Эрчим хүчний хэмнэлтийг ойлгож амьдралдаа ашиглах нь №4

Эрчим хүчний хэмнэлтийг ойлгож амьдралдаа ашиглах нь №4

Өмнөх дугаарт эрчим хүчний хэмнэлтийг үр ашиг өндөртэй байлгая гэвэл дараах бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг судалж мэдсэн, хэрэгжүүлсэн мөн дадалтай болсон байх ёстой гэж үзэцгээсэн ба юуны түрүүнд дарааллын дагуу эрчим хүчний хэмнэлттэй төлөвлөлтийн талаар товчхон ойлголт авсан билээ.

 1. Эрчим хүчний хэмнэлттэй төлөвлөлт

 2. Оновчтой материалын сонголт

 3. Чанартай гүйцэтгэл

 4. Эрчим хүчний хэмнэлттэй дадал, автоматжуулалт

 5. Зүй зохистой ашиглалт болон тогтмол үзлэг, үйлчилгээ

 6. Хүрээлэн буй орчиндоо эерэг нөлөө үзүүлэх

Иймээс дарааллын дагуу эрчим хүчний хэмнэлттэй оновчтой материалын сонголтыг хэрхэн хийх талаар үзэцгээе.

Нэгэнт бид эрчим хүчний хэмнэлтийн талаар үзэж байгаа тул зөвхөн дулаалгын материалын сонголтуудын талаар авч үзье. Харин үндсэн хийцийн материалын талаар жишээ нь тоосго, бетон, хөнгөн блок, бетон блок, мод, төмөр материалууд нь манай зах зээл дээр харьцангуй олдоцтой дийлэнхийг нь манай үндэсний үйлдвэрлэгч нар үйлдвэрлэж байгаа тул дэлгэрэнгүй мэдээллийг тэндээс авах боломжтой. 

Барилгын дулаан алдагдлыг багасгах, барилгын жинг хөнгөлөх зорилго нь барилгын дулаалгын материалын үндсэн зорилт гэж ойлгож болно. Дулаалгын материалын үндсэн шинж чанар болох дулаан дамжуулах, дулаан тусгаарлах чадварыг дулаан дамжуулалтын итгэлцүүрээр үнэлэх ба 0,25 ккал/ (м цаг цельс) ба түүнээс бага үзүүлэлттэй материалыг энэ төрлийн материал гэж ойлгоно. Манайд дараах 3 төрлийн дулаалгын материал зах зээлд нэвтрээд байна.

 1. Төрөл бүрийн утаслаг бүтэцтэй хөвөн материалууд 

  1. Эрдэс хөвөн

  2. Чулуун хөвөн

  3. Шилэн хөвөн гэх мэт

 2. Хатуу дулаан тусгаарлах материалууд

  1. Пенополиуретан хавтан

  2. Пенополистрол хавтан

  3. Хөөсөн перлит

  4. Керамзит

  5. Хөнгөн бетон

  6. Хийт бетон шохойн блок гэх мэт

 3. Шингэн дулаан тусгаарлах материал 

  1. Корунд дулааны будаг гэх мэт

Эндээс хамгийн их хэрэглэгддэг материалуудын зарим онцлог шинж чанарт дараах байдлаар зөвхөн дулаалгын материал хооронд нь үнэлгээ өгч харьцуулалт хийцгээе.

 1. Сайн үнэлгээ

 2. Дундаж үнэлгээ

 3. Муу үнэлгээтэй гэж тус тус ойлгоно.

