BIM Өмнөд Солонгост

BIM Өмнөд Солонгост

Азидаа тэргүүлэгч BIM хэрэгжүүлэгч орон  Өмнөд солонгосын жишээг BIM-ийн судлаач мэргэжилтэн Санчёл Жеоны товч  нийтлэлээр орчуулан хүргэж байна.  

Өмнөд Солонгос бол өмнө нь Солонгосын дайны дараа олон улсын тусламж авч  байсан буурай хөгжилтэй улс орнуудаас сүүлийн 50 жилд нийгэм, эдийн засгийн хувьд  онцгой хөгжсөн орон. Энэ бол Баруун Германыг 'Рейн мөрний гайхамшиг' гэдэг шиг 'Хан   мөрний гайхамшиг' гэдгээр нэрлэгддэг улс юм. 

Улс орны хөгжил дэвшилд олон учир шалтгаан, хүчин зүйлс байгаа ч “балли балли” (빨리빨리) уламжлалт соёл, түүнчлэн хичээл зүтгэл чухал үүрэг гүйцэтгэсэн юм.  “Балли-балли” гэдэг нь өдөр тутмын амьдралд хэрэглэгддэг солонгос хэлний нийтлэг   хэллэг бөгөөд "хурдан" эсвэл "яарах" гэсэн утгатай. Энэ нь супер түргэн хоолны хүргэлт,   дэлхийн хамгийн хурдтай интернеттэй гэдгээрээ тодорхой харагддаг. Мөн Швед хүн  “Солонгосын нүдний эмчээс 10 минутын дотор нүдний шил зүүж чадна” гэж цочирдон хэлсэн тухай YouTube-ийн видео бичлэгийг 1 сая гаруй хүн үзсэн байдаг.  

Үүний нэгэн адил Өмнөд Солонгос шинэ технологийг харьцангуй хурдан хүлээж  авах хандлагатай байдаг. 2000-аад оны эхээр цөөн хэдэн хэрэглэгчдийн дунд судалж   байсан BIM нь 2008 онд BIM ашигласан анхны олон нийтийн төсөл хэрэгжсэнээр нэр  хүнд нь нэмэгдэж байна.  

BIM нь 2009 онд Dongdaemun Design Plaza (DDP)-д зориулсан олон улсын дизайны  уралдааны дараа өргөн тархах болсон байна. /Орчуулагч: Жишээ төсөл хэрэгжүүлэх  шаардлагатай./ Сөүл хотын энэхүү дурсгалт газрыг Заха Хадид Архитекторс зохион  бүтээсэн бөгөөд чөлөөт хэлбэрийн, шингэн хэмээн нэрлэгддэг концепцтэй дизайныг   барилгын зураг төсөл болгон боловсруулах шаардлагатай боловч үүнийг зөвхөн уламжлалт 2D зургаар амжилттай гүйцэтгэх боломжгүй байсан юм. Тиймээс 3D загварт  суурилсан BIM хэрэгслүүд хэрэгтэй болсон. Энэ үед барилгын зургийн 3D загварын  ашиг тус нь бодитой болохыг маш тодорхой ойлгох болсон. (Зураг 1-ийг үз.)


 


Зураг 1. Dongdaemun Design Plaza. Seoul. 


Энэхүү нээлтийн шинжтэй, шинэлэг технологид гайхширсан засгийн газар BIM-ийн  бодлогыг хэрэгжүүлэхээр шуудрав. Ингээд 2010 онд Өмнөд Солонгосын барилгын салбарын  төв байгууллага болох Газар, Дэд бүтэц ба Тээврийн Яам (MOLIT) нь барилгын төслүүдэд   зориулсан BIM-ийн гарын авлагыг хэвлүүлсэн. Үүний дараа Төрийн худалдан авах  ажиллагааны алба (ТХААА) нь 2011 оноос эхлэн засгийн газрын 50 тэрбумаас дээш воны өртөг бүхий барилга байгууламжийн түлхүүр гардуулах төслүүдэд BIM-ийг заавал ашиглахаар  шийдвэрлэсэн байна. Тэрээр 2016 оноос эхлэн ТХААА-ны захиалгат бүх барилгын төслүүдэд   хэрэгжиж эхэлсэн. /Орчуулагч: Манайд үүнтэй төстэй шатлалаар хэрэгжүүлж эхлэх нь  зүйтэй./ 

