Ажлын удирдагчийн хүнтэй ажиллах арга ажиллагаа

Ажлын удирдагчийн хүнтэй ажиллах арга ажиллагаа

Барилгын үйлдвэрлэлийн ажил нь тодорхой мэргэжлийн баг, бригад, хэсэг, аж ахуйн нэгж үе шатны ажил бүрийг технологи-норм дүрмийг баримтлан хийж гүйцэтгэх процесс юм. Хүнтэй ажиллаж чаддаг, тэдний хийсэн ажилд, хяналт тавьдаг захиалагч (Ерөнхий гүйцэтгэгч) - тай гэрээ байгуулан ажил үүргийг хариуцан ажиллах чадвар бүхий ажлын удирдагч хэрэгцээ ихтэй байна.  

Хамт олныг удирдах хүн нь мэргэжлийн мэдлэг ур чадвартай байхаас гадна хүнтэй ажиллах, хүнээр ажил хийлгэж, хүнийг ойлгож, халамжилж чаддаг байх хэрэгтэй юм. Ажилчин бүр өөрийн хүсэл эрмэлзэл хэрэгцээ, хүлээлт, мөрөөдөл зорилготой байдаг. Эдгээр элементүүдийг зөв ойлгох, хослуулах асуудал нь удирдагчийн анхаарах нэг зорилго байх ёстой. 

Мэргэжлийн ажилчдыг ажлаа багаараа хамтран хийдэг, бие даан ажлаа гүйцэтгэдэг, төлөвлөдөг, хянадаг боломж олгох хэрэгтэй. Мөн хамтарч ажиллах хүмүүстэйгээ баг болж ажиллах боломжоор хангах хэрэгтэй юм.  

Удирдагч хүний арга барил

Удирдагч хүнийг арга барилаар нь: 

1    Захиргаадагч (авторитар);

2    Хамтач (демократ);

3    Идэвхгүй (либерал) 3 үндсэн хэв шинжид хуваадаг. 

Захиргаадагч арга барил 

Энэ нь ганцаараа удирдах арга барил юм. Энэ нь өөрөө бүхнийг шийддэг, гүйцэтгэх ажилтнуудын санаачилгыг боогдуулдаг, бүтээлч хүч, санаачилгыг хэрэгжүүлэх боломжгүй болгодог. Сахилга бат, дэг журам муутай, дутагдлыг аажмаар засна гэхэд их хугацаа шаардах газарт авторитар арга барилтай хатуухан удирдагч ажиллах нь зохимжтой. 

Хамтын хэв шинжийн арга барил 

Шийдвэр гаргахдаа хамт олноо татан оролцуулж хэлэлцэн зөвшилцдөг ба зохицуулах, уялдуулах, хянах хэлбэрийг ашигладаг. Хамтарч хэлэлцэн шийдвэр гаргахын давуу тал нь түүний биелэлтэд бүгд санаа зовдог. Дутагдалтай тал нь асуудлыг хэлэлцүүлэх, санал авах гэхээр хугацаа алддаг муу талтай. 

Удирдлагын амирлангуй идэвхгүй хэв шинж (либерал)-тэй арга барил 

Ажлын орчинг сааруулах муу талтай. Харин ийм удирдагчийн доор санаачилгатай хүмүүс ажиллаж байвал үр дүн бас гардаг. Либерал удирдагч доод хүмүүстээ ажлаа найдан өөрөө идэвхгүй байдаг. 

Хэрвээ та 20 хүртэл хүнийг удирдан ажилладаг бол хүн бүрийн зан чанар, хувийн онцлогийг мэдэрч ажиллах чадвартай байх хэрэгтэй. 100 ба түүнээс дээш хүн удирдан ажиллуулдаг бол багийн үндсэн тоглогчдын хувийн онцлог зан чанарыг мэдэх чадвартай байх хэрэгтэй. 