Эрдэс хөвөн 5см болон түүнээс дээш зузаантай (силикат, шил болон бусад нийлэг материалаас гаралтай)

Д/д

Үнэлгээний нэр

Өгсөн үнэлгээ

1

Дулаан тусгаарлах 

A

2

Үнэ өртөг

B

3

Гал тэсвэрлэх

A

4

Чийгшил эсэргүүцэх чадвар

C

5

Бат бөх чанар

A

6

Шахалтад тэсвэрлэх

C

7

Байгаль орчинд ээлтэй технологи эсэх

B

8

Ашиглахад материалын хаягдал, төвөгшил бий эсэх

A

9

Хийж байх явцад хүний биед сөрөг нөлөөлөл үзүүлэх

C

10

Хийц эдлэлд суух чадвар

С


Минерал хөвөн 5см болон түүнээс дээш зузаантай (чулуулаг, шаарга, байгалийн хатуу биетээс гаралтай)

Д/д

Үнэлгээний нэр

Өгсөн үнэлгээ

1

Дулаан тусгаарлах 

A

2

Үнэ өртөг

C

3

Гал тэсвэрлэх

A

4

Чийгшил эсэргүүцэх чадвар

B

5

Бат бөх чанар

A

6

Шахалтад тэсвэрлэх

B

7

Байгаль орчинд ээлтэй технологи эсэх

B

8

Ашиглахад материалын хаягдал, төвөгшил бий эсэх

B

9

Хийж байх явцад хүний биед сөрөг нөлөөлөл үзүүлэх

C

10

Хийц эдлэлд суух чадвар

С


Хөөсөн полистрол хавтан буюу EPS 10 см ба түүнээс дээш гал үл дэмжигч химийн нэмэлттэй нь

Д/д

Үнэлгээний нэр

Өгсөн үнэлгээ

1

Дулаан тусгаарлах 

A

2

Үнэ өртөг

B

3

Гал тэсвэрлэх /зөвхөн авалцахгүй/

C

4

Чийгшил эсэргүүцэх чадвар

A

5

Бат бөх чанар

A

6

Шахалтанд тэсвэрлэх

B

7

Байгаль орчинд ээлтэй технологи эсэх

B

8

Ашиглахад материалын хаягдал, төвөгшил бий эсэх

C

9

Хийж байх явцад хүний биед сөрөг нөлөөлөл үзүүлэх

A

10

Хийц эдлэлд суух чадвар

C


Шахмал хөөсөн полистирол хавтан буюу XPS 5 см ба түүнээс дээш

Д/д

Үнэлгээний нэр

Өгсөн үнэлгээ

1

Дулаан тусгаарлах 

A

2

Үнэ өртөг

C

3

Гал тэсвэрлэх

B

4

Чийгшил эсэргүүцэх чадвар

A

5

Бат бөх чанар

A

6

Шахалтад тэсвэрлэх

A

7

Байгаль орчинд ээлтэй технологи эсэх

B

8

Ашиглахад материалын хаягдал, төвөгшил бий эсэх

C

9

Хийж байх явцад хүний биед сөрөг нөлөөлөл үзүүлэх

A

10

Хийц эдлэлд суух чадвар

C


Пенополериутан буюу шүршдэг хөөс 5см түүнээс дээш

Д/д

Үнэлгээний нэр

Өгсөн үнэлгээ

1

Дулаан тусгаарлах 

A

2

Үнэ өртөг

C

3

Гал тэсвэрлэх /гал эсэргүүцэх нэмэлттэй нь зөвхөн авалцахгүй/

C

4

Чийгшил эсэргүүцэх чадвар

B

5

Бат бөх чанар

B

6

Шахалтад тэсвэрлэх

B

7

Байгаль орчинд ээлтэй технологи эсэх

B

8

Ашиглахад материалын хаягдал, төвөгшил бий эсэх

A

9

Хийж байх явцад хүний биед сөрөг нөлөөлөл үзүүлэх

B

10

Хийц эдлэлд суух чадвар

A


Сүрэл, Зэгс, модны үртэс гэх мэт байгалийн гаралтай дулаалгын материал /боловсруулсан/

