РТХЭГ орчмын хороолол

РТХЭГ орчмын хороолол

МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ ОЛОН НИЙТИЙН
РАДИО ТЕЛЕВИЗИЙН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗАР ОРЧМЫН
ОРОН СУУЦНЫ ХОРООЛЛЫН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Монголын үндэсний олон нийтийн Радио, телевизийн хэрэг эрхлэх газар (МҮОНРТХЭГ)-ын орчмын орон сууцны хороолол нь Баянгол дүүргийн 11 дүгээр хороо, Чингэлтэй дүүргийн 7, 8 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт нийт 35.0 га талбайд төлөвлөгдсөн. Тус хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулж байх үед нийт 430 гаруй өрхийн 2000 орчим хүн амьдарч байсан бол өнөөдрийн байдлаар нийтдээ 6508 өрхийн 29100 хүн амьдарч байна.

НИТХТ-ийн 2006 оны 12 дугаар сарын 06-ны 267 дугаар тогтоолоор батлагдсан хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу  төлөвлөлтийн хугацаанд 4200 айлын орон сууц баригдаж, 17700 хүн амтай болно. 4250 сурагчтай сургууль, 1060 хүүхдийн цэцэрлэг, өдөрт 620 хүн үзэх өрхийн эмнэлэг, 850 ажлын байр бүхий оффисын барилга, 1600 орчим хүн ажиллах соёл, ахуй үйлчилгээний барилга байгууламжууд баригдана.

Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй “100 мянган айлын орон сууц” төслийн “Гэр хорооллыг орон сууцны хороолол болгон хөгжүүлэх” чиглэлийн  хүрээнд:

Тус хороололд 4000 айлын орон сууцыг барихаар төлөвлөв.

Нийгмийн дэд бүтцийн дараахь барилга байгууламжууд баригдана. Үүнд:

  • 4030 хүүхдийн сургууль,
  • 1010 хүүхдийн цэцэрлэг,
  • 300 суралцагчидтай МСҮТ,
  • өдөрт 590 үзлэг хийх хүчин чадалтай өрхийн эмнэлэг,
  • 3860 м2 үйлчилгээний талбай бүхий, 260 ажлын байртай худалдаа, үйлчилгээний төв,
  • 550 суудалтай соёлын төв,
  • 840 м2 талбай бүхий спорт цогцолборыг барихаар төлөвлөж байна.

 

Инженерийн дэд бүтцийн дараахь барилга байгууламж, шугам сүлжээнүүд баригдана. Үүнд:
Дулаан хангамж:
Дулааны нийт ачаалал 22.0 Гкал/цаг байх бөгөөд төвлөрсөн дулаан хангамжийн системээс ф150-500 мм-ийн голч бүхий 4 км дулааны шугам, дулаан дамжуулах 6 төвийг барьж хангахаар төлөвлөсөн.

Ус хангамж, ариутгах татуурга:
ф100-500 мм-ийн голч бүхий 3.1 км цэвэр усны шугам, ф250-400 мм-ийн голч бүхий 3.2 км ариутгах татуургын шугам шинээр барьж 25-р коллекторт холбоно.

Цахилгаан хангамж:
Цахилгааны ачаалал 11 мВт байх бөгөөд шинээр 2х630 кВт чадалтай трансформатор бүхий 2 ширхэг дэд өртөө, 2.4 км цахилгаан дамжуулах шугам барьж салбарлуулан цахилгаан эрчим хүчээр хангана.

Авто зам:
25 км урт хорооллын төв замыг барина.

Хэрэгжилтийн байдал:
Газар өмчлөгч, эзэмшигч иргэдийн 0.45 га газарт 840 айлын орон сууцны барилгын эскиз зураг батлагдсан. Өнөөдрийн байдлаар тус газарт “Өлзийт интертрейд” ХХК-ны барьж буй  60 айлын орон сууцны барилгын угсралтын ажил 70.0 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Мөн “Өлзийт чимэг” ХХК, “Энигма” ХХК газар өмчлөгч, эзэмшигч иргэдтэй тохиролцон өмчилж буй газрыг нь худалдан авч орон сууц барих бэлтгэл ажлыг хийж байна. Тус хорооллын ф100-500 мм-ийн голчтой 3.1 км урт, 681.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй цэвэр усны шугам сүлжээ, ф250-400 мм-ийн голчтой 3.4 км урт, 841.0 сая төгрөгийн өртөгтэй ариутгах татуургын шугам сүлжээний ажлын зураг төсөл, дулааны ф200 мм-ийн голчтой 1.15 км урт, 1.2 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй шугам сүлжээний ажлын зураг төслийг боловсруулан, экспертизээр хянуулж байна.

“100 мянган айлын орон сууц” төслийн хүрээнд баригдах МҮОНРТХЭГ-ын орчмын орон сууцны хорооллын:

Нийт хөрөнгө оруулалт: 339.97 тэрбум төгрөг.
Үүнээс:
Орон сууцанд        315.84 тэрбум төгрөг;         
Нийгмийн дэд бүтцэд 9.73 тэрбум төгрөг;
Инженерийн дэд бүтцэд 14.4 тэрбум төгрөг шаардагдах урьдчилсан тооцоо гарч байна.

Холбоотой мэдээ