ХАНЫН МАТЕРИАЛ” ОРЧМЫН ОРОН СУУЦНЫ ХОРООЛЛЫН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

ХАНЫН МАТЕРИАЛ” ОРЧМЫН ОРОН СУУЦНЫ ХОРООЛЛЫН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

 

ХАНЫН МАТЕРИАЛ” ОРЧМЫН
ОРОН СУУЦНЫ ХОРООЛЛЫН
ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

“Ханын материал” орчмын орон сууцны хороолол нь Сонгинохайрхан дүүргийн 5, 6 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт нийт 164.0 га талбайд төлөвлөгдсөн. Тухайн нутаг дэвсгэрт 800 өрхийн 3500 гаруй хүн оршин сууж байна.

НИТХТ-ийн 2009 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн хуралдаанаар батлагдсан хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу  төлөвлөлтийн хугацаанд 11600 айлын орон сууц баригдан, 49.0 мянган хүн оршин сууж, 11760 сурагчтай сургууль, 2940 хүүхдийн цэцэрлэг, өдөрт 1715 хүн үзэх өрхийн эмнэлэг, 3200 ажлын байр бүхий оффисын барилга, 2000 орчим хүн ажиллах соёл, ахуй үйлчилгээний барилга байгууламжууд баригдана.

Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй “100 мянган айлын орон сууц” төслийн “Гэр хорооллыг орон сууцны хороолол болгон хөгжүүлэх” чиглэлийн  хүрээнд:

Тус хороололд 2300 айлын орон сууцыг барихаар төлөвлөсөн.

Нийгмийн дэд бүтцийн дараахь барилга байгууламжууд баригдана. Үүнд:

  • 2330 хүүхдийн сургууль,
  • 580 хүүхдийн цэцэрлэг,
  • 175 суралцагчидтай МСҮТ,
  • өдөрт 340 үзлэг хийх хүчин чадалтай өрхийн эмнэлэг,
  • 2230 м2 үйлчилгээний талбай бүхий, 150 ажлын байртай худалдаа, үйлчилгээний төв,
  • 320 суудалтай соёлын төв,
  • 485 м2 талбай бүхий спорт цогцолборыг барихаар төлөвлөж байна.

 

Инженерийн дэд бүтцийн дараахь барилга байгууламж, шугам сүлжээнүүд баригдана. Үүнд:
Дулаан хангамж:
Дулааны ачаалал 73.95 Гкал/цаг байх бөгөөд ф250-500 мм-ийн голч бүхий 1.88 км дулааны гол шугам, иж бүрэн 6 дэд өртөө барьж дулаанаар хангахаар төлөвлөв.

Ус хангамж, ариутгах татуурга:
Унд, ахуйн хэрэгцээний 11279 м3/хоног цэвэр усыг ф150-300 мм-ийн голчтой 6.3 км урт шугам барьж ханган, ахуйн бохир усыг ф200-400 мм-ийн голчтой 2.5 км урт аритгах татуургын шугам барьж хотын төв шугамд холбон татан зайлуулна.

Цахилгаан хангамж:
Цахилгааны ачаалал 23.0 мВт байх бөгөөд 8.2 км урт цахилгаан дамжуулах шугам, 2 РП (хуваарилах байгууламж), иж бүрэн 18 хаалттай дэд өртөө барихаар төлөвлөв.

Авто зам:
5.2 км урт хотын чанартай авто зам, 13 км урт хорооллын төв замыг барина.

“100 мянган айлын орон сууц” төслийн хүрээнд баригдах “Ханын материал” орчмын орон сууцны хорооллын:

Нийт хөрөнгө оруулалт: 100.62 тэрбум төгрөг.
Үүнээс:
Орон сууцанд        78.96 тэрбум төгрөг;           
Нийгмийн дэд бүтцэд 11.1 тэрбум төгрөг;
Инженерийн дэд бүтцэд 10.56 тэрбум төгрөг шаардагдах урьдчилсан тооцоо гарч байна.

Холбоотой мэдээ