Барилгын үндсэн 5 төрлийн материалын үнийн судалгаа

Барилгын үндсэн 5 төрлийн материалын үнийн судалгаа

Барилгын үйлдвэрлэлд өргөн ашиглаж байгаадараах 5 төрлийн материалыг сонгон авч 2019 оны 1-12 сарыг дуусталх хугацаанытус сэтгүүлд гарсан дотоодын зах зээлийн үнийг харьцуулан судалгаа хийснийгхүргэж байна. Үүнд:

-      Цемент

-      Арматур

-      Бетон зуурмаг

-      Тоосго, блок

-      Модон материал /палка, банз/

Судалгаанд дээрх материалуудын дундаж үнийгбаримталсан болно.

 ЦЕМЕНТ

Манай улсад өнөөгийнбайдлаар “МАК”, “Монцемент БМ” ХХК, “Мөнхийн баян гал” ХХК, “Хөтөлийн ЦШ” ХК,“Налгар түшиг” ХХК-ийн цементийн үйлдвэрүүд ажиллаж байгаа ба дотоодынцементийн хэрэгцээг бүрэн хангаж байна.

Цементийн үнийн судалгааг манай улсынцементийн томоохон үйлдвэрлэгчид болох “МАК евроцемент” ХХК, “Монцемент” ХХК,“Мөнхийн баян гал” ХХК, “Хөтөлийн цемент шохой” ХХК-ийн цементийн үйлдвэрүүдийнУлаанбаатар хотод худалдан борлуулдаг цэг болох “44” барилгын материалын захынууттай ОРС-42,5 маркийнпортландцементийн үнээр гаргалаа.


Судалгаанаасхарахад 2019 онд 1 тонн ууттай цементийн Улаанбаатар хот дахь барилгынматериалын захын үнэ 170,000-185,000 төгрөгийн хооронд хэлбэлзэж байсан байна.“Монцемент”, “МАК евроцемент” ХХК-ийн нэг тонн ууттай цементийн үнэ  2019 оны 3-р сарын байдлаар 175,000 төгрөгбайсан бол   барилгын үйлдвэрлэлэхэлсэнтэй холбоотой 4-7-р сард 3,000 төгрөгөөр, 8,9-р сард 5,000 төгрөгөөр тустус нэмэгдсэн байна. 2019 оны 10-р сард 1 тонн цементийн үнэ 180,000-185,000төгрөгт хүрснийг эрэлт ихтэй, цементийн тээвэрлэлтийн асуудал удааширсан,валютын ханшийн өсөлттэй холбон тайлбарлаж байна. /Дээрх графикт тухайн сарындээд үнээр нь буюу 10-р сарынх 180,000-185,000 төгрөгт хэлбэлзэж байсныг185,000 төгрөгөөр оруулсан болно/. Харин 11-р сараас үнэ тогтворжиж нэг тоннцемент 178,000 төгрөгийн үнэтэй болсон байна.

ГАНТУЙВАН 

Одоогийн байдлаарарматурын дотоодын 12 үйлдвэр ажиллаж байна. Үүнээс: орон нутагт 7.  Нийт хүчин чадал  жилд 80 мян.тн-г үйлдвэрлэж байна. Дотоодынүйлдвэрүүд зах зээлийн дөнгөж 20 хувийг үйлдвэрлэж байгаа ба үлдсэн 80 хувийгимпортоор хангаж байна. Ган туйвангийн үнийн судалгааг “Улаанбаатар менежмент”,“Агь трейд” ХХК-ийн ОХУ-аас импортоор нийлүүлдэг А500С ангийн арматурын нэгтонны дундаж үнийг 2019 оны саруудаар харьцуулан гаргасан ба Улаанбаатарменежмент ХХК-ийн үнэ 1,700, 000-1,790,000 төгрөг, “Агь трейд” ХХК-ийн1,780,000-2,277,000 төгрөгний хооронд хэлбэлзэж байсан байна.