Та тэдэнтэй, нэн ялангуяа нэг нэгээр нь харилцаж ярилцах үедээ тэднийг ямар зүйлс бусдаас ялгаатай болгодгийг мэдэхэд тань тусална. Янз бүрийн хувийн зан чанартай хүмүүстэй нийцэж ажиллахдаа өөрийн зүгээс хүлцэнгүй тэвчээртэй байх төрөл бүрийн аргуудыг ашиглах хэрэгтэй. Өөрийнхөө үзэл бодлыг ойлгуулахын тулд үргэлж тэдний хувийн онцлогт тохируулж харьцахыг хичээх. Та ажилтан бүртэй нэг аргаар харьцаад байж болохгүй. Ихэнх тохиолдолд хүн тус бүр дээр харилцааны хандлагаа өөрчилж байх хэрэгтэй. 

Төрөл бүрийн хувийн онцлогтой хүмүүстэй нийцэж ажиллах хэд хэдэн арга бий. 

Анхааралтай хүмүүс

Тайван, бодох дуртай хүмүүс байдаг. Ийм хүмүүс өөдрөг сэтгэлтэй байдаг ба аливаа ажлыг хийхдээ бусдаас илүү цаг зардаг. Үр дүн нь сайн байдаг. Ийм хүмүүсийг дэмжин магтаж байх нь зөв байдаг. 

Эрчимтэй хүмүүс

Аливаа ажилд хяналт тавьж хурдан хийх дуртай. Ийм хүмүүс нь хийж байгаа ажлаа мэддэг. Ийм хүмүүсийн ажлыг сайн шалгаж тэдэнтэй илэн далангуй шулуухан ярилцах бөгөөд хариуцлагатай гал унтраах маягийн ажилд тавьж магтах хэрэгтэй. Магтахгүй бол бухимддаг. 

Мэдрэмтгий хүмүүс

Ямар ч зөрчилдөөнийг хэтэрхий хувийн байдлаар хүлээн авдаг. Амархан гомддог. Тэд хэлснээ хийдэг. Ийм хүмүүстэй хэтэрхий шулуун ярих хэрэггүй. Ийм хүмүүсийг мэдрэмж шаардсан ажлуудад тавих хэрэгтэй. 

Яриасаг хүмүүс

Өөрийн мэдрэмжээ илүү илэрхийлдэг. Тэд бусад хүмүүсийн тухай маш их сонирхдог. Ийм хүмүүстэй харилцахдаа гэрэл гэгээтэй талын хандлагыг ашиглах хэрэгтэй бөгөөд бага зэрэг хошигнол оруулахад зүгээр. Эдгээр төрлийн хүмүүс нь багийн доторх нийгмийн үйл ажиллагааг зохион байгуулахад сайн байдаг. 

Нам гүм дөлгөөн хүмүүс

Хурал цуглаан дээр барагтай бол ярихгүй. Өөртөө итгэлгүй мэт санагддаг. Ийм хүмүүсээс ажил хэрэг болох санаа ихээр гардаг ба дэмжиж байх ёстой. 

Ганцаардмал хүмүүс 

Aжлаа л хийхийг хүсдэг, арга хэмжээнд хойрго, ийм хүмүүстэй багийнхаа үйл ажиллагааны учир холбогдлын талаар сайн ярилцах, нээлттэй, шударга байдлаар харилцаж, урамшуулж байх хэрэгтэй бөгөөд багийн ажиллагаа шаардахгүй ажлуудыг даалгаж байвал сайн. 

Хэт биеэ тоосон хүмүүс

Юм болгоныг мэддэг, юм болгоныг алдаагүй хийж чаддаг гэж боддог. Заримдаа тэд юу хийж байгаагаа ч сайн мэдэхгүй хэрнээ өөртөө итгэлтэй байдаг. Ийм хүмүүстэй харилцахдаа үзэл бодлоо эрс шулуунаар илэрхийлж байх хэрэгтэй. Тэдэнд юу хийх ёстойг нь сайн таниулан аливаа ажлыг буруу хийчихгүйг нь шалгах үүднээс амархан шалгаж болох ажлуудыг тэдэнд даалгах хэрэгтэй. 