Д/д

Үнэлгээний нэр

Өгсөн үнэлгээ

1

Дулаан тусгаарлах 

B

2

Үнэ өртөг

A

3

Гал тэсвэрлэх 

C

4

Чийгшил эсэргүүцэх чадвар

B

5

Бат бөх чанар

B

6

Шахалтад тэсвэрлэх

C

7

Байгаль орчинд ээлтэй технологи эсэх

A

8

Ашиглахад материалын хаягдал, төвөгшил бий эсэх

B

9

Хийж байх явцад хүний биед сөрөг нөлөөлөл үзүүлэх

A

10

Хийц эдлэлд суух чадвар

B


Керамзит материал (зөвхөн шал, дээврийн хөндий, суурийн хажуугаар хийнэ 30 см түүнээс дээш зузаантай)

Д/д

Үнэлгээний нэр

Өгсөн үнэлгээ

1

Дулаан тусгаарлах 

B

2

Үнэ өртөг

A

3

Гал тэсвэрлэх 

A

4

Чийгшил эсэргүүцэх чадвар

A

5

Бат бөх чанар

B

6

Шахалтад тэсвэрлэх

B

7

Байгаль орчинд ээлтэй технологи эсэх

B

8

Ашиглахад материалын хаягдал, төвөгшил бий эсэх

B

9

Хийж байх явцад хүний биед сөрөг нөлөөлөл үзүүлэх

B

10

Хийц эдлэлд суух чадвар

B


Перлит материал (зөвхөн шал, дээврийн хөндий, дотор хананд хийнэ )

Д/д

Үнэлгээний нэр

Өгсөн үнэлгээ

1

Дулаан тусгаарлах 

A

2

Үнэ өртөг

A

3

Гал тэсвэрлэх 

B

4

Чийгшил эсэргүүцэх чадвар

C

5

Бат бөх чанар

B

6

Шахалтад тэсвэрлэх

C

7

Байгаль орчинд ээлтэй технологи эсэх

B

8

Ашиглахад материалын хаягдал, төвөгшил бий эсэх

B

9

Хийж байх явцад хүний биед сөрөг нөлөөлөл үзүүлэх

B

10

Хийц эдлэлд суух чадвар

A


Ерөнхийдөө дулаалгын материал нь өөрөө агаарын үетэй байхын тулд хөвсгөр эсвэл агаарын үе агуулсан бөмбөлөг, утсархаг гэх мэт бүтэцтэй байх ба үүсгэж буй материалын онцлогоос шалтгаалж даац авах, ус чийг нэвтрүүлэлт, дулаан дамжуулах, нягт, хувийн дулаан багтаамж гэх мэт үзүүлэлтүүд хамаардаг.

Энэхүү үзүүлэлтийг барилгын материал бүрээр хавсралт хүснэгт (Хүснэгт №2,  Жич: Энэхүү хүснэгтийг “Ногоон барилгын практик” 2015 номоос иш татав.) -ээр үзүүллээ. 

Гэхдээ үүнээс зөвхөн манайд түлхүү ашиглагддаг дулаалгын материалын талаар үргэлжлүүлэн үзэцгээе.

Хэдийгээр орчин үед материалын чанар сайжирч дулаалгын материалын хэрэглэх хүрээ улам тэлж байгаа ч нийтлэг манай зах зээл дээрх дараах материалуудын хэрэглэх хүрээг хүснэгт (Хүснэгт №1)-ээр үзүүлбэл дараах байдалтай байна. 

Хүснэгт 1


Дулаалгын материалын үйлдвэрлэлийн явцад химийн төрөл бүрийн боловсруулалт хийгддэг тул зарим нэг дулаалгын материалаас хортой бодис ялгарах боломжтой байдаг.

