг галын аюулд тэсвэртэйгээр төсөллөх, газар хөдлөлтийн ачааллыг тооцсон бүтээц төсөллөлтийг хийх, сул хөрсний давхарга нь газар хөдлөлтийн хүчийг нэмэгдүүлдэг, хүчтэй газар хөдлөлтийн бичлэгийн судлахын чухлыг ойлгосон. Энэхүү газар хөдлөлтийн сургамжаас хамаарч 1924 онд хамгийн анхны газар хөдлөлтийн стандартыг баталсан байна.

Үүний дараа 1948 оны 6 сарын 28-нд 7.1 магнитудын хүчтэй Фукуй газар хөдлөлт болсон бөгөөд ойролцоогоор 4000 хүн нас барсан, 36 мянган барилга нурсан, 12 мянган барилга ноцтой гэмтсэн, 4000 барилга шатсан байна. Энэхүү газар хөдлөлтийн хохирлоос харахад олон төрлийн хөрсний нөхцөлд газар хөдлөлтийн хүч янз бүр байсан ба хурдас хөрстэй, голын үерийн хөндий, нам дор газарт газар хөдлөлтийн хүч ихтэй, олон барилга нурсан байна. 

1978 оны 6 сарын 12-нд 7.4 магнитудын хүчтэй Миаги-кен-оки газар хөдлөлт болсон бөгөөд 28 хүн нас барж, 1138 барилга ноцтой гэмтсэн, 5574 барилга дундаж хэмжээний гэмтэл авсан байна. Эндээс суралцсан сургамж бол хөрсний эвдрэл ялангуяа хиймэл үүсгэсэн газруудад тохиолдсон, цахилгаан, хийн, усны инженерийн шугамууд маш их гэмтсэн, барилгын даацын бус бүтээцэд эвдрэл их гарсан, энэ газар хөдлөлтэй холбоотойгоор газар хөдлөлтийн Япон улсын норм ба дүрэм 1981 онд шинэчлэгдэн гарсан байна. 

1995 оны 1 сарын 17-ны өдөр 7.3 магнитудын хүчтэй Кобэгийн газар хөдлөлт болсон бөгөөд 6434 хүн нас барж, 43792 хүн гэмтэж, 100 мянган барилга ноцтой гэмтэж, 140 мянган барилга дунд хэмжээнд гэмтсэн байна. Энэ газар хөдлөлтөөс авсан сургамж гэвэл хүчтэй газар хөдлөлт том хотын ойролцоо болох маш их хэмжээний аюул учруулж болохыг, газар хөдлөлтийн хуучин норм дүрмээс баригдсан барилгууд маш их хэмжээгээр эвдэрсэн, хүчтэй газар хөдлөлтийн таамаглал маш чухал болохыг, газар хөдлөлтийн долгионы үе нь барилгын эвдрэл маш их нөлөөтэй болохыг, хот суурийн газарт хохирлыг дагасан нийгмийн маш том асуудлууд үүсэж болдгийг ойлгож авсан байна.

2011 оны 3-н сарын 11-ний 9-н магнитудын хүчтэй Тохокүгийн газар хөдлөлтийн хувьд 15882 хүн нас барж, 2668 хүн ор сураггүй болсон, 6142 хүн гэмтсэн, 130 мянган барилга ноцтой эвдэрч, 270 мянган барилга дунд хэмжээний эвдрэлд өртсөн байна. Газар хөдлөлтийн үеийн нүүлгэн шилжүүлэлт ялангуяа цунамигийн үед, том хэмжээний газар хөдлөлтийн хүчийг таамаглах хүндрэл, хөрсний шингэрэлтийн эсрэг арга хэмжээ авахын чухлыг, цөмийн цахилгаан станцын аюулгүй байдлыг цунамигийн үед хангах шаардлагатай зэрэг олон сургамжийг авчээ. 

