Улаанбаатар хотын орон сууцны эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлэх төслийг хэрэгжүүлэх гэрээг үзэглэв

Улаанбаатар хотын орон сууцны эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлэх төслийг хэрэгжүүлэх гэрээг үзэглэв
Улаанбаатар хотын угсармал барилгыг дулаалж, засан сайжруулах төслийг хэрэгжүүлэх гэрээнд Барилга хот байгуулалтын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга С.Магнайсүрэн, Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер М.Баяраа, НАМА дэмжлэгт төслийн хэрэгжүүлэгч Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг (GIZ) -ийн Монгол дахь орлогч дарга, төслийн удирдагч Дуньяа Хоффман нар гарын үсэг зурлаа.  
Гэрээ үзэглэх ёслолын арга хэмжээг Барилга, хот байгуулалтын Дэд сайд Э.Золбоо нээж үг хэлэхдээ, 


“Улаанбаатар хотын орон сууцны эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлэх нь” төсөл 5 жилийн хугацаанд хэрэгжинэ. Олон улсын НАМА фасилити байгууллагаас Монгол Улсад хандивлаж буй 18 сая еврогийн буцалтгүй тусламжаар Улаанбаатар хотын угсармал орон сууцыг дулаалах замаар эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлэх өндөр ач холбогдолтой маш чухал ажил гэдгийг онцлов. 
Мөн төслийн хүрээнд угсармал хийцтэй барилгын 375 блокийг дулаалж, шинэчлэлд хамруулж, хүлэмжийн хийн ялгаруулалтыг бууруулах юм. 


Төслийг хэрэгжүүлэхэд төрийн байгууллагууд, төсөл хэрэгжүүлэгч олон улсын түнш байгууллага, гүйцэтгэгч компаниуд, оршин суугч иргэд гээд олон талын төлөөллүүдийн оролцоо бүрдэж байж ажил явах учир төрийн байгууллагууд, бид бүхний зүгээс онцгой анхаарч, бүхий л талаар туслалцаа дэмжлэг үзүүлэн ажиллах болно гэлээ.Холбоотой мэдээ