Үүнд зарим нэг чанарын шаардлага хангахгүй хямд үнэтэй шилэн хөвөн орж болно. Минерал, Эрдэс хөвөнг нарийн ширхэгт шил ба чулуулгийн материалыг фенол ба формальдегидын резинээр холбож хийдэг ба зарим нэг боловсруулалтыг гүйцэд хийгээгүй нөхцөлд эрдэс хөвөн арьс загатнуулж формальдегид ба ширхэгт бодисыг ялгаруулна. Мөн шилний болон чулуулгийн нарийн хэлтэрхийнүүд тоосонцор үүсгэж, арьсан дээр тогтож загатнаа үүсгэх, ажлын таагүй нөхцөл бий болгодог талтай учир эдгээр төрлийн шилэн хөвөнгөөр дулаалгын ажлыг хийхдээ зориулалтын бин битүү хувцас, хошуувчтай ажил хийвэл зүгээр. Хэдийгээр олон улсын стандартад нийцсэн төрлийн шилэн хөвөнгүүд энэ төрлийн дутагдалаа арилгаж байгаа боловч хараахан бүрэн гүйцэд төгс болоогүй л байна.

Харин хөөсөнцөр хавтангуудын тухайд полестрений жижиг бөмбөлгүүд дээр дулаан үүсгэдэг пентан гэх бодис нэмж бөмбөлгүүдийг хөөлгөж авдаг. Ийнхүү хөөсөн бөмбөлгүүдийн 98 хувь нь агаар байдаг ч ксилол, стирол гэх мэт амьсгалах ба арьсанд хүрэхэд хортойд тооцогдох бодисуудыг ялгаруулах магадлалтай. Гэхдээ зөвхөн өндөр хэмийн дулаан орчинд эсвэл галын аюулын үед ялгаруулна.

Керамзит болон бусад төрлийн шатаах аргаар гаргаж авдаг дулаалгын материалууд нь шатааж байгаа түүхий эдээсээ шалтгаалан цацраг идэвхт бодисын нөлөө орсон байж болзошгүй байдаг. Ялангуяа нүүрсний өндөр даралтын шаталт, түүний орцод байх элдэв бусад төрлийн бодис, үнс зэрэг нь энэ төрлийн цацрагаас гадна химийн бодис агуулсан байхыг үгүйсгэхгүй. Тиймээс та ямар ч төрлийн дулаалгын материал сонгосон ба мэргэжлийн лабараторид хянагдаж шалгагдсан материалыг ашиглах шаардлагатай юм. 

Эцэст нь “Барилгачин групп” дээр байсан нэгэн барилгын дулаалгын зузааныг тооцсон материалын тооцоогоор энэ дугаарын нийтлэлээ өндөрлөе.

Дулаалгын материалын зузаан нь барилгын ба дулаалгын бүтээцийн дулаан дамжуулалтын тооцооны үндсийг БНбД 23-02-09 “Барилгын дулаан хамгаалалт” нормд тусгасан байдаг ба байшин сууцандаа өвөлдөө дулаан, зун сэрүүхэн байлгая гэвэл хаших хийц болох хана, шал, дээврийн дулааны эсэргүүцэл нь тавигдах шаардлагын дагуу байх ёстой. Энэ үзүүлэлт нь тухайн газар нутгийн цаг уурын онцлог, дундаж температур, чийгшлээс хамаарч өөр, өөр байдаг.  

Харин дулаалгын материалын зузааныг тооцоогоор олох ба дараах үндсэн хүчин зүйлээс хамаарна:

-дулаалгын материалын дулаан дамжуулалт

-уур амьсгалын бүс

-хаших хийцийн материалын дулаан дамжуулалтын зэрэг

-ханын зузаан

Дулаалгын материалын зузааныг тодорхойлохын тулд эхлээд даацын ханын үндсэн материал, дулаалга, заслын материалаа сонгосон байх ёстой ба хашлага хийцийн дулааны эсэргүүцлийг тодорхойлдог дараах томъёог ашиглаж болно.

