Барилгын үндсэн 5 төрлийн материалын үнийн судалгаа

Барилгын үндсэн 5 төрлийн материалын үнийн судалгаа

Барилгын үйлдвэрлэлд өргөн ашиглаж байгаа дараах 5 төрлийн материалыг сонгон авч 2019 оны 1-12 сарыг дуусталх хугацааны тус сэтгүүлд гарсан дотоодын зах зээлийн үнийг харьцуулан судалгаа хийснийг хүргэж байна. Үүнд:

-       Цемент

-       Арматур

-       Бетон зуурмаг

-       Тоосго, блок

-       Модон материал /палка, банз/

Судалгаанд дээрх материалуудын дундаж үнийг баримталсан болно.

 ЦЕМЕНТ

Манай улсад өнөөгийн байдлаар “МАК”, “Монцемент БМ” ХХК, “Мөнхийн баян гал” ХХК, “Хөтөлийн ЦШ” ХК, “Налгар түшиг” ХХК-ийн цементийн үйлдвэрүүд ажиллаж байгаа ба дотоодын цементийн хэрэгцээг бүрэн хангаж байна.

Цементийн үнийн судалгааг манай улсын цементийн томоохон үйлдвэрлэгчид болох “МАК евроцемент” ХХК, “Монцемент” ХХК, “Мөнхийн баян гал” ХХК, “Хөтөлийн цемент шохой” ХХК-ийн цементийн үйлдвэрүүдийн Улаанбаатар хотод худалдан борлуулдаг цэг болох “44” барилгын материалын захын ууттай ОРС-42,5 маркийн портландцементийн үнээр гаргалаа.


Судалгаанаас харахад 2019 онд 1 тонн ууттай цементийн Улаанбаатар хот дахь барилгын материалын захын үнэ 170,000-185,000 төгрөгийн хооронд хэлбэлзэж байсан байна. “Монцемент”, “МАК евроцемент” ХХК-ийн нэг тонн ууттай цементийн үнэ  2019 оны 3-р сарын байдлаар 175,000 төгрөг байсан бол   барилгын үйлдвэрлэл эхэлсэнтэй холбоотой 4-7-р сард 3,000 төгрөгөөр, 8,9-р сард 5,000 төгрөгөөр тус тус нэмэгдсэн байна. 2019 оны 10-р сард 1 тонн цементийн үнэ 180,000-185,000 төгрөгт хүрснийг эрэлт ихтэй, цементийн тээвэрлэлтийн асуудал удааширсан, валютын ханшийн өсөлттэй холбон тайлбарлаж байна. /Дээрх графикт тухайн сарын дээд үнээр нь буюу 10-р сарынх 180,000-185,000 төгрөгт хэлбэлзэж байсныг 185,000 төгрөгөөр оруулсан болно/. Харин 11-р сараас үнэ тогтворжиж нэг тонн цемент 178,000 төгрөгийн үнэтэй болсон байна.

ГАН ТУЙВАН

Одоогийн байдлаар арматурын дотоодын 12 үйлдвэр ажиллаж байна. Үүнээс: орон нутагт 7.  Нийт хүчин чадал  жилд 80 мян.тн-г үйлдвэрлэж байна. Дотоодын үйлдвэрүүд зах зээлийн дөнгөж 20 хувийг үйлдвэрлэж байгаа ба үлдсэн 80 хувийг импортоор хангаж байна. Ган туйвангийн үнийн судалгааг “Улаанбаатар менежмент”, “Агь трейд” ХХК-ийн ОХУ-аас импортоор нийлүүлдэг А500С ангийн арматурын нэг тонны дундаж үнийг 2019 оны саруудаар харьцуулан гаргасан ба Улаанбаатар менежмент ХХК-ийн үнэ 1,700, 000-1,790,000 төгрөг, “Агь трейд” ХХК-ийн 1,780,000-2,277,000 төгрөгний хооронд хэлбэлзэж байсан байна.

