“ХОТЫН ШИНЭ ТӨВ”

“ХОТЫН ШИНЭ ТӨВ”

ХОТЫН ШИНЭ ТӨВ-ИЙН
ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Бид үнэхээр сайхан төлөвлөсөн байгааг эндээс үзэж болно.

“Хотын шинэ төв” Сонгинохайрхан дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр дэх сул чөлөөтэй 450.0 га талбайд төлөвлөгдсөн.

НИТХТ-ийн 2007 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 154 дүгээр тогтоолоор батлагдсан хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу  төлөвлөлтийн хугацаанд 10300 айлын орон сууц баригдан, 50000 хүн оршин сууж, 10000 сурагчтай сургууль, 4250 хүүхдийн цэцэрлэг, өдөрт 1750 хүн үзэх өрхийн эмнэлэг, 450 ортой эмнэлэг, зочид буудал, 2200 ажлын байр бүхий оффисын барилга, 8400 ажлын байр бүхий соёл, ахуй үйлчилгээний барилга байгууламжууд баригдана.

Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй “100 мянган айлын орон сууц” төслийн “Шинэ хотхон, хороолол барих” чиглэлийн хүрээнд:

Тус хороололд 1500 айлын орон сууцыг барихаар төлөвлөв.

Нийгмийн дэд бүтцийн дараахь барилга байгууламжууд баригдана. Үүнд:

  • 1510 хүүхдийн сургууль,
  • 380 хүүхдийн цэцэрлэг,
  • 115 суралцагчидтай МСҮТ,
  • өдөрт 220 үзлэг хийх хүчин чадалтай өрхийн эмнэлэг,
  • 1450 м2 үйлчилгээний талбай бүхий, 100 ажлын байртай худалдаа, үйлчилгээний төв,
  • 200 суудалтай соёлын төв,
  • 315 м2 талбай бүхий спорт цогцолборыг барихаар төлөвлөж байна.

 

Инженерийн дэд бүтцийн дараахь барилга байгууламж, шугам сүлжээнүүд баригдана. Үүнд:
Дулаан хангамж:
Дулааны ачаалал 122.7 Гкал/цаг бөгөөд ф150-800 мм-ийн голч бүхий 11.77 км дулааны гол шугам, дулаан дамжуулах 6 төвийг барьж дулаанаар хангахаар төлөвлөв.

Ус хангамж, ариутгах татуурга:
Унд, ахуйн хэрэгцээний 20225.0 м3/хоног цэвэр усыг хотын төвлөрсөн ус хангамжийн системээс ф100-300 мм-ийн голчтой 35.0 км урт шугам барьж ханган, ахуйн бохир усыг ф150-300 мм-ийн голчтой 20 км урт ариутгах татуургын шугам барьж, хотын төв шугаманд холбон татан зайлуулна. Өөрийн бие даасан цэвэр усны эх үүсвэр, усан сан, шугам хоолой төлөвлөх, цэвэрлэх байгууламж шинээр барих шаардлагатай. Усыг дахин цэвэршүүлэх технологийг нэвтрүүлж, цэвэр усны зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх хэрэгтэй.

 

Цахилгаан хангамж:
Цахилгааны нийт ачаалал 25.6 мВт байх бөгөөд 50 мВт суурилагдсан хүчин чадалтай 110/35/10 кВ-ын дэд станц, РП (хуваарилах байгууламж), 15.5 км цахилгаан дамжуулах шугам шинээр барина.

 

Авто зам:
12.6 км урт хорооллын төв замыг барина.

“100 мянган айлын орон сууц” төслийн хүрээнд баригдах хотын төвийн хэсгийн орон сууцны хорооллуудын:

Нийт хөрөнгө оруулалт: 196.39 тэрбум төгрөг.
Үүнээс:
Орон сууцанд        102.08 тэрбум төгрөг;         
Нийгмийн дэд бүтцэд 40.8 тэрбум төгрөг;
Инженерийн дэд бүтцэд 53.51 тэрбум төгрөг шаардагдах урьдчилсан тооцоо гарч байна.

Холбоотой мэдээ