  R=p/k  

 1. R-дулааны эсэргүүцэл, 

 2. р-үеийн зузаан м-р

 3. k-дулаан дамжуулалтын коэффициент

Жишээ нь:

Орон сууцны 380мм зузаантай тоосгон ханыг ямар зузаантай эрдэс хөвөнгөөр  дулаалах тооцоо хийе. 

1) Тоосгон ханын дулааны эсэргүүцлийг тооцох. Ханын зузаан 38 см буюу 0,38м. Тоосгон өргийн дулаан дамжуулалтын коэффициент 0,56Вт/ (м°C)

               Дээрх томьёогоор

                R=0,38/0,56=0.68- тоосгон хананы дулааны эсэргүүцэл

2)  Орон сууцны хашлага бүтээцийн дулаан дамжуулалтын эсэргүүцлийн нормчлогдсон утгыг нормын хүснэгтээс 3,5м2°С/Вт-р сонгож авъя. Энэ  үзүүлэлтээс тоосгон хананы дулааны эсэргүүцлийг хасахад 3,5-0,68 = 2,82 болно. 

Жич: Хашлага бүтээцийн дулаан дамжуулалтын эсэргүүцлийн нормчлогдсон утга бүхий хүснэгтийг хавсралтаар (Хүснэгт №3)-д оруулав.

3)  Эрдэс хөвөнгийн зузааныг тодорхойлъё. Эрдэс хөвөнгийн  дулаан дамжуулалтын коэффициент 0,045 Вт/(м°C) бол  зузаан нь: 2,82*0,045 = 0,1269 м буюу 12,7 см болно.

Шаардлагатай стандартад нийцсэн эрдэс хөвөнгийн зузаан 13 см-аас багагүй байх тооцоо гарсны дагуу дулаалгын зузааныг сонгож авцгаах нь байна. Гэхдээ амьдрал дээр энэ төрлийн дулаалгын материалын зузаан нь 3 см байх тохиолдол цөөн голцуу стандарт зузаан нь 5см, 10 см, 15см, 20 см зузаантай тааралдана. Иймээс нэг дан 15 см эсвэл 5см болон 10см дулаалгын материалыг сонгож ашиглана.

Хүснэгт 2


 

