1961-1972 онд баригдсан нийтийн зориулалттай орон сууцны СӨХ-ны төлөөлөлтэй уулзлаа

1961-1972 онд баригдсан нийтийн зориулалттай орон сууцны СӨХ-ны төлөөлөлтэй уулзлаа

Нийслэлийн Барилга, хот байгуулалт, төлөвлөлтийн газар нийтийн зориулалттай орон сууцыг газар хөдлөлтийн тэсвэрлэлтээр паспортжуулах ажлыг Сууц өмчлөгчдийн холбоодтой хамтран хэрэгжүүлнэ. Энэ ажлын хүрээнд 1961-1973 онд баригдсан орон сууцны СӨХ-ны удирдлагуудтай 2011 оны 04-р сарын 19-нд уулзалт зохион байгууллаа.

Уулзалтад СӨХ-ны Дээд зөвлөл, Тохижилт-3, Дэвшил 6, Жаргалант, Мандах, Ирээдүй 3, Тайхар, Туул, Мөнгөндөш, Орбит, Хотхон, Тулга 1, Тулга 21, Мөнхмандах, Баянбулаг, Ажилчин, Сэргэлт зэрэг СӨХ-ны төлөөлөл хүрэлцэн ирсэн. Цаашид бусад СӨХ-ны удирдлагуудтай хамтран ажиллах, мэдээлэл хийн санал солилцох уулзалт төлөвлөгөөний дагуу үе шаттайгаар хийгдэнэ. Манай газраас санаачилан НИТХТ-ийн 2011 оны 55 дугаар тогтоолоор батлуулсан “Барилга байгууламжийн газар хөдлөлтөнд тэсвэрлэх чадварыг үнэлэх” журам нь нийслэлийн нутаг дэвсгэрт баригдсан барилга, байгууламжийг зориулалтын багаж тоног төхөөрөмжөөр шалгаж дүгнэлт гаргаж паспортжуулах, барилга, байгууламжийн газар хөдлөлтөнд тэсвэрлэх чадварыг үнэлэх асуудлыг зохицуулна.

Холбоотой мэдээ