Ханын өнгөлгөөг хуурай хийцийн аргаар

Ханын өнгөлгөөг хуурай хийцийн аргаар

(цуврал нийтлэл)

Кнауфын ханын өнгөлгөөний системүүд нь хуурай хийцийн аргаар хана, багана зэрэг тэгш бус гадаргууг чанартай, хурдан шуурхай тэгшлэх боломжийг олгодог. Мөн энэ нь үндсэн гадаргуугын дуу чимээ, дулаан  болон гал эсэргүүцэх үзүүлэлтийг нэмэгдүүлэхэд хамгийн үр дүнтэй арга юм. 

            Уг нийтлэлд хуурай хийцийн аргаар хийгдэх ханын өнгөлгөөний үндсэн төрлүүдийг дурдахаар бэлдлээ. КНАУФ-Ханын өнгөлгөөний иж бүрдэл системийг: ханын алдааг шавардлага хийлгүй тэгшлэхханын дуу чимээ дулаан тусгаарлалтыг нэмэгдүүлэх, барилгын багана буюу тулгуур элементийг галын аюулаас хамгаалах мөн интерьерийн өвөрмөц шийдлийг гүйцэтгэхэд хэрэглэнэ.

1.      С611: Энэхүү ханын өнгөлгөөний систем нь зай талбайн алдагдал хамгийн багатай хийц бөгөөд  гипсэн хавтангийн цавууны тусламжтайгаар гадаргууг тэгшлэх арга юм. Профиль төмөр ашиглан каркас зангидах шаардлагагүй тул өрөө тасалгааны ашигтай талбайг хадгалж үлдээх боломжтой. Гэхдээ өнгөлгөө хийгдэх ханын өндөр нь гипсэн хавтангийн уртаас илүү байх ёсгүй.

 

1м2 өнгөлгөөний жин12кг орчим

Өнгөлгөөний хийцийн зузаан: 20мм-с дээш


1м2  С611 загварын ханын өнгөлгөөний материалын орцын норм:


·         (1) КНАУФ Гипсэн хавтан (ГСП-A, ГСП-H2, ГСП-DF) 12,5 мм - 1,0м2;

·        (2) Зааг наагч - 0,75м.урт;

·        (3) КНАУФ-Фуген (гипсний чигжээс) – 0,3кг;

·        (4*) КНАУФ-Фуген (алдаагүй тэгш гадаргууд цавуу хэлбэрээр)- 0,8кг [А, В];

·        (5) КНАУФ-Перлфикс гипсний цавуу -3,5кг [Б ,В];

·        (6* ) КНАУФ-Гипсэн хавтангийн зүсвэрүүд- 2,6м.урт [B];

·        (7*) Булан төмөр - ** ш;

·        (8*) КНАУФ-Тифенгрунд хөрсжүүлэгч –0,1л;


*Тус бараа нь зураг дээр заагдаагүй.

**Захиалагчийн хүсэлтээр тоо хэмжээг гаргана.

() Хаалтанд бүтээгдэхүүний сонголтыг оруулав.

[] Хаалтанд ханын алдаанаас хамааран сонгогдох өнгөлгөөний аргын орцыг оруулав.

Тус орцын норм нь материалын хорогдол тооцоогүй болно. 

Өнгөлгөө хийгдэх ханын алдаанаас хамаарч тус хийцийг гүйцэтгэх 3 арга байдаг. 

Үүнд: А. Алдаагүй тэгш гадаргуу (бетон гадаргуу, блок)

Б. 2см хүртэл алдаатай гадаргуу (жишээ нь тоосго)

В. 2см-с дээш алдаатай гадаргуу (чулуун өрлөг, далий хана)


С611 А. Гадаргуу нь алдаагүй тэгш байгаа тохиолдолд КНАУФ- Фуген  гипсний чигжээс ашиглан гипсэн хавтанг гадаргууд наах.С611 Б. 20мм хүртэл алдаатай гадаргууд КНАУФ-Перлфикс гипсний цавууг гипсэн хавтангийн ар хэсэгт балин хэлбэрээр түрхэж наах.С611 В. 20мм-с дээш алдаатай гадаргууд КНАУФ-Перлфикс гипсний цавуу ашиглан 100мм өргөнтэй урьдчилан наасан гипсэн хавтангийн зүсвэрүүд дээр КНАУФ-Фуген  гипсний чигжээс ашиглан өнгөлгөөний хавтанг наах.С623: Үндсэн ханын гадаргууд бэхлэгдсэн металл каркас, нэг болон хоёр үе КНАУФ гипсэн хавтан бүхий ханын өнгөлгөөний хийц. Тус арга нь өнгөлгөөний хийцүүд дундаас хамгийн өндөр буюу 10м хүртэл өндөр ханыг бүрж болдогоороо онцлог юм.


