Асуудлыг хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлээгүйгээс ААНБ- уудад хүндрэл үүсэж байна

Асуудлыг хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлээгүйгээс ААНБ- уудад хүндрэл үүсэж байна

    Хүйтний ам цаашилж, хөхүүрийн ам наашлан барилга, бүтээн байгуулалтын их ажил эхлэх цаг хэдийнэ хаяанд ирлээ. Хэдийгээр улс орон даяар бэлэн байдлын зэргийг бууруулж, төр хувийн хэвшлийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж эхэлсэн ч Нийслэлийн Засаг дарга, түүний Ажлын албаны захиргаа, холбогдох агентлаг, хэлтсүүд нь ААНБ, иргэдийн асуудлыг хуулийн хугацаанд нь хүнд суртал, чирэгдэлгүй, түргэн шуурхай шийдвэрлэхгүй байгаа нь зургаан сарын хугацаатай ажилладаг барилгын салбарын хувьд цаг хугацаа алдах, ажлаа эхлүүлж чадахгүйд хүрч байна.


Тухайлбал, Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хот байгуулалт, барилгажилт, газрын эрхийн асуудал шийдвэрлэж санал дүгнэлт, зөвлөмж гаргах үүрэг бүхий Хот байгуулалт, хөгжлийн газар болон Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албаны хамтарсан “Газар барилгажилтын мэргэжлийн зөвлөл” -ийн хурал нь 2020 оны 09 дүгээр сараас хойш хуралдаагүйн улмаас 

  • Барилгын захиалагч, гүйцэтгэгч ААНБ, иргэдийн ерөнхий төлөвлөгөөгөө батлуулах

  • Барилга барих болон зам тохижилтын ажлаа хийх

  • Эскиз зургаа батлуулах 

зэрэг асуудлууд зогсонги байдалд орж, Нийслэлийн Хот байгуулалтын газарт гаргасан хүсэлтүүд шийдвэрлэгдэхгүй 3 сар болоод байгаа нь ААНБ, иргэдэд ихээхэн хүндрэл бий боллоо. 


Түүнчлэн Нийслэлийн холбогдох харьяа байгууллагуудын журмын дагуух шаардлагыг хангаж /архитектур төлөвлөлтийн даалгаврыг батлуулж, техникийн нөхцөлөө гаргуулж, ажлын зургаа хийлгүүлж, магадлалын нэгтгэсэн дүгнэлтээ гаргуулж, барилгын ажлын зөвшөөрлөө авсан/ зөвшөөрлийн баримт бичигтэйгээр ажлаа гүйцэтгэх явцад иргэн үндэслэлгүй гомдол гаргасныг нь мэргэжлийн хяналтын байгууллага, дүүрэг, хорооны засаг дарга нар шалгаж “ЗӨРЧИЛГҮЙ” гэдгийг баталсан ч Нийслэлийн хот байгуулалт, хөгжлийн газар нь өөрийнхөө олгосон зөвшөөрлийг өөрөө түдгэлзүүлж, барилгын компаниудын ажлыг саатуулж хохироох зэрэг хууль бус зөрчлүүд сүүлийн үед ихээр гарч байна.


“ӨӨРИЙН  ХӨРӨНГӨӨ БАРЬЦААЛСНААР ААНБ, ИРГЭД ХОХИРЧ БАЙНА ”


НИТХ- ын 5/14 тогтоолын 4 дүгээр бүлгийн /барилга барих үйл ажиллагаанд иргэн, хуулийн этгээдийн оролцоог хангах, саналыг тусгах/ заалтыг зарим иргэд ашиглаж, тухайн барилга барих гэж буй хуулийн этгээдээс мөнгө, хөрөнгө шаардах, ажилд саад учруулах зэрэг хүндрэл бэрхшээл гарсаар байна. Өөрөөр хэлбэл, бодит байдал дээр барилгын компанийнхан барилга барих үед тухайн барилгын ойр орчмын иргэдтэй зөвшилцөхийн тулд мөнгө төлөх, дээрээс нь төрийн байгууллагаар далимдуулан ажлыг зогсоолгож мөнгө нэмж авах, газраа хэт их үнэ хүргэх зэрэг асуудлуудыг дурьдаж болох юм.

Түүнчлэн барилгын гол гүйцэтгэгч, хөрөнгө оруулагч нэг компанийн арын 200 гаруй ажилтан, 10 гаруй туслан гүйцэтгэгч компани, үйлдвэрлэгчдийн эрх ашиг хөндөгдөж, банк санхүүгийн байгууллагын өмнө өөр өөрсдийн эд хөрөнгийг барьцаалан үүрэг, хариуцлагаа хүлээн ажилласанаараа нь ААНБ - ууд, иргэд хохирч байна. 

Улаанбаатар хотын төвийн 1, 2-р бүсдээ үнэр танар ихтэй хуучны жорлонгоосоо салж чадахгүй байгаа цаг үед барилгын компаниуд энэ ажлыг өөрийн эд хөрөнгөө гарган хийн зүтгэж байгааг Нийслэлийн Засаг дарга, түүний Ажлын албаны захиргаа, холбогдох агентлаг, хэлтсүүд төдийлөн дэмжихгүй байгаа нь харамсалтай. 

Энэ талаар Хот байгуулалт, хөгжлийн газар болон Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албаны хамтарсан “Газар барилгажилтын мэргэжлийн зөвлөл” - д МБҮА - аас албан бичгийг хүргүүлээд байна. 


Гэвч энэ асуудлыг төдийлөн авч хэлэлцээгүй бөгөөд “хуулийн хүрээнд ажиллаж байгаа, үүнийг үндэслэлгүй гэж үзвэл шүүхийн байгууллагад хандана уу” гэсэн тайлбарыг хүргүүлсэн нь ААНБ, иргэдийн асуудлыг түргэн ул суурьтай авч үзэхгүй, хүндрэл учруулж байна. 

Холбоотой мэдээ