МБЗТЗХ-ны Ерөнхийлөгчөөр “Сонголт дизайн” ХХК-ийн захирал Я.Сумхүү сонгогдлоо

МБЗТЗХ-ны Ерөнхийлөгчөөр “Сонголт дизайн” ХХК-ийн захирал Я.Сумхүү сонгогдлоо
"Монголын барилгын зураг төсөл зохиогчдын холбоо"-ны бүх гишүүдийн хурал 2023 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдөр 2 үе шаттай зохион байгуулагдлаа.


I хэсэг. Тус холбооны дүрмийн өөрчлөлт, 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн  тайлан, Хяналтын зөвлөлийн тайлан илтгэлийг тус тус хэлэлцүүлж баталлаа. 
II хэсэг.  Ерөнхийлөгч, Дэд ерөнхийлөгч, УЗ-ийн ротацийн сонгуулийг тус тус зохион байгуулав.

Хуралд оролцсон саналын эрх бүхий гишүүн байгууллагуудаас нууц санал хураалт явуулан МБЗТЗХ-ны Ерөнхийлөгчөөр “Сонголт дизайн” ХХК-ийн захирал Я.Сумхүүг сонгож батлав. 


Бодлого төлөвлөлт хариуцсан Дэд ерөнхийлөгчид “Тоонот констракшн” ХХК-ийн захирал А.Батцэнгэл, Дотоод үйл ажиллагаа хариуцсан Дэд ерөнхийлөгчөөр “Хатанбаатар” ХХК-ийн захирал М.Батбаяр нар тус тус сонгогдлоо.  


УЗ-ийн ротацийн сонгуульд холбооны дэргэдэх залуучуудын BID клубын тэргүүн “Хээрнүүд” ХХК-ийн захирал Ц.Мөнхбаяр /2023 онд тус клубын тэргүүнээр сонгогдсон/, “Эл  Энд Эйч” ХХК-ийн архитектор-Ч.Баярсайхан, хурлын заалнаас “Мөнх инж констракшн” ХХК-ийн захирал Л.Мөнхссайханыг нэр дэвшүүлэн хэлэлцэж баталлаа. Холбоотой мэдээ