2016 оны 4 сарын 16-нд 7.3 магнитудын хүчтэй Кумамотогийн газар хөдлөлт болсон бөгөөд 204 хүн нас барж, 2727 хүн гэмтэж, 183882 хүн нүүлгэн шилжүүлэлтэд орсон, 8424 барилга ноцтой эвдэрч, 33121 барилга дунд зэргийн эвдрэлд өртөж 40 тэрбум долларын хохирол учирсан байна. Хүчтэй газар хөдлөлтийн гүехэн хэсэгт болох тусам аюул нь нэмэгддэг, хөрсний нарийвчилсан үнэлгээг хийх нь хэр чухал болохыг, газар хөдлөлтийн норм ба дүрмийг ахин үнэлж байх хэрэгтэй зэрэг сургамжуудыг авчээ. 

Ерөнхийдөө энэ олон хүчтэй газар хөдлөлтөөс авсан сургамж нь Японы барилгын практик, технологийг хөгжүүлж барилгын норм ба дүрэмд маш сайн тусгагдаж өгсөн. 

Өнөөдөр Япон улс газар хөдлөлтөд тэсвэртэй зураг төсөл, барилга байгууламжаараа дэлхийд тэргүүлэгч орон гэдгээрээ хүлээн зөвшөөрөгдсөн бөгөөд тус улсын барилгын норм нь дэлхийн хамгийн өндөр хөгжсөн стандартуудын нэг юм.

Газар хөдлөлтийг тэсвэрлэхэд хувь нэмэр оруулдаг Японы барилгын ажлын зарим жишээнээс дурдвал:

Суурийн тусгаарлалт: Японд олон барилга байгууламжийг резин эсвэл ган холхивч дээр байрлуулсан суурь тусгаарлах технологийг ашигладаг. Эдгээр холхивч нь газар хөдлөлтийн энергийг шингээж, барилга нурахгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлдэг.

Даацын бүтээцийн чанар: Японы барилгууд нь бусад орныхоос илүү газар хөдлөлтөд тэсвэртэй байхаар хийгдсэн байдаг. Барилга байгууламжийг газар хөдлөлтийн үед илүү тогтвортой байлгах үүднээс төмөр каркас, бетон хана, бусад материалаар бэхжүүлдэг.

Газар хөдлөлтөд тэсвэртэй материал: Японы барилгуудад арматураас гадна газар хөдлөлтөд тэсвэртэй материал, тухайлбал шилэн материалаар бэхжүүлсэн полимер, карбон файбер зэрэг нь газар хөдлөлтийн хүчийг тэсвэрлэх чадварыг нэмэгдүүлдэг.

Тогтмол үзлэг: Японы барилгууд нь стандартын шаардлагад нийцсэн, газар хөдлөлтийг тэсвэрлэх чадвартай эсэхийг шалгахын тулд тогтмол шалгалт хийдэг. Эдгээр шалгалтууд нь барилгын суурь, хана болон бусад бүтээцийн элементүүдэд гэмтэл, элэгдлийн шинж тэмдэг байгаа эсэхийг шалгах явдал юм.

Барилгын норм ба дүрэм: Японд газар хөдлөлтөд тэсвэртэй зураг төсөл, барилгын өндөр технологийг шаарддаг дэлхийн хамгийн хатуу барилгын дүрэм журам байдаг. Шинээр баригдаж буй бүх барилгууд газар хөдлөлтийн аюулгүй байдлын стандартад нийцсэн байхын тулд эдгээр дүрмийг орон нутгийн засаг захиргаанаас мөрдүүлдэг.

Японы барилгын компаниуд, судлаачид газар хөдлөлтөд тэсвэртэй барилгын шинэ материал, техник, технологийг турших, хөгжүүлэхийн тулд янз бүрийн туршилт хийдэг. Японы барилгын салбарт хийсэн туршилтуудын зарим жишээнээс дурдвал.

Сэгсрэх тавцангийн туршилт: Барилга байгууламжийн газар хөдлөлтийг тэсвэрлэх чадварыг шалгах нийтлэг арга бол сэгсрэх тавцан юм. Эдгээр туршилтууд нь газар хөдлөлтийн газрын хөдөлгөөнийг дуурайдаг том тавцан дээр бүтээцийн загварыг байрлуулах явдал юм. Японы судлаачид газар хөдлөлтийн дуураймал нөхцөлд янз бүрийн барилгын материал, төсөллөлтийг судлахын тулд эдгээр туршилтуудыг ихэвчлэн хийдэг.

