Халаалт агаар сэлгэлтийн материалд тавигдах ерөнхий шаардлага

Халаалт агаар сэлгэлтийн материалд тавигдах ерөнхий шаардлага

Агаар сэлгэлтийн систем нь орон сууц, олон нийт, үйлдвэрийн барилгад хүн аж төрөх, ажиллах орчны агаарын чанарыг хангах эрүүл ахуйн техник юм. Өндөр болон гал түймрийн аюултай барилгад гал түймэр гарсан үед утаа барилгын бусад хэсэгт тархахгүй байх, хүмүүсийн дүрвэх нөхцлийг хангахуйц утаа зайлуулах, даралттай агаар оруулах систем төлөвлөдөг ба энэ нь агаар сэлгэлтийн системийн нэг хэсэг юм. Харин халаалтын систем Монгол орны эрс тэс уур амьсгалд халаалтын систем амин чухал систем юм.


Харилцан уялдаа холбоотой байдаг халаалт, агаарт сэлгэлтийн талаар “Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт зохицуулалтын газар”-аас гаргасан “Агаар сэлгэлтийн материалд тавигдах ерөнхий шаардлага” -ыг танилцуулж байна. 
Холбоотой мэдээ