Д/дМатериалын нэрМатериалын хуурай үеийн үзүүлэлт Тооцооны үзүүлэлтүүд (БНбД 23-02-09-ийн ашиглалтын нөхцлөөр) 
Нягт  кг/м²Хувийн дулаан багтаамж C°кДж/(кг . °С)Дулаан дамжуулалт  ƛ ̥  Вт/(м . °С) Тооцооны чийг жингийн хувиар w, %  Дулаан дамжилтын итгэлцуүүр̥  ƛ,     Вт(м. ²C)  Дулааншилын итгэлцуүүр S,       Вт(м. °С)  Уур нэвтрүүлэлт мг/(м ч па µ) 
 A  B  A  B  A  B  A,B 
12345                  6                   7                 8                 9               10                 11               12   
AПолимер
1Пенополистрол150        1.34                                   0.050                     1                   5         0.052         0.060           0.89             0.99            0.05   
2Пенополистрол100        1.34                                   0.041                     2                 10         0.041         0.052           0.65             0.82            0.05   
3Пенополистрол40        1.34                                   0.037                     2                 10         0.041         0.050           0.41             0.49            0.05   
4Пеноплост ПХВ-1 ба ПВ1125        1.26                                   0.052                     2                 10         0.060         0.060           0.86             0.99            0.23   
5Пеноплост ПХВ-1 ба ПВ1100        1.26                                   0.041                     2                 10         0.050         0.052           0.68             0.80            0.23   
6Пенополиуретан80        1.47                                   0.041                     2                   5         0.050         0.050           0.67             0.70            0.05   
7Пенополиуретан60        1.47                                   0.035                     2                   5         0.041         0.041           0.53             0.55            0.05   
8Пенополиуретан40        1.47                                   0.035                     2                   5         0.040         0.040           0.04             0.42            0.05   
BЭрдэс хөвө н(ГОСТ4640) , шилэн хөвөн, хөөсрүүлсэн шил, сийрмэг шил
9Ширмэл эрдэс хөвөн зулхай125        0.84                                   0.044                     2                   5         0.064         0.070           0.07             0.82            0.30   
10Ширмэл эрдэс хөвөн зулхай100        0.84                                   0.044                     2                   5         0.061         0.067           0.64             0.72            0.49   
11Ширмэл эрдэс хөвөн зулхай75        0.84                                   0.046                     2                   5         0.058         0.064           0.54             0.61            0.49   
12Нийлэг холбогч бүхий ширмэл эрдэс хөвөн зулхай225        0.84                                   0.054                     2                   5         0.072         0.082           1.04             1.19            0.49   
13Нийлэг холбогч бүхий ширмэл эрдэс хөвөн хавтан45        0.84                                   0.047                     2                   5         0.060         0.064           0.44             0.50            0.60   
CБайгалийн органик бас органик бус хавтан материалууд
14Зоргодсон ба үртсэн хавтан1000        2.30                                   0.150                   10                 12           0.23           0.29           6.75             7.70            0.12   
15Зоргодсон ба үртсэн хавтан800        2.30                                   0.130                   10                 12           0.19           0.23           5.49             6.13            0.12   
16Зоргодсон ба үртсэн хавтан600        2.30                                   2.300                   10                 12           0.13           0.16           3.93             4.43            0.13   
17Порландцементэн холбогчтой арболит ба фибролит хавтан500        2.30                                   2.300                   10                 15           0.15           0.19           3.86             4.50            0.11   
DАсгаас
18Керамзитын хайрга600        0.84                                     0.14                     2                   3           0.17           0.19           2.62             2.83            0.23   
19Керамзитын хайрга500        0.84                                     0.14                     2                   3           0.15         0.165           2.25             2.41            0.23   
20Керамзитын хайрга450        0.84                                     0.13                     2                   3           0.14         0.155           2.06             2.22            0.24   
21Керамзитын хайрга400        0.84                                     0.11                     2                   4           0.13           0.15           1.87             2.10            0.23   
22Төмөрлөгийн хайрга1000        0.84                                     0.21                     2                   3           0.24           0.31           4.02             4.67            0.21   
23Төмөрлөгийн хайрга ба аглопорит900        0.84                                     0.19                     2                   3           0.23           0.30           3.73             4.36            0.21   
24Барилгын ажлын зориулалтын элс1600        0.84                                     0.35                     1                   2           0.47           0.58           6.95             7.91            0.17   
EБарилгын зуурмаг
25Шаарга-цементэн зуурмаг1400        0.84                                   0.410                     2                   4           0.52           0.64           7.00             8.11            0.11   
FСүвэрхэг бетон
26Полистролбетон600        1.06                                   0.145                     4                   8           0.18           0.20           3.07             3.49         0.068   
27Полистролбетон500        1.06                                   0.125                     4                   8           0.14           0.16           2.50             2.85         0.075   
28Полистролбетон400        1.06                                   0.105                     4                   8         0.120         0.135           2.07             2.34         0.085   
29Сийрмэг ба хөөсөн бетон, сийрэг царууц ба хөөсөн царууц бетон1000        0.84                                   0.290                   10                 15         0.410         0.470           6.13             7.09            0.11   
30Сийрмэг ба хөөсөн үнсэн бетон1200        0.84                                   0.290                   15                 22         0.520         0.580           8.17             9.46         0.075   
31Сийрмэг ба хөөсөн үнсэн бетон1000        0.84                                   0.230                   15                 22         0.440         0.500           6.86             8.01         0.098   
32Сийрмэг ба хөөсөн үнсэн бетон800        0.84                                   0.170                   15                 22         0.350         0.410           5.48             6.49         0.120   
GЦул тоосгон өрөг
33Элс цементэн зуурмагтай цул улаан тоосгон өрөг1800        0.88                                   0.560                     1                   2         0.700         0.810           9.20           10.12            0.11   
34Шаарга-цементэн зуурмагтай цул улаан тоосгон өрөг1700        0.88                                   0.520                  1.5                   3         0.640         0.760           8.94             9.70            0.12   
35Перлит-цементэн зуурмагтай цул улаан тоосгон өрөг1600        0.88                                   0.470                     2                   4         0.580         0.700           8.08             9.23            0.15   
HНүтэй тоосгон өрөг
36Элс-цементэн зуурмагтай 1400кг/м3 нягттай нүхтэй улаан тоосгон өрөг1600        0.88                                   0.470                     1                   2         0.580         0.640           7.91             8.48            0.14   
37Элс-цементэн зуурмагтай 1300кг/м3 нягттай нүхтэй улаан тоосгон өрөг1400        0.88                                   0.410                     1                   2         0.520         0.580           7.01             7.56            0.16   
KМод модон эдлэхүүн
38Нарс ба гацуур ширхгийн хөндлөн500        2.30                                   0.090                   15                 20         0.140         0.180           3.87             4.54            0.06   
39Нарс ба гацуур ширхгийн дагуу500        2.30                                   0.180                   15                 20         0.290         0.350           5.56             6.33            0.32   
40Наамал банз /сарампай/600        2.30                                   0.120                   10                 13         0.150         0.180           4.22             4.73            0.02   
LБетон
41Төмөр бетон2500        0.84                                   1.690                     2                   3         1.920       20.400         17.98           18.95            0.03   
42Хайрга, дайрган дүүргэгчтэй хүнд бетон2400        0.84                                   1.510                     2                   3         1.740         1.860         16.77           17.88            0.03   
43Элс-цементэн зуурмаг1800        0.84                                   0.580                     2                   4         0.760         0.930           9.60           11.09            0.09   
44Элс-шохой-цементэн зуурмаг1700        0.84                                   0.520                     2                   4         0.700         0.870           8.95           10.42         0.098   