Псевдо-динамик туршилтууд: Псевдо-динамик туршилтууд нь барилга байгууламжийн газар хөдлөлтөд тэсвэртэй байдлыг үнэлэхэд ашигладаг өөр нэг төрлийн туршилт юм. Эдгээр туршилтууд нь гидравлик хүчлүүр ашиглан барилгын масштабтай загварт газар хөдлөлтийн хүчийг үйлчлүүлэх явдал юм. Эдгээр туршилтын үр дүн нь газар хөдлөлтөд тэсвэртэй байдлыг сайжруулахын тулд барилга байгууламжийн дизайн, материалыг оновчтой төсөллөхөд судлаач, инженерүүдэд тусална.

Бодит хэмжээтэй барилгын туршилт: Бодит хэмжээтэй туршилт нь бүхэл бүтэн барилга, байгууламжийг дуурайлган газар хөдлөлтөд турших явдал юм. Японы судлаачид газар хөдлөлтийн үед барилгын янз бүрийн арга, материал хэрхэн ажилладгийг илүү сайн ойлгохын тулд өндөр барилга, уламжлалт модон байшин зэрэг янз бүрийн төрлийн барилгуудад бүрэн хэмжээний туршилт хийжээ. 

Газар хөдлөлтийн хүчин чадлыг сайжруулах туршилт: Газар хөдлөлтийн шинэчлэлт нь одоо байгаа барилгуудыг газар хөдлөлтөд тэсвэрлэх чадварыг сайжруулахын тулд өөрчилдөг. Японы судлаачид суурь тусгаарлах, барилгын бүтцийн элементүүдийг бэхжүүлэх гэх мэт өөр өөр тоног төхөөрөмжийн үр нөлөөг турших туршилт хийжээ.

Ерөнхийдөө Японы барилгын компаниуд болон судлаачид газар хөдлөлтөд тэсвэртэй барилгын шинэ арга, материал, технологийг судлах, хөгжүүлэх, мөн одоо байгаа техникүүдийн үр нөлөөг үнэлэх туршилтуудыг явуулдаг. Эдгээр туршилтууд нь газар хөдлөлтөд өртөмтгий бүс нутагт барилга байгууламжийн аюулгүй байдал, тэсвэрлэх чадварыг хангахад чухал ач холбогдолтой юм.

1995 оны Кобэгийн газар хөдлөлтөөс олж авсан сургамжид үндэслэн газар хөдлөлтийн үед янз бүрийн төрлийн барилга байгууламжийн эвдрэлийн механизмыг ойлгохын тулд илүү их судалгаа хийх шаардлагатай байна гэж үзсэн бөгөөд үүний үр дүнд тус улс дэлхийн хамгийн дэвшилтэт газар хөдлөлтөд тэсвэртэй технологи, барилгын нормыг боловсруулжээ. Энэхүү хүчин чармайлтын нэг гол хэрэгсэл бол Японы Мики хотод байрладаг асар том газар хөдлөлтийн симулятор болох E-Defense чичиргээт тавцан юм. 

Энэхүү байгууламж нь бодит газар хөдлөлтийн газрын хөдөлгөөнийг хуулбарлах чадвартай бөгөөд янз бүрийн бүтээц, материалын газар хөдлөлтийг тэсвэрлэх чадварыг шалгахад ашигладаг.


E-Defense чичиргээт тавцанг бүтээх санааг анх 1990-ээд оны эхээр Японы шинжлэх ухаан, гамшгаас урьдчилан сэргийлэх үндэсний судалгааны хүрээлэн (NIED) болон Японы Газар, дэд бүтэц, тээвэр, аялал жуулчлалын яам (MLIT) хамтарсан төсөл болгон санал болгосон. 

Төслийн зорилго нь бодит газар хөдлөлтийн хөдөлгөөнийг үнэн зөв гаргах боломжтой, газар хөдлөлтийн томоохон симулятор бүтээх, уг симуляторыг ашиглан төрөл бүрийн барилга байгууламж, материалын газар хөдлөлт тэсвэрлэх чадварыг үнэлэх туршилтыг явуулах явдал байв.

