Барилга МН сэтгүүлийн №156 хэвлэгдлээ

Барилга МН сэтгүүлийн №156 хэвлэгдлээ

Шинэ орон сууц, барилгын материалын үнэ ханшийн судалгааг сар бүр, ажил гүйцэтгэлийн үнэлгээг улирал тутамд шинэчлэж, барилгын салбартай холбоотой мэдээ мэдээлэл, мэргэжилтнүүдийн  нийтлэлийг бэлтгэн хүргэдэг Барилга МН сэтгүүлийн 5 дугаар сарын дугаар хэвлэгдлээ. Энэ сарын дугаарын нүүр хуудсанд Тоонот хаалга ХХК хамтран ажиллаа. 


Энэ дугаарт гарсан онцлох булангуудаас танилцуулбал…

VIP ярилцлага: Дотоодын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх бодлогын хүрээнд дэлхийн тэргүүлэгч европын техник, технологийг европын арга туршлагын хамт нэвтрүүлж, барилгын материалын зах зээлд чанараар тэргүүлэгч бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлэн, нэвтрүүлж буй компани бол “Монголын алт” /МАК/ ХХК билээ. Тус компанийн Барилгын материалын борлуулалтын газрын захирал Х.Базархандыг урин дотоодын үйлдвэрлэлийн туршлагын талаар ярилцлаа.  


Хөндөх сэдэв: Газар хөдлөлтөөс үүсэх эрсдэлийг бууруулах, хотын утаа болон дуу чимээнээс холдож цэвэр агаарт үр хүүхдээ өсгөх, инженерийн хангамжийн нэгдсэн дэд бүтэц байх зэргээр хаус хотхонд амьдрах эрэлт хэрэгцээ сүүлийн жилүүдэд эрс нэмэгдсэн. 


Нэг айлын сууцны барилгын архитектур төлөвлөлт, барилга бүтээц, инженерийн хангамжийн шугам сүлжээний төлөвлөлт, угсралтад тавигдах шаардлагуудыг тодорхой, дэлгэрэнгүй заасан хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй Нэг айлын сууц БНбД 31-05-05, Нэг айлын орон сууцны барилгын төлөвлөлт, угсралт БНбД 31-09-07 зэрэг барилгын норм ба дүрмүүд байгаа хэдий ч бараг л мөрдөгдөхгүй, ашиглагдахгүй байна. Иймээс хаусны хийц, бүтээцийн шинэчлэлттэй холбоотой сэдвүүдийг энэхүү нийтлэлд хөндлөө.


Мэргэжилтний үг: Нээлттэй ухааст хийх нам суулгалттай суурийн төслийг зохиоход БНбД-ийн шаардлагын дагуу суурийн уланд үүсэх даралтын дундаж хэмжээ нь буурийн хөрсний тооцооны эсэргүүцлээс бага байх шаардлагатай. 

Pn< R                               (1)


Энд Pn-суурийн уланд үүсэх дундаж даралтын хэмжээ , кПа;

R –буурийн хөрсний тооцооны эсэргүүцэл, кПа. R-ийг Н.П.Пузыревскийн гаргаж НИИОСП-ийн мэргэжилтнүүдийн боловсруулсан томьёог ашиглаж тодорхойлдог. Энэ томьёогоор буурийн хөрсний даах чадварыг бүрэн ашиглахын тулд суурийн улан доорх хөрс суурийн өргөний ¼ -тэй тэнцэх хэмжээний гүнд дарагдаж налархай шилжилтийн муж үүсгэхийг зөвшөөрч байдаг. 

d≤0,25b                               (2)Нийтлэл: Барилгын салбарын тэргүүлэгчид сүүлийн жилүүдэд үйл ажиллагааны талбарт томоохон ахиц дэвшил гаргасан ч энэ нь зөвхөн эхний алхам юм. Ихэнх тохиолдолд хүлэмжийн хийн ялгарлыг буруулах тал дээр ажлууд хийгддэггүй байна. Хүлэмжийн хийн ялгарал /ХХЯ/ -ын асуудал нь одоо бүх түвшинд, бүх салбар нөлөөлж байгаа бөгөөд 39 хувийг эзэлж байгаа барилгын салбарынхан аль болох түргэн арга хэмжээ авах цаг болоод байна.


Монгол уран бүтээлч: Өмнөх дугаарт /№155/ “Эн Эй Пи Групп” ХХК-ийн  Архитектур, инженер техникийн албаны захирал Г.Ганбат болон Ахлах архитектор З.Мөнхмандах нарыг урин зураг төслийн салбар болон архитекторын үзэл баримтлалын талаар ярилцсан бол энэ удаад GERLUG VISTA төслийн онцлогийг танилцуулж байна. Эдгээр болон бусад сэдвийн хүрээн дэх нийтлэл, ярилцлага, шинэ орон сууц, барилгын материалын үнэ ханшийн судалгаа мэдээллийг Барилга МН сэтгүүлээс авах боломжтой. 


СЭТГҮҮЛ ЗАХИАЛАХ

Онлайн унших: НОМЫН САН 

Утас: 9100-0233, 7711-3333-2


Холбоотой мэдээ