 

Судалгаанаасхарахад барилгын үйлдвэрлэл эхлэх 3-р сараас “Улаанбаатар менежмент” ХХК-ийннэг тонн арматурын үнэ 30,000-50,000 төгрөгөөр нэмэгдэж 9-р сараас буурч нэгтонн арматурын дундаж үнэ 1,700,000 төгрөг болсон байна. А500С ангийн 10, 12 ммдиаметртай  арматурын эрэлт хэрэгцээ ихбайдаг тул үнэ нь дээрх графикт үзүүлсэн үнээс 20,000-30,000 төгрөгөөр илүүүнэтэй байдаг.

БЕТОНЗУУРМАГ

Улаанбаатархотод бетон зуурмагийн 100 гаруй,  ороннутагт 30 үйлдвэр ажиллаж байгаа ба дотоодын хэрэгцээг бүрэн хангаж байна.Бетон зуурмагийн үнийн судалгааг үйлдвэрлэл нь явагддаг 2019 оны 3-10 сараархийсэн ба “Түшиг даян оргил” ХХК-ийн үйлдвэрлэж буй М150-М400 маркийн бетонзуурмагийн үнэд тулгуурлан гаргасан болно.


 Бетон зуурмагийн үнийн хувьд харьцангуйхэлбэлзэл багатай байна.

ТООСГО,БЛОК

Энэхүү судалгаанд дотоодод үйлдвэрлэдэг ердийнулаан тоосго, ОХУ-аас импортоор оруулж ирдэг өнгөлгөөний тоосгоны үнийг“Барилгачин групп” ХХК-ийн үнийн саналын дагуу 2019 оны саруудаар гаргалаа.


Автоклавын хийт бетон гулдмай буюу блокныүйлдвэрлэл эрхэлж байгаа “МАК евроблок”, “Жи Эс Дорнын хөгжил” ХХК-ийн 2019 оныбайдлаар нэг м3 блокны үнийг судалгаанд хамрууллаа.


 Судалгаанаасхарахад МАК евроблокны нэг м3-ийн үнэ 2019 оны 1-8 сард 148,500 төгрөгнийүнэтэй байсан бол 9-р сараас 16,500 төгрөгөөр нэмэгдэж 165,000 төгрөг болсон ньэрэлт нь нийлүүлэлтээсээ давсан, тээвэрлэлттэй холбоотой асуудлууд үүссэнбайна.

 МОДОН МАТЕРИАЛ

Модон материалынүнийн судалгааг Хялганат захад худалдаалагдаж байгаа палк, банзны үнэдтулгуурлан хийлээ. Судалгаанд эрэлт ихтэй 4м-ийн урттай 150х150 мм хөндлөногтлолтой хар мод болон нарсан палкны ширхэгийн үнэ, 4м-ийн урттай 1м3 банзныүнийг орууллаа.


Нэг ширхэг палкныүнэ оны эхний 2 сард 26,000 төгрөг байснаа 3-р сараас 7,000 төгрөгөөр, 5-рсараас 10,000 төгрөгөөр нэмэгдэж 36,000 төгрөг болсон нь барилгын ажил эхэлж иххэрэгцээ үүссэнтэй холбоотой ба 10-р сараас 3,000 төгрөгөөр багассан байна. Мөннэг м3 банзны үнэ 3-р сараас 40,000-60,000 төгрөгөөр нэмэгдээд 280,000-300,000төгрөг болсон байна.

Дээрх судалгаанаасхарахад барилгын гол нэрийн материалын үнэ барилгын ажил эхлэхтэй холбоотой2019 оны 3-р сард урьд саруудаас 2-5 хувиар өссөн байгаа ба модон материалынүнэ дунджаар 15 хувь, хийт бетон гулдмайн хувьд нэг м3-ийн үнэ 9-р сараас 11хувиар тус тус өссөн нь эрэлт хэрэгцээ ихсэж, нийлүүлэлт багассан,тээвэрлэлтийн асуудал үүссэн, валютын ханшийн өөрчлөлт, түүхий эдийн олдоц багассанзэрэг шалтгаантай байна. 

Холбоотой мэдээ