E-Defence чичиргээнт тавцан дээр туршилт хийхдээ эхлээд гадна талд нь турших гэж буй бодит хэмжээтэй барилгыг тусгай тавцан дээр барих бөгөөд үүнийхээ дараа 400 тонн даацтай кранаар доторх тавцан дээр зөөж байрлуулна. Ингээд бүх мэдрэгчүүдээ бэлтгээд туршилт хийх бэлтгэлээ хангаж дуусаад янз бүрийн газар хөдлөлтүүдэд турших боломжтой. 

Хамгийн аюултай газар хөдлөлтүүдийн бодит бичлэгүүд жишээлбэл, 1995 оны Кобэгийн газар хөдлөлтийн Такатори галт тэрэгний буудлын хажуугийн станцын бичлэг, 2016 оны Кумамотогийн газар хөдлөлтийн бичлэг гэх мэт өөр олон янзын бодит бичлэгүүд, мөн маш хүчтэй газар хөдлөлтийн зохиомол бичлэгүүдийн дагуу ч туршилтыг хийх боломжтой. Зарим тохиолдолд газар хөдлөлтийн бичлэгүүдийн хүчийг нэмэх эсвэл хасах ч бүрэн боломжтой байдаг байна.

E-Defence сэгсрэх тавцанг 1998 онд барьж эхэлсэн бөгөөд нийт 70 тэрбум иен (ойролцоогоор 640 сая ам. доллар) өртгөөр уг байгууламжийг 2005 онд барьж дуусгасан. 

Энэхүү байгууламж нь Японы Хёго мужийн Мики хотод байрладаг бөгөөд ойролцоогоор 27,000 хавтгай дөрвөлжин метр талбайг хамардаг. Энэ нь 20 метрээс 15 метрийн хэмжээтэй, 50 Гц хүртэлх давтамжтай газар хөдлөлтийн газрын хөдөлгөөнийг дуурайх чадвартай асар том сэгсрэх тавцангаас бүрддэг.

Техникийн үзүүлэлт:

E-Defense сэгсрэх ширээ нь бодит газар хөдлөлтийн газрын хөдөлгөөнийг яг таг давтах боломжийг олгодог хэд хэдэн өвөрмөц техникийн онцлогтой, дэлхийн хамгийн том, хамгийн дэвшилтэт газар хөдлөлтийн үүсгүүрийн нэг юм. Байгууламжийн үндсэн техникийн үзүүлэлтүүдийн заримыг энд харуулав. Сэгсрэх тавцан нь 20 х 15 метрийн хэмжээтэй бөгөөд тавцанг зургаан чиглэлд чөлөөтэй (дээш-доош, зүүн-баруун, урд-ар талд, налах, өнхрөх, хазайх) хөдөлгөх боломжтой 36 гидравлик хүчлүүрээр тоноглогдсон. 

Хүчлүүрүүдийг 4 -н ширхэг шумбагч онгоцны хөдөлгүүрээр ажиллуулдаг. Сэгсрэх тавцан нь хамгийн ихдээ 900-1500 см/с2 хурдатгалтай газрын хөдөлгөөнийг үүсгэх чадвартай бөгөөд энэ нь ихэнх бодит газар хөдлөлтийн үед мэдрэгдсэн хурдатгалаас өндөр юм. 

Чичиргээний хүснэгт нь 50 Гц хүртэлх давтамжтай газрын хөдөлгөөнийг үүсгэж чаддаг бөгөөд энэ нь газар хөдлөлтийн үед ихэвчлэн мэдрэгддэг давтамжийн хүрээнд байдаг. Сэгсрэх тавцан нь хамгийн ихдээ 1200 тонн даацтай бөгөөд энэ нь том оврын бүтээц, материалын жинг дааж, сэгсрэх боломжийг олгодог. Чичиргээний ширээ нь бодит газар хөдлөлтийн үед бүртгэгдсэн газрын бодит хөдөлгөөнийг багтаасан өргөн хүрээний газар хөдлөлтийн сценарийг программчилж, гүйцэтгэж чаддаг боловсронгуй компьютерын системээр хянагддаг.

