Зам засвартай холбоотой автозамын хөдөлгөөнийг хэсэгчлэн хаана

Зам засвартай холбоотой автозамын хөдөлгөөнийг хэсэгчлэн хаана

Зам засварын ажил эхэлсэнтэй холбогдуулан автозамын хөдөлгөөнийг хэсэгчлэн хаахаар боллоо. Цайз захаас Шархадны эцэс хүртэл 3,7 км авто зам тавьж байгаа тул энэ орчмын хөдөлгөөнийг дөрөвдүгээр сарын 26-наас тавдугаар сарын 10 хүртэл хаах юм. Хөдөлгөөн хаах байршил нь шархадны эцсээс тойрог хүртэл 15 хоног 4 сарын 26-наас тавдугаар сарын 10 хүртэл, Шархадны эцсийн тойргоос Эрдэнэтолгойн уулзвар хүртэл 14 хоног тавдугаар сарын 21-нээс зургадугаар сарын 5 хүртэл гээд графикийн дагуу хаах юм байна. 

 

Цайз захаас Шархадны эцэс хүртэлх 3.7 км авто замын БУА-ын үед тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хэсэгчлэн хаах график

 

Хөдөлгөөн хаах байршил

Үргэлжлэх хоног

Огноо

1

Шархадны эцсээс тойрог хүртэл

15

IV/26 – V/10

2

Шархадны эцсийн тойргоос Эрдэнэтолгойн уулзвар хүртэл

14

V/07 – V/21

3

Эрдэнэтолгойн уулзвараас Газар холдингийн уулзвар хүртэл

15

V/21 – VI/05

4

Газар холдингийн уулзвараас Цайз захын уулзвар хүртэл

5

VI/05 – VI/10

 

Хөдөлгөөн хаах нийт хугацаа

49

IV/26 – VI/10

 

Залуучуудын өргөн чөлөөний 0.9 км авто замын БУА-ын үед тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хэсэгчлэн хаах график

 

Хөдөлгөөн хаах байршил

Үргэлжлэх хоног

Огноо

1

ШУТИС-ийн баруун хойд уулзвараас МУИС-ийн 1-р байрны урд уулзвар хүртэл

14

IV/30 – V/13

2

ШУТИС-ийн баруун хойд уулзвараас ЗГ-ын ордны баруун хойд уулзвар хүртэл

2

V/14 – V/15

3

ЗГ-ын ордны зүүн хойд уулзвараас баруун хойд уулзвар хүртэл

5

V/16 – V/20

4

Байгалийн түүхийн музейн уулзвараас Зоос гоёлын уулзвар хүртэл

14

V/21 – VI/03

5

ЗГ-ын ордны зүүн хойд уулзвараас Зоос гоёлын уулзвар хүртэл

3

VI/04 – VI/06

Хөдөлгөөн хаах нийт хугацаа

38

IV/30 – VI/06

 

Бага тойруугийн 2.6 км авто замын БУА-ын үед тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хэсэгчлэн хаах график

 

Байршил

Үргэлжлэх хоног

Огноо

1

Зоос гоёлын уулзварын хойд талаас СУИС-ийн зүүн урд уулзварын баруун тал хүртэл

15

V/06 – V/20

2

УБ банкны баруун урд гарцнаас Хүнсний нэгийн автобусны буудлын хойд баруун тийш эргэх гарц хүртэл

2

V/21 – V/22

3

СУИС-ийн баруун урд гарцнаас 4-р дэлгүүрийн урд уулзвар хүртэл

3

V/23 – V/25

4

Холбоотой мэдээ