Үглээ, олон үгтэй хүмүүс

Юм болгоны тухай боддог боловч тийм ч чадварлаг биш бөгөөд шаардлагыг хүлээж авдаггүй. Тэд ааштай, ёжилсон байх хандлагатай байдаг. Ийм төрлийн хүмүүстэй харилцахдаа тэднээр яг юу хийлгэхийг хүсэж байгаагаа илэрхийлж тодорхой жишээ баримт дурьдах. Тэдэнд нэг их бүтээмж шаардагдахгүй, мэдрэмж шаардагдах ажил өгөх хэрэгтэй. 

Зохисгүй хандлагатай хүмүүс

Ажил хийж байгаадаа ч аз жаргалгүй эсвэл эргэн тойрныхоо хүмүүсийг ч бас тийм болгодог хүмүүс байдаг. Ийм хүмүүстэй сайн ярилцан багийн гишүүдтэй зохицон ажиллахыг нь ойлгуулах хэрэгтэй. 

Ажлын удирдагч нь хүн бүрийг хувийн зан чанарын зөрчилдөөнгүй таатай уур амьсгалд ажиллуулах явдал чухал байдаг.

Тогтвортой ажиллах ажилчидтай болохын тулд ажлын удирдагч юу хийх ёстой вэ?

Сайн ажиллах хүчнээ тогтвор суурьшилтай ажиллуулах нь байгууллага оршин тогтнох гол асуудал юм. Ажилчдаа авч үлдэхийн тулд цалин их өгөх нь гол фактор боловч ажлын байрны сэтгэл ханамжийг өндөр байлгах нь бүтээмж өндөртэй, ажилдаа үнэнч байлгадаг байна.

Сүүлийн үед цалин нэмэх арга нь төдийлөн үр дүнгээ өгөх нь багассан гэж үздэг. Манай салбарын хувьд барилгын ажилчид залуужсан, сургалтаар болон дадлагаар мэргэжил эзэмшсэн хүмүүс зонхилох хувийг эзэлдэг. Мөн мэргэжилгүй, амьдрахын тулд мэргэжил шаардахгүй ажил мэтээр барилгыг бараадаж буй хүмүүс ч бий. 

Судлаачдын үзэж байгаагаар ажилчдыг нэг байгууллагад тогтвор суурьшилтай ажиллуулахад нөлөөлөх хүчин зүйлс байна. Ажлын удирдагч хүмүүс үүнийг мэдэж байх ёстой: 

   Ажил, амьдралын тэнцвэрийг нэн тэргүүнд тавих

   Ажилтнууд тань бусад зүйлд санаа зовохгүйгээр ажлаа хийх ёстой. Ийм нөхцөлийг бүрдүүлэхийг зорих. Хүн бүрийн хувьд хамгийн чухал нь гэр бүл, тэр тусмаа үр хүүхэд нь байдаг

   Тохиромжтой сургууль, цэцэрлэгтэй гэрээ байгуулан хүүхдээ өгөх талаар ажилчдадаа санал болгох

 Ажилчдаа идэвхжүүлэх нэг чухал арга бол байгууллагын үйл явцад тодорхой хэмжээгээр оролцуулж туслуулах нь чухал. Цаашдын хөгжил, том зургаа танилцуулж урам өгөх;

  Ажилчдын санал хүсэлт, санаа бодлыг ойлгох чадвар чухал боловч түүнийг хэрэгжүүлэх, хадгалах нь нэн чухал. Дотоод асуудлаа хэрхэн шийдвэрлэсэн тухайгаа ил тод мэдээлж байх

  Хамгийн их бүтээмжтэй ажилласан ажилчдаа амралтын өдрүүдээр нь урамшуулж гэр бүл, найз нөхөдтэйгээ амрах боломж өгөх

 Удирдлага болон ажилчид хоорондоо хялбар харилцах, санаа бодлоо хуваалцах орон зайг бий болгох. Цайны өрөөгөө сайхан тохижуулж энгийн яриаг өрнүүлдэг байх

