Барилгын салбарт үйл ажиллагаа эрхлэгч ААН, байгууллагуудын анхааралд

Барилгын салбарт үйл ажиллагаа эрхлэгч ААН, байгууллагуудын анхааралд

“Шинэ бүтээн байгуулалт” дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөр болон “100 мянган айлын орон сууц” төслийг хэрэгжүүлэхэд үндэсний барилгын байгууллагуудын оролцоог бүрэн хангах, цаашид барилгын байгууллагуудын зах зээлд өрсөлдөх чадварыг эрс сайжруулан  хөгжүүлэх, барилгын салбарт инноваци, шинэ менежментийг нэвтрүүлэн компаний засаглалыг бэхжүүлэн дэмжих зорилгоор барилгын байгууллагуудыг “Аравтын систем” хэлбэрээр нэгдсэн зохион байгуулалтанд орж ажиллах санаачлага гарч олон арван компаниуд  зохион байгуулагдаад байна.

Үйл ажиллагаагаараа нэгдэн  хамтран ажиллаж бизнесээ хөгжүүлэх “Шинэ бүтээн байгуулалт” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйлсэд оролцох Улаанбаатар хотын компаниуд /Барилга угсралт, зураг төсөл, инженер хайгуул, барилгын материал үйлдвэрлэгч, импортлогч, инженерийн шугам сүлжээний гүйцэтгэгч/ Монголын барилгачдын холбооны  ажлын албанд 2011 оны 5-р сарын 20-ны дотор хандана уу.

 

Монголын барилгачдын холбоо, Ажлын алба

Утас: 318685, 99013068

Холбоотой мэдээ