Нэмж дурдахад, Солонгосын Хурдны зам корпорац (EX), Солонгосын дэд  бүтцийн аюулгүй байдлын корпорац (KISTEC) болон Солонгосын усны нөөцийн   корпорац (K-Water) зэрэг засгийн газрын байгууллага, нэгжүүд 2010-аад оны эхэн үеэс  BIM-ийг нэвтрүүлэх ажилдаа шамдан орсон.  

Гэтэл BIM-ийг хэрэгжүүлэх анхны тэр тэмүүлэл, урам зориг нь барилгын салбарын  уналттай уялдан удааширав. Тэр үед “silver bullet-мөнгөн сум” хэмээн өргөмжлөгдөж байсан BIM-д эргэлзэх хандлага үзэгдэж, улам бүр нэмэгдэв. /Орчуулагч: Манайд  эргэлзээ байсаар байгаа./ Энэхүү эргэлзээ нь BIM -ийг хэрэгжүүлэх анхны хөрөнгө  оруулалтын зардал өндөр, BIM-ийг зөвхөн 3D загварчлалын хэрэгсэл гэсэн буруу   төсөөлөл ойлголт, Өмнөд Солонгосын барилгын салбарт тохиромжгүй BIM-ийн бүтээгч  хэрэгслүүдийн программ хангамжийн зургийн арга техник, мөн BIM-ийн ойлголт,   ашиглах төөрөгдөл болон барилгын төслийн уламжлалт үйл явцтай зууралдсаар  байсан зэрэг шалтгаанууд байсан юм. 

Гэвч 2010-аад оны дундуур BIM нь орон сууцны төслүүдэд дахин анхаарал татах болсон. Нийтийн орон сууц нь орон сууцны нийтлэг төрөл бөгөөд Өмнөд Солонгосын  ердийн орон сууцны 60 гаруй хувийг эзэлдэг. Эдгээр нь ихэвчлэн том төсөвтэй, том  хэмжээтэй төслүүд бөгөөд ихэвчлэн нэг маягийн, ижил төлөвлөлтүүдийг давтдаг тул   BIM-ээс гайхалтай ашиг хүртэнэ гэж үзэх болсон. (Зураг 2-ыг үз.)


Зураг 2. Jeonju’s 3D model /BIM and GIS/ 

Одоо Өмнөд Солонгос илүү өндөр түвшинд хүрсэн BIM шатанд орлоо. Хамгийн сүүлийн  судалгаагаар BIM хэрэглэгчдийг “Инновацын тархалт” -ын загварт үндэслэн дараах  байдлаар ангилан үзжээ. Үүнд: “эрт хүлээн авагчид”-23%, “эрт олонх”-44%, “хожуу олонх”-29%,  гэж ангилсан байна. БНСУ-ын Йонсей их сургуулийн боловсруулсан BIM ашиглалтын түвшин  (BUL) загварт суурилсан BIM төлөвшлийн зэрэг (Зураг 3-ийг үзнэ үү) нь “BIM 2.0-Хоёр мөчлөгт BIM” нь 37% -иар хамгийн өндөр, дараа нь “BIM 1.0-Хөрвөх BIM”-26%, “BIM 3.0-Цогц BIM”-24%,  'BIM 4.0-Тулгуур BIM'-6%, 'BIM 5.0-Ухаалаг BIM'-1% байгааг харуулж байна. (Зураг 4-ыг үз). 


