50-100% хүртэлх тэтгэлэгт хамрагдах хүсэлтэй оюутнуудыг бүртгэж эхэллээ

50-100% хүртэлх тэтгэлэгт хамрагдах хүсэлтэй оюутнуудыг бүртгэж эхэллээ

“Монголын Барилгын Инженерүүдийн Холбоо” ТББ нь шалгуур хангасан оюутанд хичээлийн 1 жилийн сургалтын төлбөрийн 50-100% хүртэлх тэтгэлэг олгодог билээ. Тэтгэлэгт хамрагдах хүсэлтэй оюутнуудыг бүртгэж эхэллээ.


Холбоотой мэдээ