Барилга угсралт, их засварын ажлын 2020 оны дүгнэлт

Барилга угсралт, их засварын ажлын 2020 оны дүгнэлт

Барилга угсралт, их засварын ажил 2020 оны урьдчилсан гүйцэтгэлээр 4.7 их наяд төгрөгт хүрч, 4.6 (97.6%) их наяд төгрөгийн ажлыг дотоодын барилгын байгууллага, 114.3 (2.4%) тэрбум төгрөгийн ажлыг гадаадын барилгын байгууллага гүйцэтгэсэн байна.
Холбоотой мэдээ