Орон сууцны сан бүрдүүлэлтийн нээлттэй сонгон шалгаруулалтад урьж байна

Орон сууцны сан бүрдүүлэлтийн нээлттэй сонгон шалгаруулалтад урьж байна
Орон сууцны сан бүрдүүлэлтэд хамрагдах хүсэлтэй иргэн, аж ахуйн нэгжийг нээлттэй сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна 

Сонгон шалгаруулалтын нэр: Худалдан авах нөхцөлтэй “Орон сууц нийлүүлэх”

Сонгон шалгаруулалтад оролцогч нь дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

1. Ашиглалтад орсон шинэ орон сууц санал болгох;
2. Тухайн орон сууцыг иргэнтэй гэрээ байгуулах өдрөөс өмнө улсын комисс хүлээн авсан байх;
3. Шүүхийн шийдвэрийн дагуу төлөх өр, төлбөрийн үүрэг хүлээгээгүй байх;
4. Батлагдсан зургийн дагуу баригдсан байх
5. Барилга, орон сууц нь чанар, стандартын шаардлага хангасан материалаар баригдсан байх.
6. Зах зээл дээр борлуулж буй нэрлэсэн үнийн дүнгээс хөнгөлөлт үзүүлэх боломжтой байх;
7. Барилга, орон сууц нь ногоон байгууламж, хүүхдийн тоглоомын талбай, автомашины зогсоолыг шийдвэрлэсэн байх;
 
Дээрх шаардлагыг хангасан сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлттэй иргэн, аж ахуйн нэгж нь 2020 оны 06 дугаар сарын 20-ний өдрийн дотор эхний ээлжид дараах материалыг “Нийслэлийн орон сууцны корпораци” ХК-д бичгээр ирүүлнэ. Үүнд:

- Төсөлд хамрагдах албан хүсэлт
- Санал болгож буй барилга, орон сууцны танилцуулга, мэдээ мэдээлэл /Байршил, гадаад орчны зураг, санал болгож буй орон сууцны дотоод зохион байгуулалтын зураг, талбай, үнэ, санал болгох нөхцөл/

Хаяг: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Экспресс цамхаг 2 давхар, 206 тоот
Утас: 7000-6953


Холбоотой мэдээ