"Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл"-ийг танилцуулж байна

"Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл"-ийг танилцуулж байна
УИХ-ын чуулганы хуралдаанаар, "Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл"-ийг батлах тухай тогтоолын төслийг баталснаас Барилгын салбарт авч хэрэгжүүлэх үндсэн чиглэлийг онцлон танилцуулж байна. 


Үндсэн чиглэлийн Зургаадугаар зүйлээс эхлэн барилгын салбарт авч хэрэгжүүлэх дараах ажлууд багтсан байна. 

Холбоотой мэдээ