1 үе хавтан/ 2 үе хавтанаар өнгөлсөн ханын техник үзүүлэлт

1м2 ханын өнгөлгөөний жин: ~15кг / ~26кг

Өнгөлгөөний хийцийн зузаан: ~41мм / ~53,5мм 

Өнгөлгөөний дээд өндөр: 10м / 10м


1м2  С623 загварын ханын өнгөлгөөний материалын орцын норм (1 үе хавтан/ 2 үе хавтан):


·        (1) КНАУФ гипсэн хавтан (ГСП-A, ГСП-H2,ГСП-DF) 12,5мм – 1,0м2 /2,0м2;

·        (2) КНАУФ-профиль DC 60x27 – 2,0 [2,4] / 2,0 м.урт;

·        (3) КНАУФ-профиль DU 28x27 – 0,7 м.урт;

·        (4) Хана таазны бэхэлгээ– 0,7ш;

·        (5) Зөөлөвч наалт – 0,7+0,1 м.урт;

·        (6) АкустиKNAUF Эрдэст хөвөн – 1,0 м2;

·        (7) Тэлэгч хадаас 6*40мм – 1,6ш;

·        (8) Шуруп LN 9 - 1,4ш; 

·        (9а) Шуруп TN 25 – 14ш / 6ш;

·        (9б) Шуруп TN 35 – 0ш / 14ш;

·        (10*) Булан төмөр - ** ш;

·        (11*) С төмрийн залгаас – ** ш; 

·        (12) Зааг наагч - 0,75 [1,1] м.урт

·        (13) КНАУФ-Фуген гипсний чигжээс- 0,3 [0,45] / 0,5 [0,75]кг; 

·        (14*) КНАУФ-Тифенгрунд харсжүүлэгч -0,1л;


 


*Тус бараа нь зураг дээр заагдаагүй.

**Захиалагчийн хүсэлтээр тоо хэмжээг гаргана.

() Хаалтанд бүтээгдэхүүний сонголтыг оруулав.

[] Хаалтанд ханын өндөр нь гипсэн хавтангийн уртаас их байх үеийн орцыг оруулав.

Тус орцын норм нь материалын хорогдол тооцоогүй болно.

С625: Үндсэн ханын гадаргуутай харьцахгүй металл каркас, нэг үе КНАУФ гипсэн хавтан бүхий ханын өнгөлгөөний хийц. Энэхүү хийцийн онцлог нь үндсэн ханын гадаргуутай металл каркас нь харьцахгүй буюу бэхлэгдэхгүй тул өнгөлгөөний хийцийн зузааныг хэрэглэгч өөрөө зохицуулах боломжтой. Өөрөөр хэлбэл өнгөлгөөний хавтангийн цаана орох дүүргэлтийн материалыг зузаан үеэр хийж болох ба энэ нь ханын дуу чимээ, дулаан болон гал эсэргүүцэх үзүүлэлтүүдийг нэмж өгнө.1м2 ханын өнгөлгөөний жин16кг орчим

Өнгөлгөөний хийцийн зузаан: 87,5-100*мм 

Өнгөлгөөний дээд өндөр: 4,8-6,9*м

*Өнгөлгөөний хийцэд ашиглагдах QC, QU профиль төмрийн өргөн болон босоо профиль буюу QCтөмрийн хоорондын алхамаас  хамаарна


1м2  С625 загварын ханын өнгөлгөөний материалын орцын норм:


·        (1) КНАУФ-гипсэн хавтан (ГСП-A, ГСП-H2,ГСП-DF) 12,5мм - 1,0м2;

·        (2) КНАУФ-профиль QU 75×40 (100×40) - 0,7 [1,1.урт;

·        (3) КНАУФ-профиль QC 75×50 (100×50) - 2,0 м.урт;

