Элсэн цөлийн нар салхины эрчим хүчийг ашигладаг цамхаг

Элсэн цөлийн нар салхины эрчим хүчийг ашигладаг цамхаг

Дубай хот архитектурын эрсдэлтэй шинэ шийдлүүдийг барилгад ихээр нэвтрүүлэх болсон. Түүний нэгэн илрэл бол элсэн цөлд нар болон салхины эрчим хүчийг ашигласан 140 мөндөр “Layars of Dubai” цамхаг юм. Энэ онд нээлтээ хийх уг цамхгийн бүх шийдлийг дизайнер Karim Mahmoud Elnabawy Land Art Generator Initiative design Competition тэмцээний үеэр танилцуулжээ.

Элсэн дундах Дубайд шингэн биетийн царцдас хэлбэрийн Балбаа цамхгийг тэд бүтээх аж. Уг цамхгийн хүмүүсийг татаж байгаа гол чадвар нь хотын аль ч хэсгийг харах боломжийг олгодогт оршиж байгаа аж.

Хос цамхгийн салхи болон нарны эрчим хүчийг ашигласан эрчим хүчний хангамж нь piezoelectric хүчийг ашигласнаараа онцлогтой юм. Салхины давалгааг ашиглан хос цамхгийг холбосон хоолойгоор эрчим хүч дамжин байгууламжийг хангах аж.

Харин Балбаачууд хос цамхгаа хэдий хэмжээний эрчих хүч хэрэглэх болон ашиглах нар болон салхины эх үүсвэр нь хэдий хэмжээний эрчим хүч гаргах боломжтойг тогтоогоогүй байгаа аж.

Холбоотой мэдээ