Барилга.МН

Барилга.мн сэтгүүлийн захиалга хаягаар авна. 88609010

1 улирал 15000 төгрөг гурван дугаар.

2 Улирал 30000 төгрөг зургаан дугаар

1 Жил 60000 төгрөг

Холбоотой мэдээ