Инженерийн зураг зүйн AutoCAD программын сургалтын хуваарь

Инженерийн зураг зүйн AutoCAD программын сургалтын хуваарь
Монголын Барилгын Инженерүүдийн Холбоо нь барилгын бүхий л зургийг компьютерийн программ ашиглан зурж сургах, зураг төслийн ажлыг автоматжуулах зорилгоор AutoCAD программын анхан, дунд шатны сургалтыг явуулж байна.

2011 оны сургалтын хуваарь:

    * 04 сарын 19-ээс 04 сарын 29 хүртэл /1700-2100/

    * 05 сарын 10-аас 05 сарын 20 хүртэл

    * 06 сарын 14-ээс 06 сарын 24 хүртэл

    * 08 сарын 16-аас 08 сарын 26 хүртэл

    * 09 сарын 13-аас 09 сарын 23 хүртэл

    * 10 сарын 11-ээс 10 сарын 21 хүртэл

    * 11 сарын 8-аас  11 сарын 18 хүртэл

    * 12 сарын 6-аас 12 сарын 16 хүртэл

Монголын Барилгын Инженерүүдийн Холбоо нь барилгын бүхий л зургийг компьютерийн программ ашиглан зурж сургах, зураг төслийн ажлыг автоматжуулах зорилгоор AutoCAD программын анхан, дунд шатны сургалтыг явуулж байна.Сургалтын агуулгад AutoCAD программын интерфейсийн элементүүд, программыг ажиллуулах, зургийн тохиргоо хийх, 2 хэмжээст объектуудыг үүсгэх, тэдгээрт хувиргалт, өөрчлөлт хийх зэрэг багтана. Сурагчдад онол дадлагыг эзэмшүүлэх болон гарын авлагаар хангаж, төгсөгчдөд гэрчилгээ олгоно.

 

Сургалтын цаг анхан дунд шат нийлээд 45 цаг. /1цаг-45 минут/
Төлбөр анхан дунд шат нийт ажлын 9 хоног нь 80000 төгрөг
Байгууллага хамт олны захиалга авна.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 330985,99160847

Холбоотой мэдээ