Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөж барилгажуулах журмыг шинэчилнэ

Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөж барилгажуулах журмыг шинэчилнэ

Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралдаанаар “Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах үйл ажиллагааны  журам"-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах талаар хэлэлцлээ.

“Гэр хорооллын газрын дахин төлөвлөн барилгажуулах үйл ажиллагааны журам” нь зургаан бүлэг 60 зүйлтэй бөгөөд БХБ-ын сайдын 2018 оны 3-р сарын 29-ны өдрийн 46 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдаж байжээ. Энэхүү журмын дагуу нийслэлийн 26 байршил, 78 хэсэгчилсэн талбайд 35 байгууллага төсөл хэрэгжүүлэх эрхтэй байгаа аж. Журмын хэрэгжилтэд дүгнэлт хийж, нэмэлт өөрчлөлт оруулах зорилгоор нийслэлийн харъяа 4, төсөл хэрэгжүүлэгч 41 байгууллагад албан бичиг хүргүүлж, төслийг хэрэгжүүлэхэд тулгарч буй асуудлаар нь санал авчээ.

Төсөл хэрэгжүүлэгч компаниудын зүгээс төслийг хэрэгжүүлэхэд тухайн газрын өмчлөгчтэй тохиролцоонд хүрч чаддаггүй, дахин төлөвлөлтийн төслийн орон сууцны борлуулалт бага, худалдан авалт муу зэрэг шалтгаануудыг хэлсэн байна.

Дээрх шалтгаан нөхцөлийг шийдвэрлэх зорилгоор “Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах үйл ажиллагааны журам”-д хоёр өөрчлөлт, 10 нэмэлт заалт оруулахаар ажлын хэсэг боловсруулжээ.

Мөн яармагийн гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн ажилд яармагийн гэр хорооллын бүс нь нам давхрын сууцны хороолол болох бөгөөд гол гудамж замууд нь дундаж давхрын орон сууц, худалдаа үйлчилгээний барилга байгууламжууд байгуулагдахаар төлөвлөгджээ. Хан-Уул дүүргийн 4,5,6,7,8 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр, Яармагийн гэр хорооллыг хамран байрлах 5475 нэгж талбар бүхий 268 га гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөж барилгажуулах юм байна. Нийт талбайг зургаан хэсэгчилсэн талбайд хувааж дахин төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх бөгөөд 40200 хүн амтай, 11100 өрх амьдрах, 7680 хүүхдийн суудалтай ерөнхий  боловсролын сургууль, 2880 хүүхдийн цэцэрлэг, 770 ортой эмнэлэг байхаар төлөвсөн байна.

Холбоотой мэдээ