“Баренбруг” брэнд

 Голландын 100-н жилийн түүхтэй “Баренбруг” брэндийн олон жилийн туршилт судалгааны дүнд бий болгосон зүлэгний үр болон бордоогоор технологийн дагуу тарьдаг.  Уг брэндийн зүлэгнүүд нь хэрэглээнийхээ төрлөөс хамааран 3-5 төрлийн үрний найрлагатай байдаг учир  арчилгаа бага шаардагддаг онцлогтой.  

Холбоотой мэдээ