 

Судалгаанаас харахад барилгын үйлдвэрлэл эхлэх 3-р сараас “Улаанбаатар менежмент” ХХК-ийн нэг тонн арматурын үнэ 30,000-50,000 төгрөгөөр нэмэгдэж 9-р сараас буурч нэг тонн арматурын дундаж үнэ 1,700,000 төгрөг болсон байна. А500С ангийн 10, 12 мм диаметртай  арматурын эрэлт хэрэгцээ их байдаг тул үнэ нь дээрх графикт үзүүлсэн үнээс 20,000-30,000 төгрөгөөр илүү үнэтэй байдаг.

БЕТОН ЗУУРМАГ

Улаанбаатар хотод бетон зуурмагийн 100 гаруй,  орон нутагт 30 үйлдвэр ажиллаж байгаа ба дотоодын хэрэгцээг бүрэн хангаж байна. Бетон зуурмагийн үнийн судалгааг үйлдвэрлэл нь явагддаг 2019 оны 3-10 сараар хийсэн ба “Түшиг даян оргил” ХХК-ийн үйлдвэрлэж буй М150-М400 маркийн бетон зуурмагийн үнэд тулгуурлан гаргасан болно.


 Бетон зуурмагийн үнийн хувьд харьцангуй хэлбэлзэл багатай байна.

ТООСГО, БЛОК

Энэхүү судалгаанд дотоодод үйлдвэрлэдэг ердийн улаан тоосго, ОХУ-аас импортоор оруулж ирдэг өнгөлгөөний тоосгоны үнийг “Барилгачин групп” ХХК-ийн үнийн саналын дагуу 2019 оны саруудаар гаргалаа.


Автоклавын хийт бетон гулдмай буюу блокны үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа “МАК евроблок”, “Жи Эс Дорнын хөгжил” ХХК-ийн 2019 оны байдлаар нэг м3 блокны үнийг судалгаанд хамрууллаа.


 Судалгаанаас харахад МАК евроблокны нэг м3-ийн үнэ 2019 оны 1-8 сард 148,500 төгрөгний үнэтэй байсан бол 9-р сараас 16,500 төгрөгөөр нэмэгдэж 165,000 төгрөг болсон нь эрэлт нь нийлүүлэлтээсээ давсан, тээвэрлэлттэй холбоотой асуудлууд үүссэн байна.

 МОДОН МАТЕРИАЛ

Модон материалын үнийн судалгааг Хялганат захад худалдаалагдаж байгаа палк, банзны үнэд тулгуурлан хийлээ. Судалгаанд эрэлт ихтэй 4м-ийн урттай 150х150 мм хөндлөн огтлолтой хар мод болон нарсан палкны ширхэгийн үнэ, 4м-ийн урттай 1м3 банзны үнийг орууллаа.


Нэг ширхэг палкны үнэ оны эхний 2 сард 26,000 төгрөг байснаа 3-р сараас 7,000 төгрөгөөр, 5-р сараас 10,000 төгрөгөөр нэмэгдэж 36,000 төгрөг болсон нь барилгын ажил эхэлж их хэрэгцээ үүссэнтэй холбоотой ба 10-р сараас 3,000 төгрөгөөр багассан байна. Мөн нэг м3 банзны үнэ 3-р сараас 40,000-60,000 төгрөгөөр нэмэгдээд 280,000-300,000 төгрөг болсон байна.

Дээрх судалгаанаас харахад барилгын гол нэрийн материалын үнэ барилгын ажил эхлэхтэй холбоотой 2019 оны 3-р сард урьд саруудаас 2-5 хувиар өссөн байгаа ба модон материалын үнэ дунджаар 15 хувь, хийт бетон гулдмайн хувьд нэг м3-ийн үнэ 9-р сараас 11 хувиар тус тус өссөн нь эрэлт хэрэгцээ ихсэж, нийлүүлэлт багассан, тээвэрлэлтийн асуудал үүссэн, валютын ханшийн өөрчлөлт, түүхий эдийн олдоц багассан зэрэг шалтгаантай байна. 

Холбоотой мэдээ