Хана, таазны пилта наахад анхаарах зүйлс

Хана, таазны пилта наахад анхаарах зүйлс

Плитаг хэрхэн наах болон хийх явцад анхаарах гол зүйлсийн талаар хүргэе. Доорх байдлаар ханын плитаг нааж тогтоохоос гадна таазны ч плитаг энэ маягаар хийх боломжтой. Плитаг нааснаас хойш 12 цагаас багагүй хугацаанд хатааж, дараа нь чиг модыг авна. Наах явцад плита хоорондын зайг байнга шалгаж байх хэрэгтэй.

Бэлтгэл ажил
Нэн түрүүнд ажлын зураг гаргана. Хэрэв ариун цэврийн өрөөнд плита наах бол заавал урьдчилан уур, ус тусгаарлалт хийвэл зохино. Плитаны гадаргуу болон булан нь сэтэрсэн, хэв гажсан эсэхийг шалгаарай.
Гадаргууг шалгах
Наах гадаргуу тэгш, бат бөх, тоосжилтгүй, сайтар цэвэрлэсэн байх шаардагатай. Хотхор хэсгийг урьдчилан шавраар тэгшилж, товгор хэсэг, хэвний уулзварын зуурмагийг хусаж засна. Мөн хананд замаска хийсэн бол гадаргууг нь сайтар хусаж цэвэрлэсэн байх хэрэгтэй.

Хэмжээ тавих
Хөндлөн болон босоо чиглэлд хэмжээ тавина. Энэ үед лазарын тэгш ус ашиглах нь илүү хялбар байх болно. Хэмжээгээ тэмдэглэсэн бол плитаг тэгш хэмд барих үүднээс доод болон хажуу хэсэгт чиг модыг түр тогтооно. Плита сайтар тогтож, хатсаны дараа чиг модоо аваарай. 
Ханын плита наах

Плита нь тэгш хэмтэй, заадас бүрийн зай нь жигд байна. Плита бүрийг 80-90 хувийн дүүргэлттэй, шавраа жигд түрхэн, доод үеэс эхлэн зургийн дагуу наана. Доод үеийн плитаг наахдаа нийт ханын товойлтыг тооцно. Энэ үед зай хоорондын жийргэвч шаантагийг хэрэглэнэ. Дараагийн плитаг тавьсны дараа булан ирмэгийг хэвтээ босоо тэгш бусаар шалгаж, наана. Ингээд алхам тутамдаа тэгш бусаар давхар шалгаж яваарай.


Наасан плитаг цэвэрлэх
Шадаргууд наалдсан зуурмагийн үлдэгдлийг зөөлөн материал ашиглан цэвэрлэж, плита хоорондын заадас хэсгийг нимгэн ирмэгтэй багажаар цэвэрлэнэ.

Плитаны чигжээс хийх

Чигжээс замаскаа зай завсаргүй, жигд түрхэнэ.Цэвэрлэгээ хийх
Хамгийн сүүлд зуурмаг, цементийн үлдэгдэл, чигжээс хэсгийг зөөлөн материал ашиглан сайтар цэвэрлэнэ.

Холбоотой мэдээ