Нийслэлд иргэн төвтэй хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй

Нийслэлд иргэн төвтэй хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй

Нийслэлийн хэмжээнд ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх хөтөлбөр хэрэгжиж, иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлсэн ногоон байгууламж, цэцэрлэгт хүрээлэн, дэд бүтцийн асуудлыг шийдсэнолон бүтээн байгуулалтууд хийгдэж байна.Эдгээр бүтээн байгуулалтад гар бие оролцож, эх орныхоо хөгжил цэцэглэлтэд өөрийн хувь нэмрээ оруулж яваа Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар \НХОГ\-ын дарга Б.Мөнхбатыг энэ удаагийн зочноор урилаа.

Ярилцлагынхаа эхэнд Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар /НХОГ/ нь ямар чиг үүрэгтэй байгууллага вэ гэдгийг тодруулмаар байна? 

НХОГ бол нийслэлийн хэмжээнд төсвийн болон төсөл хөтөлбөрийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалтын гүйцэтгэлд захиалагчийн хяналтын хэрэгжүүлэн ажилладаг орон нутгийн өмчит ажахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар. Тодруулбал нийслэлийн хэмжээнд  хэрэгжүүлэх шаардлагатай ажлын судалгаа,зураг төслийг боловсруулан  батлагдсанхөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэлд захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлэн   ашиглалтад хүлээлгэн өгдөг байгууллага юм. 

Одоогийн байдлаар улс, нийслэлийн төсөв, гадаадын хөрөнгө оруулалт, зээл тусламж болон бусад эх үүсвэрийн хөрөнгө оруулалтаар барилга байгууламж шинээр барих, өргөтгөх, шинэчлэх, засварлах үйл ажиллагааны гүйцэтгэлд захиалагчийн хяналтын хэрэгжүүлж, хөрөнгө оруулалтын судалгаа шинжилгээний үр дүнгийн саналаа холбогдох газар хүргүүлэн хамтран ажиллаж байна. 

Өнгөрсөн хугацаанд нийслэлийн өнгө төрхийг тодорхойлсон олон бүтээн байгуулалтыгхийж гүйцэтгэсэн байдаг. Тэдгээр бүтээн байгуулалтаас дурьдвал? 

Монгол Улсын хүн амын дийлэнх нь Нийслэл Улаанбаатар хотдоо амьдарч, ажиллаж байна. Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газар болон холбогдох төрийн байгуулагуудын үндсэн зорилго нь иргэдийнхээ эрүүл аюулгүй орчинд сурч хөгжих,ажиллах, амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэхэд чиглэгдсэн байдаг. Тиймээс хотын иргэдийн өмнө тулгамдаад байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэх,  эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх, хөрөнгө оруулалтын ажлыг оновчтой төлөвлөх, хэрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн  олон ажлыг хийж хэрэгжүүлээд байна. Товчхондоо хэлбэл улс орны ирээдүй хүүхэдбагачуудын сурч хөгжих орчин, нөхцлийг сайжруулах зорилтын хүрээнд  цэцэрлэг, сургуулиудын суудлын тоог нэмэгдүүлж,гэр хорооллын айл өрхүүдийг хэсэгчилсэн инженерийн дэд бүтэцтэй болгож,ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон барилга байгууламжийг шинэчлэх зэрэг олонтомоохон бүтээн байгуулалтын ажилд захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлэн ажилласан.

2019 онд манай газар Улс, нийслэлийн төсөв болонолон улсын санхүүжилтээр барилга угсралт, их засвар, зураг төслийн 669,9 тэрбумтөгрөгийн гэрээний дүнтэй 716 төсөл арга хэмжээнд захиалагчийн хяналтхэрэгжүүлж ажилласан. Нийт гэрээт ажлын гүйцэтгэл 80 гаруй хувьтай хэрэгжиж,  425 төсөл арга хэмжээг бүрэн дуусгаж, 531,6тэрбум гэрээний дүнтэй 291 төсөл арга хэмжээ он дамжин хэрэгжиж байна.Хэрэгжүүлж буй төсөл, хөтөлблөр, хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлуудынүр өгөөж нь иргэддээ ээлтэй, хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн байх ёстой. ТиймээсНийслэлийн удирлагын зүгээс хэрэгжүүлж байгаа болон цаашид хийж хэрэгжүүлэххөрөнгө оруулалтын ажлуудаа иргэн төвтэй хөрөнгө оруулалт байх ёстой гэдгийгбаримтлан ажиллаж байна.