Зураг 3. BIM ашиглалтын түвшний загвар 


Зураг 4. BIM ашиглалтын түвшний судалгааны үр дүн (Ли, 2020) 

Түүнчлэн BIM загвар болон 2D хэмжээст зургийн ажлын явцыг нэгтгэх, BIM төслүүдийн   зөвшөөрөл/баталгаажуулалтын системийг сайжруулах, BIM -ийг сурталчлахын тулд BIM  мэргэжилтнүүдийг илүү олноор нь сургах шаардлагатай байгааг судалгаа харуулж байна. Өөр нэг асуудал бол BIM-ийг дэмждэг түншүүд/туслан гүйцэтгэгчдийн хомстол юм (5-р зургийг үз). Ялангуяа жижиг, дунд компаниуд болон томоохон пүүсүүд BIM-ийг нэвтрүүлэхэд ихээхэн ялгаа,  зөрүүтэй байдаг.

Зураг 5. BIM-ийг нэвтрүүлэх/идэвхжүүлэхэд саад учруулж буй хүчин зүйлүүд (Ли, Ли, 2018  шинэчилсэн) 

Энэ зорилгоор Солонгосын ГДБТЯам нь саяхан ‘BIM Road map’-2030 хөтөлбөрөө зарласан. Үүнд хууль тогтоомжийг автоматаар хянан шалгах  зөвшөөрөл/баталгаажуулалтын удирдлагын тогтолцоог боловсронгуй болгох, барилга   угсралт, засвар үйлчилгээний зураг төслийн ажлын автоматжуулсан технологийг  хөгжүүлэх болон үндэсний BIM стандарт, үндэсний дижитал хос платформ бий болгох  зэрэг зорилтууд багтсан юм.  

Өмнөд Солонгос сүүлийн 10 жилийн хугацаанд BIM-ийг төслүүд болон үйлдвэрлэлд хурдацтай нэвтрүүлэхийг хичээж ирсэн. Гэсэн хэдий ч яаран нэвтрүүлэх  гэж оролдох нь BIM-ийн талаар үл ойлголцох, найдвар тасарч, урам хугарах шалтгаан  болсон. Өмнөд Солонгост BIM-ийн шинжээчээр 8 жил орчим ажиллахдаа өгүүллийн  зохиогчид хамгийн их таагүй санагдсан зүйл бол BIM-ийг мэдээллийн менежментийн ирээдүй хэт талаас нь бүрэн ашиглаагүй байгаа явдал юм. Барилга угсралтын төслийн  бүх амьдралын мөчлөгийн янз бүрийн геометрийн болон геометрийн бус мэдээллийг  BIM эсвэл түүнээс илүү шинэлэг дижитал шийдлүүдийг ашиглан удирдаж болно.  

Өмнөд Солонгосын практик мэргэжилтнүүд, ялангуяа шийдвэр гаргагчид болон  төслийн менежерүүд энэ бодит байдалд урамшиж, идэвхжих ёстой. Korea Airport   Corporation (KAC)-аас “buildingSMART Virtual Summit 2020”-оор дамжуулан зарласан, open BIM9-д суурилсан нисэх онгоцны буудлын нэгдсэн удирдлагын систем нь маш сайн  жишээ бөгөөд Өмнөд Солонгосын бүтээн байгуулалтын орчин дахь BIM-ийн ашиг тусыг  илүү эерэг, хүлээн зөвшөөрөгдөх ирээдүй рүү хөтөлж байна. Бүх зүйл дахин хурдацтай   хөгжиж байгаа бөгөөд хүргэлтийн хурдаараа алдартай улсын хувьд BIM-ийн хэрэглээ  ойрын жилүүдэд экспоненциал хурдаар өснө гэж таамаглахад хэцүү биш юм.   

Зохиогч: BIM-ийн мэргэжилтэн Санчёл Жеон.  

Орчуулж бэлтгэсэн: Архитектор Ж.Наранцогт

СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ

АНХААРУУЛГА:
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд barilga.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.

Холбоотой мэдээ