Эрчим хүчний хэмнэлттэй 63 м2 хувийн орон сууцны зураг төсөл

Эрчим хүчний хэмнэлттэй 63 м2 хувийн орон сууцны зураг төсөл
Ердийн барилгатай харьцуулахад өрхийн хэрэглээндээ цахилгаан болон бусад эрчим хүч бага зарцуулдаг, халаалтад шаардагдах дулааны хэмжээ 70кВт.цаг/м2.жил- ээс бага байх барилгыг эрчим хүчний хэмнэлттэй гэж үздэг. Архитектур төлөвлөлт, барилгын хийц технологи, ахуйн техник гэсэн гурван үндсэн хүчин зүйлийг зохистой, үр ашигтайгаар төлөвлөснөөр барилгыг эрчим хүчний хэмнэлттэй барих боломж бүрдэнэ.  Архитектур төлөвлөлт нь эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын хувьд томоохон үүрэгтэй ба түүнийг тавигдах шаардлагын дагуу төлөвлөснөөр дулааны эрчим хүчийг 40 хүртэл хувь хэмнэх боломж бүрддэг.
Эрчим хүчний хэмнэлттэй шувуун дээвэртэй, хөнгөн бетон өрөгт бүтээцтэй 63,42м2 хувийн орон сууцны зураг төслийг хүргэж байна. Холбоотой мэдээ