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫНСУРГУУЛИУД ХОЁР ЭЭЛЖИД БҮРЭН ШИЛЖСЭН 

Сургууль, цэцэрлэгүүдийначаалал нэмэгдэж, гурван ээлжээр хичээллэх нь нийгмийн тулгамдсан асуудалболоод байсан. Үүнийг шийдвэрлэх ямар ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн бэ?

2019 оны хөрөнгөоруулалтын онцлог нь боловсрол, эрүүл мэндийн салбарт маш том хөрөнгө оруулалтхийсэн явдал юм. 2016-2019 онуудад Улс, Нийслэл, дүүргийн төсөв, орон нутгийнхөгжлийн сангийн хөрөнгөөр нийт 461,6 тэрбум төгрөгийн гэрээний дүнтэй, 1273төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлж, ашиглалтад оруулаад байна. 

Үүнээс боловсролынсалбарт 285 төсөл хэрэгжүүлж,ерөнхий болосролын сургууль болон цэцэрлэгийг барилгыг шинээр барих, өргөтгөх ажлыг хийжгүйцэтгэсэн. Үр дүнд нь ерөнхийболовсролын сургуулиуд 9130 суудлын тоогоор нэмэгдэж хоёрээлжид шилжсэн, цэцэрлэгүүдийн орнытоо 6540-өөр нэмэгдэж ачаалал 50-80 хувь буурч, боловсролын салбарт шинээр 2170 ажлынбайр бий болсон.  Энэ онд ч бас суудлын тоог нэмэгдүүлэхэд чиглэгдсэн олонтөсөл хэрэгжихээр төлөвлөгдсөн байгаа. 

Мөн эрүүл мэндийн салбарын 13,2тэрбум төгрөгийн гэрээтэй 66 ажлыг бүрэн хэрэгжүүлж байнгын ашиглалтад оруулсан. 2019-2020 он дамжинСонгинохайрхан дүүрэгт Азийн хөгжлийнбанкнысанхүүжилтээр олон улсын стандартшаардлагад нийцсэн 200 ортой, иж бүрэн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл бүхий жишигэмнэлэг баригдаж ашиглалтад орох гэж байна. 

Гэрхорооллыг дахин төлөвлөх тал дээр нийслэлийн зүгээс ямар бодлоготой ажиллажбайгаа вэ? Үүнд НХОГ ямар үүрэгтэй оролцож байна вэ?

Гэрхорооллыг дахин төлөвлөх, инженерийн дэд бүтцийг байгуулах, Улаанбаатар хотынагаарын болон хөрсний бохирдлын асуудлыг шийдвэрлэн шинэчлэх нь хамгийн чухаласуудлын нэг. Тиймээс гэр хороолол руу чиглэсэн ажилд төсвийн хөрөнгөоруулалтын  тодорхой хувийг төлөвлөнхэрэгжүүлж байгаа.

Гэрхорооллыг дахин төлөвлөх буюу орон сууцжуулах бодлогоос гадна гэр хорооллын айлөрхүүдийг төвлөрсөн болон бие даасан инженерийн дэд бүтэцтэй болгох ажил руухөрөнгө оруулалт хийгдэх нь богино хугацаанд хэрэгжүүлэх, агаар орчны бохирдлыгшийдвэрлэхэд чухал нөлөөтэй байгаа. Энэ ажлын хүрээнд Чингэлтэй дүүргийн 7 дугаархорооны 200 өрхийг бие даасан эх үүсвэр бүхий дулаан, цэвэр усны хангамжтай,бохирын цэвэрлэх байгууламж бүхий “Сервис центр” байгуулсан ажил юм. Уг ажил ньбогино хугацаанд гэр хорооллын айл өрхүүдийг яндангаас салгаж, өөрсдийнхашаандаа ая тухтай, эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлж байгаа юм.Энэ ажлыг ирэх онуудад ч хэрэгжүүлэн ажиллахаар төлөвлөсөн байгаа. МөнУлаанбаатар хотын инженерийн дэд бүтцийг сайжруулахад чиглэгдсэн дулаанхангамжийн 11Г, 11Д, 12А, 12В,  бохирусны Туул-1 коллектор зэрэг томоохон шугамуудыг шинэчлэх, өргөтгөх ажлуудхийгдэж байна. Дээрх дэд бүтцийн ажлууд ашиглалтад орсоноор орон сууцны барилгабайшин төдийгүй гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн ажлуудыг эх үүсвэрээр хангахтомоохон боломж бүрдэх юм.