  Мэргэжилгүй болон түр ажилчдад сургалт, хөгжлийн дэмжлэг үзүүлэх

  Аз жаргалтай байгууллага амжилтанд хүрдэг. Ажилчдын дотор нэг л сөрөг нөлөө үзүүлдэг хүн байхад бүгд стрессдэж байдаг. Тиймээс уг хүн хичнээн сайн хүн байсан ч хамт олонд үзүүлж байгаа сөрөг нөлөөллийн талаар нь мэдэгдэж сануулан хэрвээ энэ байдлаа засах оролдлого хийхгүй бол хариуцлага тооцох нь ирээдүйд гарах эрсдэлээс хамгаалдаг

  Багтаа сайн ажиллаж буй хүнээ зохих тушаалд дэвшүүлэх хэрэгтэй

  Ажлын удирдагч та өөрийн бүх ажилчидтайгаа ялгалгүйгээр адил тэгш харьцах хэрэгтэй

  Эерэг соёлтой ажлын байрны орчин нь багийн хамтын ажиллагаа харилцааг дэмжиж өгдөг бөгөөд ингэснээр хамтрагчдын биенээ хүндлэх үнэлэмжийг нэмэгдүүлдэг. Тиймээс ажилчдаа урамшуулан баярласнаа илэрхийлж байх хэрэгтэй

 Шагналын давтамж нь хэмжээнээсээ илүү чухал байдаг байна. Ажилчнаа өөрт нь хэрэгцээтэй байгаа зүйлийг нь судалж байгаад түүгээр нь шагнах. Үүнд хүмүүс маш их баярладаг бөгөөд их мөнгөн дүн хэрэггүй юм

   Эрүүл ажилтан бүтээмж сайтай ажилладаг. Ажилчдаа эрүүл мэндийн бүрэн үзлэг, эрүүл мэндийн даатгалд хамруулан тогтмол спорт өдөрлөг зохион байгуулж байх хэрэгтэй.

Удирдагчийн хошин шогийн мэдрэмж 

Ажлын байран дээрээ сэтгэл хангалуун бус байх нь бүтээмж буурахаас гадна ажлын үр дүнд сөргөөр нөлөөлдөг. Хошин шогийн мэдрэмжтэй байх нь дараах давуу талуудтай: 

Стресс бууруулна: Сэтгэл хямралтай бол цусан дах сахар ихсэн, булчин чангалах шалтгаан болж дархлааг бууруулдаг байна. Инээх нь эдгээр сөрөг нөлөөллийг саармагжуулж булчинг суллан дархлааг дэмждэг байна. 

Хошин зан нь ажилчдын хоорондын харилцааг сайжруулдаг. 

Хоорондоо харилцаа муутай ажилчдын бүтээмж доогуур байхаас гадна ажлаасаа чөлөө авах, шалтгаангүй ажил таслах магадлал өндөр байдаг байна. Харин тааламжтай харилцаатай ажилчдын бүтээмж өндөр байдаг. Баяр хөөртэй, эерэг уур амьсгалтай орчинд хүмүүс ажлаа солих магадлал бага байдгийг судалгаагаар нотолжээ. 

Алиа хошин зан удирдах албан тушаалтан, ажилтан хоорондын харилцааг ойртуулдаг. 

Мөн харилцаанд үүссэн, зөрчлийг хошин мэдрэмжтэй байснаар засаж, сайжруулж болдог байна.

Итгэлцлийг бий болгож хошин зангаар хүмүүс хоорондын үл ойлголцол арилж бусдыг ойлгох чадвар нэмэгдэж биеийн болоод сэтгэл зүйн эерэг өөрчлөлтүүд бий болдог. 

