Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт орон сууцуудыг төвлөрсөн дулаанд холбоно

Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт орон сууцуудыг төвлөрсөн дулаанд холбоно
Европын сэргээн босголт хөгжлийн банкны 10 сая ам долларын хөнгөлөлттэй зээл, 4.5 сая еврогийн буцалтгүй тусламж, 1.5 сая ам долларын санхүүжилт бүхий техникийн тусламжтайгаар “Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн төсөл" - ийг 2020-2024 он хүртэл хэрэгжүүлэхээр болсон билээ. 
Тус төсөл хэрэгжсэнээр Төрөөс эрчим хүчний салбарт баримтлах дунд хугацааны үндэсний хөтөлбөр 2018-2023, Агаар орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөрийн биелэлтийг хангах, Нийслэлийн гэр хорооллын дахин төлөвлөлт, Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу бий болох орон сууцны хороолол, нийгэм ахуйн барилга байгууламжууд, бага, дунд чадлын халаалтын зуухтай газруудыг төвлөрсөн дулаанд холбох техникийн боломжийг бүрдүүлэх бөгөөд дулаан хангамжийн системд орчин үеийн дэвшилтэт техник технологийг нэвтрүүлж үр ашгийг дээшлүүлэхээр зорьж байна.

Тухайлбал төслийн хүрээнд дамжуулах сүлжээний өргөтгөл, дулаан хангамжийн хамрах хүрээг тэлэх, хэрэглэгчийн төлбөр тооцоонд ухаалаг тоолуур ашиглах, дулааны сүлжээний горим ажиллагааны удирдлагыг алсын зайн SCADA системд шилжүүлэх, техникийн хамтын ажиллагаа гэсэн үндсэн 5 чиглэлээр 10 гаруй ажлуудыг хийх юм. Үүнд:

Дамжуулах сүлжээний өргөтгөл  


Дулаан хангамжийн хамрах хүрээг тэлэх

Уг төслийн I шатанд 5в-12а магистралийн холбоос шугам, 8 дугаар магистралийн өргөтгөл шинэчлэлийн ажил, Бичил VII хорооллын дахин төлөвлөлтийг хангах дулааны шугам шинээр татах ажлыг хийхээр төлөвлөжээ. 

Холбоотой мэдээ