GPS-н байнгын ажиллагаатай станцын талаар

Энэхүү байнгын ажиглалтын станц гэдэг нь монгол улсад мөрдөгдөж байгаа заавар стандартын дагуу суурилуулагдсан антеныхаа солбицлыг өндөр нарийвчлалтайгаар тодорхойлсон, 24 цагийн турш тасралтгүй хиймэл дагуулаас мэдээ хүлээн авч байдаг 2 долгионы GPS-н иж бүрдэл юм. Үүнийг зарим талаараа Base гэж үзэж болох бөгөөд Радио, GSМ, Bluetooth технологийн модемын тусламжтайгаар өөрийн байрлалын мэдээллийг бодит агшин(Real Time Kinematik)-д тодорхой хамрах хүрээнд түгээж байдаг.Монгол улсад газар зах зээлийн эргэлтэд идэвхтэй орж эхэлснээр хүн ам олноор суурьшсан хот суурингуудад иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын газрын кадастрын болон байр зүйн зургийн нарийвчлалын шаардлага өндрөөр тавигдах болсон. Энэ шаардлагыг хангах үүднээс төвлөрсөн хот суурин газруудад хэмжилт зураглалын ажилд зориулсан геодезийн төрөл бүрийн сүлжээг байгуулан ирсэн боловч бүтээн байгуулалтын ажил өдрөөс өдөрт хүчээ авч байгаа энэ үед сүлжээний цэгийн нарийвчлалын болон ашиглалтын нөхцөл алдагдан тэр болгон хэрэглээд байх боломж хомсдож байгаагын сацуу илүү дэвшилтэд технологийг хэрэглэх шаардлага урган гарч байна. Энэ шаардлагын хүрээнд ГХБГЗЗГ-аас тодорхой ажлуудыг үе шаттайгаар хийж гүйцэтгэсээр байна.

       2011 ондМонголын Мянганы сорилтын сангийн хөрөнгийн эрх төслийн гэрээний дагуу Улаанбаатарт – 4, Дархан, Эрдэнэт хотуудад (зураг1) тус тус 1 GPS-н байнгын ажиллагаатай станцыг суурилуулан МУ-н Засгийн газар (ЗТБХБЯ, ГХБГЗЗГ)-т хүлээлгэн өгөөд байна. Ингэснээр монгол улсын хэмжээнд Leica фирмийн 3ш, Одон орон геофизикийн судалгааны төвийн харъяа 4ш станц ажиллах боломжтой болоод байна.
 

Холбоотой мэдээ