Хэрвээ та ажил дээрээ эерэг уур амьсгалыг бүрдүүлж хошин зангаа ашиглан бусадтай харилцах гэж байгаа бол дараах дүрмийг санаж байх хэрэгтэй:

    Шашин болон улс төртэй холбоотой сэдвээс татгалзах

    Бэлгийн чиг хандлага, хүйсийн ялгаварлын тухай ярьж болохгүй

    Өрсөлдөгч, хувь хүний талаарх хов жив ярих, бусдыг шоолж доромжлохоос зайлсхийх

    Ёжилсон егөөдсөн ярианаас татгалзах

Юм болгонд гомдоллодог хүний хажууд хэрхэн эерэг хэвээр тэсэж үлдэх вэ?

Бүх зүйлийг үзэн ядагч хүмүүстэй харилцахдаа өөрийн эерэг хандлагаа хэрхэн авч үлдэх вэ?

    Энэрэнгүй байх 

    Энэ хүн яагаад сөрөг хандлага гаргаад буйг ойлгохыг хичээх хэрэгтэй. 

Сөрөг хандлага нь 3 зүйлээс улбаатай байдаг. 

1    Бусад хүмүүст үл хүндлэгдэх, үл ойшоогдохоос айх

2    Бусад хүмүүсийн анхаарал, халамжийг татаж чадахгүй байхаас айх

3    Өөрт таагүй зүйл тохиолдохоос айх

Энэ гурван нь бие биенээ нөхцөлдүүлж энд онцгүй юм гэсэн итгэлийг нь бадраадаг. Ийм сөрөг хандлагатай хүн ямар ч байсан тусламж эрж буй гэж та ойлгох хэрэгтэй бөгөөд энэрэнгүй хандсанаар тэр хүн засарч болох юм. 

Үйлдэлд нь хариу үзүүлэх биш зүгээр л орхих

Төрөлхийн муу араншинтай буюу аливаа зүйлийн сайн талыг харахгүй муу талыг нь л хараад байдаг зуршилтай хүмүүс байдаг. Энэ зуршил бол их хэцүү бөгөөд засахад хүнд учир орхиж ч болно. Ийм сөрөг хандлагатай хүн байх нь бусдад, танд ч халдварлан гутранга үзэл тархинд төлөвшхийг үгүйсгэхгүй. Тиймээс гомдоллох цаг олгохгүй, цаг хулгайлах боломжийг нь хаах хэрэгтэй. 

Сэтгэлтэй ажилтнууд байгууллагад үнэ цэнийг авчирдаг

Орчин үед байгууллагууд “Engaged employee” буюу ажилтныг байгууллагад нь дурлуулах, сэтгэлийг нь татах, тогтоох бодлогыг хүний нөөцийн бодлого үйл ажиллагааныхаа нэг хэсэг болгон хэрэгжүүлдэг болжээ. 

Байгууллага, компани нь зөвхөн хүнийг ажиллуулаад цалин хөлс өгөхөөс гадна сургаж хөгжүүлдэг, эерэг өөрчлөлт рүү хөтөлдөг, амьдралыг нь өөрчилж, шинэ шинэ боломжуудыг нээж өгөхөд их анхаарах болсон. Энэ анхаарлыг удирдлагын зүгээс ажилтандаа тавьж байж баг бүрдүүлж ажиллаж чадна.   

Энэ анхаарал, халамжийг ажилтан нь сайн ойлгодог, байгууллагадаа, хамт олондоо хайртай, ажилдаа сэтгэлээрээ ханддаг болдог. Компанид сайн ажилтан хэрэгтэй ч мөн эерэг хандлагатай сэтгэлтэй ажилтан бүр их хэрэгтэй. 

Хүснэгт 1. Сайн ажилтан, сэтгэлтэй ажилтны харьцааИйм сэтгэлтэй хүмүүсийн ажлаас гарах магадлал 25% бага, ажилдаа алдаа гаргах магадлал 60% бага, бусадтай харьцуулахад бүтээмж 18%- аар өндөр байдаг гэсэн судалгаа байдаг байна. Сэтгэлтэй ажилтны нэг гол үнэ цэнэ нь тэдний ёс зүйтэй байдал юм. Тэдэнд үнэнч шударга, ёс зүйтэй зан чанар үйлдэл бүрт нь илэрч байдаг. Ийм хүмүүсээр байгууллага багаа бүрдүүлэхийг зорих хэрэгтэй.