E-Defense нь лабораторийн барилга, хэмжилт хяналтын барилга, гидравлик тосны нэгжийн барилга, бэлтгэлийн барилга гэх мэт хэд хэдэн барилгаас бүрдэнэ. 3-н хэмжээст сэгсрэх тавцан нь лабораторийн байранд ойролцоогоор 2 ГН (200,000 тонн) жинтэй суурьт байрладаг, энэ суурь доош үндсэн чулуулгийн давхаргад тавигдсан байдаг.

Сэгсрэх тавцан

4-н ширхэг шумбагч онгоцны хөдөлгүүр

Бүтэн барилга өргөх өндөр даацын гүүрэн кран

Удирдлагын самбар

Mitsubishi Heavy Industries Machinery Systems, Ltd. | A magnitude 7  earthquake is faithfully reproduced in every detail! “Advanced hydraulic  and control technologies” to shake full-scale medium-rise buildings.

Тестийн төвийн барилгуудын схем


Сэгсрэх тавцангийн хөдөлгөөний хяналтын мэдрэгч нь 440 сувагтай байдаг. Эдгээр 440 сувгийн 64 суваг нь хэмжих системийг бүртгэх боломжтой. Бодит хэмжээний туршилтын байгууламж учраас энэхүү төхөөрөмжийг ашиглаж буй судлаач туршилтын явцад маш их мэдээлэл авахыг зорьдог. Тиймээс 960 хэмжилтийн мэдрэгчийн сувгийг хэмжиж байгаа барилгад суурилуулах боломжтой.

2005 онд ашиглалтад орсноос хойш E-Defence сэгсрэх тавцанг янз бүрийн бүтээцтэй бодит хэмжээтэй барилга, байгууламжуудын газар хөдлөлтөд тэсвэрлэх чадварыг үнэлэхэд өргөн хүрээний туршилтуудыг хийхэд ашиглаж байна. Сэгсрэх тавцанг барилга байгууламж болон бусад томоохон байгууламжууд, түүний дотор гүүр, хонгил зэрэгт бүрэн хэмжээний туршилт хийхэд ашигласан. Эдгээр туршилтууд нь газар хөдлөлтөд тэсвэртэй төрөл бүрийн технологи, барилгын норм дүрмийн үр нөлөөг үнэлэх, сайжруулах шаардлагатай газруудыг тодорхойлох зорилготой юм. Сэгсрэх тавцанг төмөрбетон, ган, мод зэрэг янз бүрийн барилгын төрөлд туршилт хийхэд ашигласан. 

Доорх зурагт туршилт хийж буй 6-н давхар төмөр бетон барилгыг туршиж буй явцыг харуулсан байна. 

Доорх зургийн А-д туршилт хийж буй 2 давхар модон барилгыг В зурагт 5-н давхар металл барилгыг туршиж буй явцыг харуулсан байна. 

Жишээлбэл, 2009 онд сэгсрэх ширээг бүрэн хэмжээний долоон давхар төмөр бетон барилгыг туршихад ашигласан. Энэхүү барилга нь 1995 оны Кобегийн газар хөдлөлт, 1999 онд Тайванд болсон Чи-Чигийн газар хөдлөлттэй дүйцэхүйц хүчтэй газар хөдлөлтийг дуурайлган туршсан. Туршилтын үр дүнд барилга нь дуураймал газар хөдлөлтийг нурахгүйгээр тэсвэрлэх чадвартай болох нь газар хөдлөлтөд тэсвэртэй технологи, барилгын норм дүрмийн үр нөлөөг харуулсан.

2012 онд сэгсрэх ширээг бүрэн хэмжээний ган каркастай барилгыг туршихад ашигласан. Энэхүү барилгад 1995 оны Кобегийн газар хөдлөлт, 2008 оны Хятадын Сычуань мужид болсон газар хөдлөлттэй дүйцэхүйц хүчтэй газар хөдлөлтийг дуурайлган үйлчлүүлсэн. 

