ДЭНЖИЙН 1000” ОРЧМЫН ОРОН СУУЦНЫ ХОРООЛОЛ

ДЭНЖИЙН 1000” ОРЧМЫН ОРОН СУУЦНЫ ХОРООЛОЛ

“ДЭНЖИЙН 1000” ОРЧМЫН ОРОН СУУЦНЫ ХОРООЛЛЫН
ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

“Дэнжийн 1000” орчмын орон сууцны хороолол нь Чингэлтэй дүүргийн 8, 9, 10, 11 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт нийт 145.0 га талбайд төлөвлөгдсөн. Тус хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулж байх үед тухайн нутаг дэвсгэрт 3600 өрхийн 18800 гаруй хүн оршин сууж байсан бол өнөөдрийн байдлаар нийтдээ 5633 өрхийн 25926 хүн амьдарч байна.

НИТХТ-ийн 2009 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн хуралдаанаар батлагдсан тус хорооллын  хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу  төлөвлөлтийн хугацаанд 6100 айлын орон сууц баригдаж, 27.0 мянган хүн оршин сууж, 6480 сурагчтай сургууль, 1620 хүүхдийн цэцэрлэг, өдөрт 950 хүн үзэх өрхийн эмнэлэг, 3800 ажлын байр бүхий оффисын барилга, 1100 орчим хүн ажиллах соёл, ахуй үйлчилгээний барилга байгууламж баригдана.

Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй “100 мянган айлын орон сууц” төслийн “Гэр хорооллыг орон сууцны хороолол болгон хөгжүүлэх” чиглэлийн  хүрээнд:

“Дэнжийн 1000” орчмын орон сууцны хороололд 500 айлын орон сууцыг барихаар төлөвлөв.

Нийгмийн дэд бүтцийн дараахь барилга байгууламжууд баригдана. Үүнд:

  • 500 хүүхдийн сургууль,
  • 130 хүүхдийн цэцэрлэг,
  • 40 суралцагчидтай МСҮТ,
  • өдөрт 75 үзлэг хийх хүчин чадалтай өрхийн эмнэлэг,
  • 480 м2 үйлчилгээний талбай бүхий, 30 ажлын байртай худалдаа, үйлчилгээний төв,
  • 105 суудалтай соёлын төв,
  • 105 м2 талбай бүхий спорт цогцолборыг барихаар төлөвлөж байна.

 

Инженерийн дэд бүтцийн дараахь барилга байгууламж, шугам сүлжээнүүд баригдана. Үүнд:
Дулаан хангамж:
Дулааны нийт ачаалал 95.3 Гкал/цаг байх бөгөөд ф250-500 мм-ийн голч бүхий 980 м урт дулааны гол шугамыг барьж, дулаан дамжуулах 7 төвөөр дамжуулан хангахаар төлөвлөв.

Ус хангамж, ариутгах татуурга:
Нийт усны хэрэглээ 7425 м3/хон байх бөгөөд ф150-200 мм-ийн голч бүхий 7.8 км урт цэвэр усны салбар шугамыг барьж хангахаар төлөвлөв. Хэрэглээний бохир усыг татан зайлуулахын тулд  ф150-300 мм-ийн голч бүхий 7.2 км урт ариутгах татуургын шугам сүлжээг барьж, бохир усны 25-р коллекторт холбохоор төлөвлөж байна.

Цахилгаан хангамж:
Цахилгааны ачаалал 16.2 мВт байх бөгөөд “Умард” дэд станцаас цахилгаан эрчим хүчээр хангаж, шинээр РП (хуваарилах байгууламж) 4, 10 кВ-н иж бүрэн хаалттай дэд өртөө барихаар төлөвлөж байна.

Авто зам:
21 км урт хорооллын төв замыг барина.

Хэрэгжилтийн байдал:
Дэнжийн 1000-ын авто замын дагуу бохир усны Ф600-800 мм-ийн голчтой бохир усны 25 дугаар коллектор баригдаж байна. Энэ замын дагуу Хотын нийтийн аж ахуйг сайжруулах төслийн хүрээнд Ф500 мм-ийн цэвэр усны шугам баригдсан.

“100 мянган айлын орон сууц” төслийн хүрээнд баригдах “Дэнжийн 1000” орон сууцны хорооллын:

Нийт хөрөнгө оруулалт: 50.35 тэрбум төгрөг.
Үүнээс:
Орон сууцанд        29.44 тэрбум төгрөг;           
Нийгмийн дэд бүтцэд 11.9 тэрбум төгрөг;
Инженерийн дэд бүтцэд 9.01 тэрбум төгрөг шаардагдах урьдчилсан тооцоо гарч байна.

Холбоотой мэдээ