Бүтээмж нэмэгдүүлэхэд нөлөөлөх хүчин зүйлс

Гадны улс орнуудтай харьцуулахад манай улсын аль ч салбарын ажилчдын бүтээмж 25-30% - аар бага байдаг байна. Бүтээмж муу байгаа нь гадаад ба дотоод гэсэн хүчин зүйлээс нөлөөлдөг байна. 

Гадаад нөлөө нь: Нийгэм эдийн засгийн нөхцөл байдал, төрийн бодлого, зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлт хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагын өөрчлөлт, өрсөлдөөний төлөв, байгаль цаг уурын хүчин зүйлс гэх  мэт байгууллагаас үл хамаарах хүчин зүйлс

Дотоод нөлөө нь: 

Байгууллагын техник технологийн түвшин, урамшууллын тогтолцоо, ажилтны сургалт, мэргэжил, ажиллах хүчний бүтэц зохион байгуулалт, хамт олны уур амьсгал, ажлын байрны нөхцөл гэх мэт

Бүтээмжийг дээшлүүлэхэд нөлөөлдөг хүчин зүйлс: 

    Хамт олны дотоод уур амьсгал

    Багаар ажиллах чадвар

    Ажлын байрны зохион байгуулалт, аюулгүй орчин

    Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ

    Ажилд хандах хандлага

    Байгууллагын соёл

Удирдагч гэж хэн бэ?

Албан тушаал, эрх мэдэлтэй хүмүүсийг удирдагч гэж хараад байдаг. Байгууллагаа, нэгжээ удирдах эрх дарх байлаа ч гэсэн хамт ажиллаж буй хүмүүсийн тодорхой зорилгод хүрэх хүсэл эрмэлзэл, цаг хугацаа, амьдралаа дээшлүүлэх итгэл найдвараа танд өгч буй маш том хариуцлага гэдгийг ухаарсан хүнийг удирдагч гэж хэлдэг. 

Удирдана гэдэг нь итгэл үнэмшил, үнэт зүйлс, ёс зүй, зан чанар, мэдлэг чадвараараа бусдыгаа удирдан манлайлж бусдыгаа зорьсондоо хүрэхэд шууд нөлөөлөх процесс юм. 

Хүмүүс таны шинж чанарыг үнэлэхээс илүүтэй таны хэн бэ гэдгийг юу хийж байгаагаар чинь үнэлнэ. Үүгээр тэд таныг хүндэтгэж болох, итгэж болох хүн мөн үү гэдгийг харж байдаг. Та хамт олныг удирдаж байгаа бол БИ гэсэн төвөөсөө татгалзаж БИД гэсэн төвтэй байж хамт олныхоо итгэлийг олж ажиллах хэрэгтэй. Хүн бүрт адилхан заяагдахгүй аж амьдрал, сэтгэл зүй, мэдрэмж зэрэг нь хувь хүний үнэт зүйлсийг зөв тийш нь залж явбал амжилтанд хүрнэ. 

Бусдыг өөртөө татдаг удирдагчид байдаг 3 шинж

Байгаагаараа байдаг

    Өөр хэн нэгний дүрд орох гэж оролддоггүй өөрөө  өөртөө үнэнч бөгөөд хүмүүстэй харьцахдаа шударга, зарчим баримталдаг байх.

    Өөрийн дутагдал, сул талаа ил гаргахаас айдаггүй, мэдэхгүй зүйлээ хүлээн зөвшөөрдөг байх. 

    Таны доор ажилладаг хүмүүс үнэнийг хүлээн авах эрхтэй хүмүүс гэдгийг мэдэрдэг байх 

    Өөрийн туулсан замналаа ажилчидтайгаа хуваалцдаг байх

Зөн совин, хараа сайтай байх

    Ийм удирдагч  нь мөрөөдөгч байдаг ба яагаад гэж асуухаас илүүтэй яагаад болохгүй гэж асуудаг байх хэрэгтэй.