Туршилтын үр дүнд барилга нь газар хөдлөлтөд тэсвэртэй барилгын дизайн дахь ган каркас барилгын үр нөлөөг харуулсан загварчилсан газар хөдлөлтийг ихээхэн хохирол учруулахгүйгээр тэсвэрлэх чадвартай болохыг харуулсан.

Цунамигийн туршилт: Газар хөдлөлтийн симуляциас гадна сэгсрэх ширээг ихэвчлэн томоохон газар хөдлөлтийн улмаас үүсдэг цунамиг дуурайхад ашигладаг. Эдгээр туршилтууд нь цунамид тэсвэртэй технологи, барилгын норм ба дүрмийн үр нөлөөг үнэлэх, сайжруулах шаардлагатай хэсгүүдийг тодорхойлох зорилготой юм. Жишээлбэл, 2013 онд сэгсрэх тавцанг цунамид тэсвэртэй бүрэн хэмжээний төмөрбетон барилгыг туршихад ашигласан. Уг барилга нь 3.5 метр хүртэл өндөртэй цунамигийн дуураймал долгионд өртөж, их хэмжээний хохирол учруулахгүйгээр давлагааг тэсвэрлэх чадвартай байсан нь цунамид тэсвэртэй барилгын дизайны үр нөлөөг харуулсан.

Дэд бүтцийн туршилтууд: сэгсрэх тавцанг мөн гүүр, хонгил зэрэг олон төрлийн дэд бүтцийг туршихад ашигласан. Эдгээр туршилтууд нь газар хөдлөлтөд тэсвэртэй технологи, дэд бүтцийн барилгын норм дүрмийн үр нөлөөг үнэлэх, сайжруулах шаардлагатай газруудыг тодорхойлох зорилготой юм. Жишээлбэл, 2014 онд сэгсрэх тавцанг бүрэн хэмжээний төмөр бетон гүүрийг туршихад ашигласан. Уг гүүр нь 1995 оны Кобегийн газар хөдлөлттэй дүйцэхүйц хүчтэй газар хөдлөлтийн дуураймал хөдөлгөөнд өртөж, томоохон хэмжээний хохирол учруулахгүйгээр загварчилсан газар хөдлөлтийг тэсвэрлэх чадвартай байсан нь газар хөдлөлтөд тэсвэртэй гүүрний дизайны үр нөлөөг харуулсан.

Дүгнэлт:

E-Defense сэгсрэх тавцан нь дэлхийн хамгийн том, хамгийн дэвшилтэт газар хөдлөлтийн симуляторуудын нэг юм. Техникийн үзүүлэлтүүд болон өвөрмөц онцлогууд нь бодит газар хөдлөлтийн газрын хөдөлгөөнийг үнэн зөв хуулбарлах боломжийг олгодог бөгөөд янз бүрийн бүтээц бүхий төрөл бүрийн бодит хэмжээ бүхий барилга байгууламжуудын газар хөдлөлтийг тэсвэрлэх чадварыг янз бүрийн газар хөдлөлтөд турших үнэ цэнтэй хэрэгсэл юм. 

2005 онд ашиглалтад орсноос хойш уг байгууламжийг барилгын бүрэн хэмжээний туршилт, материалын туршилт, цунамигийн туршилт, дэд бүтцийн туршилт зэрэг өргөн хүрээний туршилтуудыг хийхэд ашиглаж байна. Эдгээр туршилтууд нь газар хөдлөлтөд тэсвэртэй технологи, барилгын норм дүрмийн үр нөлөөг харуулж, сайжруулах шаардлагатай хэсгүүдийг тодорхойлсон. Эдгээр туршилтаас олж авсан мэдлэг нь Японы барилга байгууламж, дэд бүтцийг газар хөдлөлт болон бусад байгалийн гамшигт тэсвэртэй болгоход тусалж байгаа бөгөөд газар хөдлөлтийн бэлэн байдлыг сайжруулахад туслах зорилгоор бусад улс орнуудтай хуваалцаж байна.


Холбоотой мэдээ