Дэдбүтцийн салбарт жил бүр хөрөнгө оруулалт хийгдэж, тодорхой төслүүд хэрэгжижбайна. Харин эдгээр шинэчлэлүүдийн үр дүн хэзээнээс харагдах вэ гэдэг ньиргэдийн дунд хүлээлт үүсгэж байгаа?

Дэд бүтцийн асуудлыгцогцоор нь шийдэхэд тодорхой цаг хугацаа шаардлагатай. Хөрөнгө мөнгөнийасуудлаас болоод томоохонмагистрал шугамуудыг бүхэлд нь шинэчилж чадахгүй байгаа учраас хэсэгчлэншинэчилж байгаа юм. Нийслэлийн энэ их барилга байгууламжууд анх байгуулагдсан эхүүсвэртээ багтахгүй, шугам сүлжээ магистралын хүчин чадал нь дийлэхгүй болсоншугамууд олон бий. Тиймээс дэд бүтцийгшинэчлэх, өргөтгөх ажилд жил болгон хөрөнгөоруулалт хийж байгаа. Цаашдаа чнэмэгдүүлэх зайлшгүй шаардлага байна. Мөн орон сууцны хорооллын дундах ашиглалтын хугацааөндөртэй шугамуудыг шинэчлэх хэрэгцээ шаардлага их бий. Энэ ажлуудыг ч гэсэнхотын зүгээс шат дараатайгаар хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

Мөнгэр хорооллыг хөгжүүлэх, дэд бүтцийг өргөжүүлэхэд чиглэгдсэн олон төсөл хөтөлбөрүүдхэрэгжиж байгаагийн нэг хэсэг нь Сэлбэ, Баянхошуу дэд төвүүдийг байгуулж үерийнбарилга байгууламж, төвлөрсөн дулааны болон цэвэр, бохир усны шугам, цахилгааныэх үүсвэрийг шийдвэрлэж 1000м3 цэвэр усны насос станц болон Сонгино хайрхандүүрэгт 240 хүүхдийн цэцэрлэг, мэргэжил сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн барилгуудыгашиглалтанд оруулсан байна.


 

Хоттөлөвлөлт, хөрөнгө оруулалт хоёр салшгүй холбоотой. Нийслэлийн зүгээс хоттөлөвлөлтийн бодлогодоо ямар чиглэлийг баримталж, хөрөнгө оруулалт хийж байгаавэ? 

Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэхурт хугацааны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг 1954 онд Хуучнаар ЗХУ-ын Москва хотын Гипрогор институтхийж гүйцтгэсэн байдаг. Түүнээс хойш тус институт 4 удаагийн хөгжлийн ерөнхийтөлөвлөгөөг боловсруулсан юм. Хамгийн сүүлд 2013 онд Монгол Улсын Их хурлынтогтоолоор Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхийтөлөвлөгөөний тодотгол, 2030 оны хөгжлийн чиг хандлагын баримт бичиг батлагдсан.  Энэхүү бодлогын баримт бичгийн хүрээнд Улаанбаатар хотынхөгжлийг төлөвлөж, хөрөнгө оруулалтыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа. Жилбүрийн улс, нийслэлийн төсвөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, аргахэмжээг төлөвлөх хөрөнгө оруулалтыг батлахдаа 2030 оны ерөнхийтөлөвлөгөөний үзэл баримтлал, чиг хандлага, төлөвлөлтөд нийцүүлдэг.  