Хувиа хичээхгүй байх 

    Ийм удирдагч нь өөрийн хүмүүсийн хэрэгцээг өөрийнхөөсөө илүүд тавьдаг. 

    Хувиа хичээгч байхаас салахын тулд сэтгэлгээгээ өөрчлөх хэрэгтэй. 

Муу удирдагчийн 13 шинж 

Судалгаагаар “Та ажлаас гарах болсон үндсэн шалтгаанаа хэлнэ үү” гэхэд 7000 гаруй хүний 50 илүү хувь нь муу удирдагч байсны улмаас гарсан гэж хариулжээ. Чадвар муутай муу удирдагчийг таних хялбар ба тэдгээр нь доорх 13 шинжийг багтаасан байдаг байна. Үүнд:

1    Ажилчдадаа зааварчилгаа өгдөггүй

2    Ажлын гүйцэтгэлийг хянаж үздэггүй

3    Улстөржиж амбицилдаг

4    Ажилчдынхаа хийсэн ажлын үр дүнг өөрөө хийсэн болгодог

5    Ажилчид нь сэтгэл ханамж муу, ажлаас гарах хүмүүсийн тоо их

6    Бусдыг шүүмжлэх их дуртай

7    Чухал бус жижиг асуудлаар их хөөцөлддөг

8    Тойрон хүрээлэгчдийг үүсгэн үзэмжээр асуудлыг шийддэг

9    Асуудлыг ажилчдаасаа нуудаг

10    Ажилтнуудыг хэт их ачаалдаг

11    Ажилтнуудаа үнэлдэггүй

12    Өөрийг нь дан тэнэг хүмүүс тойрон хүрээлж байна гэж боддог

13    Өөрийгөө өмөөрдөг

Ийм шинж чанартай удирдагч байвал мэдээж сайн ажилтан тогтохгүй. 

Шинэ үеийн залуу хүмүүстэй хэрхэн хамтарч ажиллах вэ? 

Хөдөлмөрийн зах зээлд анх удаа орж ирж байгаа шинэ үеийнхэн нь урьдах үеэс тэс өөр, тэд хөдөлмөрийн зах зээлээс зорилгыг мэдрэх, нийгэм, хүрээлэн буй орчиндоо эерэг нөлөө үзүүлэхийг хүсэж энэ тал дээр ач холбогдол их өгч байна. 

Гадаад оронд явуулсан нэг судалгаагаар шинэ үеийнхэн аливаа ажлын байрыг сонгохдоо цалин олговор (49.3%), зорилготой байх мэдрэмж (40.6%) гэсэн хоёр үзүүлэлтийг хамгийн их харж сонгодог гэжээ. Энд аль ч салбар байж болох юм. 

Орчин үеийн удирдагчдад зайлшгүй шаардлагатай шинж чанар: 

    Тодорхой, алсын хараатай байх 

    Идэвх санаачилгатай байх

    Багаа хөгжүүлэх (ажлынхаа 70 хувийг хүмүүсийг удирдаж, хөгжүүлэхэд зарах)

    Ирээдүйн удирдагчаа бэлдэх

    Аюулгүй ажлын орчинг бүрдүүлэх

Ажилтан бүр үнэлэгддэг, чөлөөтэйгээр санал бодлоо илэрхийлдэг, зөрчилдөхөөс айдаггүй тийм орчинг бүрдүүлэх нь удирдагчийн үүрэг юм.  Цаашлаад аливаа алдаа гарвал удирдагч алдааг өөртөө авч, амжилт гаргасан бол багийн шаргуу хөдөлмөрийн үр дүн гэж үзэх хандлагатай байх нь багийг хүчтэй болгодог. Үр бүтээлтэй санал, шүүмжийг өгч байх ёстой.СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ

АНХААРУУЛГА:
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд barilga.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.

Холбоотой мэдээ