Элс-шохойн зуурмаг1600        0.84                                   0.470                     2                   4         0.700         0.810           8.69             9.76            0.12   
MБайгалийн чулуун өнгөлгөө
45Боржин хүрмэн чулуу /базальт/, гнейс2800        0.88                                   3.490   00      3.490         3.490         25.04           25.04         0.008   
46Гантиг2800        0.88                                   2.910   00      2.910         2.910         22.86           22.86         0.008   
NДээврийн, ус тусгаарлах, өнгөлгөөний ба шалны өнгө материалууд
47Шөрмөсөн чулуу-цементэн хуудас1800        0.84                                   0.350                     2                   3         0.470         0.520           7.55             8.12            0.03   
48Барилгын ба дээврийн хар тос /нефтийн/1400        1.68                                   0.270   00      0.270         0.270           6.80             6.80         0.008   
49Асфальтобетон2100        1.68                                   1.050   00      1.050         1.050         16.43           16.43         0.008   
50Чулуутай хар цаас, хар цаас, цаваг цаас600        1.68                                   0.170   00      0.170         0.170           3.53             3.53    - 
51Поливинилхлоридын хулдаас /олон үет/1800        1.47                                   0.380   00      0.380         0.380           8.56             8.56         0.002   
OМеталл ба шил
52Арматурын ган7850        0.48                                58.000   00    58.000       58.000       126.50         126.50   0
53Ширмэн7200        0.48                                50.000   00    50.000       50.000       112.50         112.50   0
54Цонхны шил2500        0.84                                   0.760   00      0.760         0.760         10.79           10.76   0

Хүснэгт 3

Үргэлжлэл бий..  СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ

АНХААРУУЛГА:
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд barilga.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.

Холбоотой мэдээ