Гэхдээтөсвийн хөрөнгө оруулалтаар бүх асуудлыг бүрэн шийдвэрлэх боломжгүй юм.Нийслэлийн удирдлагын зүгээс хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулах ажилд иргэн, ажахуйн нэгжүүдийг оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэгдсэн асуудалд анхаарч ажиллажбайгаа. Нийслэлийн Засаг даргаас Нийслэл дэх төр, хувийн хэвшлийн  түншлэл дэд хөтөлбөр, хэрэгжүүлэх журмыгНийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд өргөн барьж  батлуулсан байгаа. 

ОЛОН УЛСЫНСТАНДАРТАД НИЙЦСЭН ЖИШИГ ЭМНЭЛЭГ АШИГЛАЛТАД ОРНО 

Энэ ондямар ажлууд хийгдэх вэ? Хяналт тавьж хэрэгжүүлэх томоохон төсөлхөтөлбөрүүдээсээ танилцуулахгүй юу?  

2020 оныг Нийслэл “Нэгхот-Нэг стандарт” зорилтот жил болгон зарласан. Томоохон ажлууд гэхээсээ илүүтэйгээр бүхий л хөрөнгөоруулалтын ажлууд иргэдийнхээ эрүүл аюулгүй, стандарт шаардлагад нийцсэн орчиндажиллаж, амьдрах таатай нөхцлийг бүрдүүлэхэд чиглэгдсэн байх ёстой. Энэ онддээрх шаардлагад нийцсэн олон төсөл, хөтөлбөрүүд батлагдсан байгаа. 

Эдгээражлуудыг стандарт, норм дүрмийн дагуу  захиалагчийн хяналтаа хэрэгжүүлэн иргэд оршинсуугчдийн хэрэгцээнд нийцүүлэн  цагхугацаанд нь ашиглалтад оруулах нь манай байгууллагын үүрэг, мөн хариуцлага юм.Тиймээс Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлэнажиллуулахаар үүрэг болгосон улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр баригдахболовсрол, эрүүл мэнд, дэд бүцэц гээд олон бүтээн байгуулалтын ажлыгхэрэгжүүлэн ажиллана. Тухайлбал, энэ онд ерөнхий боловсрол, цэцэрлэгийн 32барилга, Сонгино хайрхан дүүрэгт баригдаж буй жишиг эмнэлэгийг ашиглалтадоруулна. Мөн нийгмийн дэд бүтцийн барилга байгууламж, гэр хорооллыг хөгжүүлэххөтөлбөрийн хүрээнд хийгдэж байгаа болон төвлөрсөн инженерийн дэд бүтцийнбайгууламжуудын өргөтгөл, шинэчлэлийн ажлууд, орон сууцны барилгын засвар,ногоон байгууламж бүхий цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах зэрэг ажлууд хийгдэнэ.


 

БидНийслэлийн их бүтээн байгуулалт, ажил хэргийн талаар багагүй яриа өрнүүллээ.Одоо хувь хүн талаас тань хэдэн зүйл асуумаар байна. Та 18 жил төрийнбайгууллагад ажиллажээ. Энэ хугацаанд олон зүйлийг хийж бүтээсэн байх?

Минийүндсэн мэргэжил физикийн багш. 2002 онд Чингэлтэй дүүргийн 23 дугаар сургуулийнфизикийн багшаас ажлын гараагаа эхэлж, улмаар Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргынТамгын газрын мэргэжилтэн, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгынгазрын дарга, Засаг даргын орлогч гээд дүүргийн бүхий л шатанд ажилласан.  Миний гэхээс илүүтэйгээр хамт олны минь хийжхэрэгжүүлсэн ажил маш их. Ажиллаж байх хугацаандаа дүүргийн удирдлага, хамтолноосоо суралцаж, олон сайхан бүтээн байгуулалтад гар бие оролцож ард ньгарсан байдаг.

Жишээлбэл,иргэдийн амарч, аялж зугаалах ногоон байгуулж бүхий талбай, Б.Явуухулангийннэрэмжит цэцэрлэгт хүрээлэн, Сэлбэ голын орны тохижилтын эхний хэсэг, Тусгаартогтнолын талбай, Цэрэндоржийн нэрэмжит гудамжны тохилтын ажлууд, ерөнхийболовсролын сургууль, цэцэрлэгүүдийн дотор болон гадна орчны тохижилт, барилгыншинэчлэл, гэр хорооллын гудамж дундуурх авто замууд гээд олон бүтээнбайгуулалтын ажлуудыг хамт олны хамтаар хийж гүйцэтгэсэн байдаг. Гар биеоролцсон ажлууд маань одоо ч өнгө төрхөө алдалгүй иргэдийн таашаалд нийцсэнхэвээр байгааг харахад таатай байдаг даа.


