Хүлэмжийн хийн ялгарлын тооллого хийх аргачлал боловсруулжээ

Хүлэмжийн хийн ялгарлын тооллого хийх аргачлал боловсруулжээ
Уур амьсгалын өөрчлөлт хүн төрөлхтний аж байдал, байгаль орчинд шууд сөргөөр нөлөөлж байгаа энэ үед дэлхийн дулаарлыг 1.5 хэмээс хэтрүүлэхгүй байхын тулд 2010-2030 оны хооронд дэлхий дахины хүлэмжийн хийн ялгарал (ХХЯ)-ын хэмжээг одоогийнхоос даруй 45%-иар бууруулах шаардлагатай. Монгол улсын хувьд нийт ХХЯ-ын 50 гаруй хувийг эрчим хүчний салбар дангаараа бүрдүүлж байгаа ба барилгын салбар үүнд оруулж буй хувь хэмжээгээрээ хоёрт орж байна.  Хэрвээ ХХЯ өнөөгийн эрчээрээ үргэлжилбэл 2030 он гэхэд 2014 оны үзүүлэлтээс хоёр дахин нэмэгдэх төлөвтэй байгаа юм. Тиймээс барилгын салбараас үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах зорилготой НАМА төслийг 2017-2020 оны хооронд хэрэгжүүлж,  Монгол Улсын барилгын салбарт эрчим хүчний хэмнэлтийг сайжруулах, дулаан алдагдлыг бууруулах чиглэлд багагүй ахиц гаргаж чадлаа.


Төслийн дүнд хүлэмжийн хийн ялгарлын тооллого хийх аргачлал боловсруулан, хүлэмжийн хийн ялгарлын суурь түвшин тогтоож, вэбэд суурилсан тооллогын анхны цахим систем бий болгосноос гадна БХБЯ хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах бодлого, төсөл хөтөлбөрийн үр дүнг хэмжих, тайлагнах, нотлох тогтолцооны суурь бүрдүүлжээ.
Мөн 48 мянга гаруй тонн хүлэмжийн хий ялгарлыг бууруулах зургаан загвар төсөл хэрэгжүүлж, 420 гаруй албан хаагч, мэргэжилтэнг сургалтад хамруулж, хүний нөөцийн чадавхыг бэхжүүлэн, эрчим хүчний хэмнэлтийн чиглэлд 50 гаруй ажлын байр бий болгов. 

Холбоотой мэдээ