·        (4) АкустиKNAUF Эрдэст хөвөн – 1,0** м2;

·        (5) Шуруп TN 25 – 14 [17] ш;

·        (6) КНАУФ-Фуген гипсний чигжээс - 0,3[0,45] кг;

·        (7) Зааг наагч - 0,75 [1,1] м.урт;

·        (8) Тэлэгч хадаас 6*40мм– 1,6ш;

·        (9) Зөөлөвчнаалт – 1,2 м.урт;

·        (10) КНАУФ-Тифенгрунд хөрсжүүлэгч -0,1л;

·        (11*) Булан төмөр - ** ш;*Тус бараа нь зураг дээр заагдаагүй.

**Захиалагчийн хүсэлтээр тоо хэмжээг гаргана.

() Хаалтанд бүтээгдэхүүний сонголтыг оруулав.

[] Хаалтанд ханын өндөр нь гипсэн хавтангийн уртаас их байх үеийн орцыг оруулав.

Тус орцын норм нь материалын хорогдол тооцоогүй болно. 

4.      С626: Үндсэн ханын гадаргуутай харьцахгүй металл каркас, хоёр үе КНАУФ гипсэн хавтан бүхий ханын өнгөлгөөний хийц. 


1м2 ханын өнгөлгөөний жин27кг орчим

Өнгөлгөөний дээд өндөр: 3,3-7,2*м

 

*Өнгөлгөөний хийцэд ашиглагдах QC, QU профиль төмрийн өргөн болон босоо профиль буюу QCтөмрийн хоорондын алхамаас  хамаарна


1м2  С626 загварын ханын өнгөлгөөний материалын орцын норм:


·        (1) КНАУФ-гипсэн хавтан (ГСП-A, ГСП-H2,ГСП-DF) 12,5мм - 2,0м2;

·        (2) КНАУФ-профиль QU 50×40 (75×40,100×40) - 0,7 м.урт;

·        (3) КНАУФ-профиль QC 50×50 (75×50,100×50) - 2,0 м.урт;

·        (4) АкустиKNAUF Эрдэст хөвөн – 1,0** м2;

·        (5а) Шуруп TN 25 – 6 [7] ш;

·        () Шуруп TN 35 – 14 [15] ш;

·        (6) КНАУФ-Фуген гипсний чигжээс - 0,[0,75] кг;

·        (7) Зааг наагч - 0,75 [1,1] м.урт;

·        (8) Тэлэгч хадаас6*40мм – 1,6ш;

·        (9) Зөөлөвчнаалт – 1,2 м.урт;

·        (10) КНАУФ-Тифенгрунд хөрсжүүлэгч -0,1л;

·        (11*) Булан төмөр - ** ш;*Тус бараа нь зураг дээр заагдаагүй.

**Захиалагчийн хүсэлтээр тоо хэмжээг гаргана.

() Хаалтанд бүтээгдэхүүний сонголтыг оруулав.

[] Хаалтанд ханын өндөр нь гипсэн хавтангийн уртаас их байх үеийн орцыг оруулав.

Тус орцын норм нь материалын хорогдол тооцоогүй болно.

Эдгээр нь гипсэн хавтан ашиглан хийгддэг хийцүүд бөгөөд угсралтын аргачлал нь ижил боловч өөр төрлийн өнгөлгөөний хавтан ашиглаж болно. Жишээ нь: Сейфборд (рентгений туяа, цацрагийн хамгаалалттай хавтан), Файерборд (галд шатдаггүй хавтан)Aqua panel цементэн хавтан, Гипсэн сэмэрлэг хавтанг.м. Мэдээж ямар төрлийн хавтан ашиглаж байгаагаас шалтгаалан өнгөлгөөний хийцийн техник үзүүлэлт, дуу чимээ, дулаан, гал тэсвэрлэх үзүүлэлтүүд бүгд өөрчлөгдөнө. Тухайн барилгын зориулалт, өрөө тасалгааны зориулалт, барилгын норм дүрэмд нийцэж байгаа эсэх, материалд тавигдаж байгаа шаардлага, ханын дээд өндөр зэргээс шалтгаалан материал болон хийцийн сонголтыг хийх нь зүйтэй.

Б. Мөнх-Эрдэнэ


“КНАУФГИПС” ХХК

Холбоотой мэдээ