Хүндээш ахиж, дэвшиж, амжилтад хүрэхэд ажлын арга барил, уг хүний мөн чанарихээхэн нөлөөлдөг юм шиг санагддаг. Таны хувьд?

Аливаа амжилтын ард үргэлж хамт олон байдаг. Хамтолны хүчин чармайлт, мэдлэг боловсрол, туршлага нэгдэж байж ажлын ард амжилттайгардаг. Мэдээж удирдлагын арга барил, хандлагаас шаалтгаалдаг зүйл олон байгаа.

НАМАЙГ ХЭРХЭНАЖИЛЛАСАНЫГ СОНГОГЧИД МААНЬ Л ДҮГНЭНЭ

ТаНийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын даргаас гадна Нийслэлийн иргэдийнтөлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч, тэргүүлэгчийн албыг давхар хашдаг юм байна. Ямардүүргээс нэр дэвшсэн бэ? Сонгогдсон хугацаандаа тойрогтоо тулгамдсанасуудлуудыг бүрэн шийдсэн үү? 

2016 онд Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын37 дугаар тойрог буюу Чингэлтэй дүүргийн 1-5 дугаар хороонд Монгол Ардын намааснэр дэвшин Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд сонгогдон ажиллаж байна.Мэдээж дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөр, иргэдэд хэлсэн ярьсан зүйлээ хэрэгжүүлэх ньүүрэг. Дүүрэгтээ олон жил ажилласан, тухайн тойргийн иргэдэд тулгамдаж байгааасуудлуудыг мэдэх хүний хувьд мөрийн хөтөлбөр, иргэдийнхээ өмнө тулгамдсанасуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө хичээн ажиллаж байна. Би залуу хүн дараа дараагийнсонгуульд дэвшээд очно, өмнө нь ярьсан хэлсэн зүйлээ биелүүлээгүй байж ямарнүүрээр очих уу. Миний хувьд эргээд уулзах нүүртэй байхыг эрхэм болгодог, энэзарчмаа ч  баримтлан ажилласан гэж бодожбайгаа. Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн тэргүүлэгчдийн хуралдаанд нийслэлийниргэдийн өмнө тулгамдаад байгаа олон асуудлуудыг шийдвэрлэхийн төлөө нутгийнөөрөө удирдах ёсны байгууллагын хууль, дүрэм журмын дагуу ажиллаж байгаа.Гэхдээ миний хэрхэн ажиллаж байгааг би биш иргэд, сонгогчид маань дүгнэж,дүнгээ тавина даа.


 

2020оны УИХ-д эсвэл НИТХ-ын сонгуульд өрсөлдөх бодол бий юу?

Миний бодол гэхээсээ намын байгууллага дэвшүүлэх эсэхийгшийддэг. Хувь хүний тухайд бол НИТХ-д дахин нэр дэвших бодол байгаа, энэтухайгаа намын холбогдох байгууллагадаа илэрхийлсэн.

Биднийярилцлага энэ хүрээд өндөрлөж байна. Сүүлчийн асуултыг танд үлдээе?

Өнөөдрийг хүртэл нийслэлийнхээ хөгжлийн төлөөхбүтээн байгуулалтад гар бие оролцон төсөл хөлбөрүүдийг амжилттай гүйцэтгэжбайгаа гүйцэтгэгч байгууллагуудынхаа хамт олонд баяр хүргэх ёстой.  Цаашид ч нийслэлийн хөгжилд чиглэсэн олонтөсөл хөтөлбөр, бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын ажлыг стандарт, нормдүрмийн дагуу чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэхэд хамтран ажиллахад таатай байхболно гэдгийг танай сэтгүүлээр дамжуулан хэлэхэд таатай байна. Баярлалаа.

СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ

АНХААРУУЛГА:
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд barilga.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.

Холбоотой мэдээ