Контейнероор байшин хэрхэн барих вэ?

 Контейнероор байшин хэрхэн барих вэ?

 Контейнероор байшин хэрхэн барих вэ?  энэ байшин нь үнхээр сонирхолтой бөгөөд ямд зардлаар хурдан баригдахаараа шонцлог юм .

Холбоотой мэдээ