"Барилга байгууламжийн чанарын улсын зөвлөгөөн - 2020" эхэллээ

"Барилга байгууламжийн чанарын улсын зөвлөгөөн - 2020" эхэллээ
Барилга, хот байгуулалтын яам, Барилгын хөгжлийн төв салбарынхаа төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран "БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЧАНАРЫН УЛСЫН ЗӨВЛӨГӨӨН -2020" зөвлөгөөнийг зохион байгуулж байна.  
Энэхүү зөвлөгөөнийг угтаж БХБЯ-наас Хот байгуулалт, газрын харилцаа, нийтийн аж ахуй, барилгын материал, зураг төслийн чанар, барилга угсралтын ажлын чанарын хяналтыг сайжруулах чиглэлээр салбар зөвлөгөөнүүд болсон. Тодруулбал, төрөөс барилгын салбарт баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд салбарын өнөөгийн нөхцөл байдлыг хэлэлцэж, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тодорхойлох, дотоодын үйлдвэрлэлийг өргөжүүлэн хөгжүүлж, бүтээгдэхүүний чанар стандартыг сайжруулах, барилга байгууламжийн зураг төсөл, угсралт, ашиглалтын шатанд тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэж, салбарын төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуй нэгжүүдийн хамтын ажиллагаа, уялдаа холбоог сайжруулах зорилгоор
♻️ Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах ажилтны зөвлөгөөнийг Төв аймагт
♻️ Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөнийг Өвөрхангай аймагт
♻️ Барилгын материал үйлдвэрлэлийн улсын зөвлөгөөнийг Архангай аймагт тус тус зохион байгуулсан. 
✅ 2020.10.20-нд Барилга байгууламжийн зураг төслийн чанар, хяналтын тогтолцоо сэдэвт салбар хуралдаан
✅ 2020.10.21-нд Барилга угсралтын үе шатны ажлын чанар хяналтын тогтолцоо сэдэвт салбар хуралдаан
✅ 2020.10.22-НД БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЧАНАРЫН УЛСЫН ЗӨВЛӨГӨӨНИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА.

Эдгээр салбар зөвлөгөөнүүдийн үндсэн дээр Монгол Улсын барилга, хот байгуулалтын салбарын өнөөгийн тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэх гарц, шийдлүүд, цаашдын зорилтуудыг нэгтгэн тодорхойлох нь өнөөдрийн гол зорилго юм."Барилга байгууламжийн чанарын зөвлөгөөн 2020" үйл ажиллгааны үндсэн илтгэлүүдийг цаг хугацаа орон зайнаас үл хамааран цахим хэлбэрээр хүлээн авч унших боломжийг бүрдүүлж байна. Гар утасныхаа камерыг ашиглан энэхүү кодыг уншуулан,  гарч ирэх холбоосыг дараад орж үзнэ үү.

Холбоотой мэдээ