Амины орон сууцны төсөв бодох аргачлал

Амины орон сууцны төсөв бодох аргачлал

Барилгын зураг төслийн баримт бичгийг үндэслэж  тооцсон, барилга барихад шаардагдах нийт мөнгөн хөрөнгийн нийлбэрийг барилгын төсөвт өртөг гэнэ. Ажлын зургийн шатанд барилгын бүтээц ажлын төрлөөрх төсвийн суурь нормыг үндэслэн барилгын төсөвт өртгийг тодорхойлоход “БНбД81-95-12 Барилгын төсөв зохиох дүрэм”-ийг ашиглана.

Инженерийн бус хийцлэлтэй амины орон сууцны төсвийг  дээрх дүрэм, төсвийн суурь нормын үндэслэлүүд болон жишиг үнэ, машины цагийн үнэ, тарифыг үндэслэхгүйгээр зах зээлийн бодит үнэ ханшаар тооцож болно.

Төсвийг зургийн дагуу тодорхойлсон ажлын тоо хэмжээг үндэслэн  барилгын дараах үе шатны ажлуудаар зохионо.

Барилгын ажил:  Газар шорооны ажил,суурийн ажил, хана, хамар хана, хучилт, дээвэр, хаалга, цонх, шат, шал

Тусгай ажил: Халаалт, салхивч, цэвэр, бохир ус, дотор гэрэлтүүлэг, гадна шугам сүлжээ, гадна засал, дотор засал, бусад ажлууд /довжоо, пандус, хаяавч, бусад / гэх мэт;
Төсөв бодох дараалал:

 1. Зураг төсөлтэй танилцах;

 2. Төсөв зохиох үе шатны ажлын жагсаалт гаргах;

 3. Зургийн дагуу ажлын тоо хэмжээг “Барилгын ажлын тоо хэмжээ бодох аргачилсан заавар БД81-101-01”-ийн дагуу тооцно.

 4. Цалингийн зардлын тооцоо;

 5. Материал, хийц эдлэлийн хэрэгцээ, үнийн тооцоо;

 6. Тээврийн зардлын тооцоо;

 7. Машин ашиглалтын хэрэгцээ, зардлын тооцоо;

 8. Нэгтгэсэн зардлын тооцоо хийнэ.

Барилга угсралтын ажилд цалингийн зардлын тооцоог үе шатны ажил тус бүрээр 2019 оны барилгын ажил гүйцэтгэлийн үнэлгээг ажлын тоо хэмжээгээр үржүүлэн тооцож болно.


Материалын зардлын тооцоог хийх

 1. Ажил тус бүрд орох материалын жагсаалт гаргана.

 2. Материалын орцын нормыг судлах;

 3. Нэгж ажилд орох материалын орцыг тодорхойлох;

 4. Ажлын тоо хэмжээгээр материалын нийт орцыг тодорхойлж, нэр төрлөөр нь нэгтгэнэ.

 5. Материалын үнийг судалж, нэгжийн үнийг тогтооно.

 6. Нэгжийн үнийг нийт орцоор үржүүлж материалын зардлын тооцоо хийнэ.

Төсөвт тээврийн зардлыг автомашинаар хот доторх ачаа тээвэрлэгч хувь хүн, албан байгууллагын 2019 оны жишиг үнийг үндэслэн тооцож, нийт материалын тээврийн зайг км-ээр тооцож оруулна.

Жишээ болгож тэнхлэгээрээ 10.22х9.30 метр хэмжээтэй, нэг давхар евроблокон ханатай барилгын төсвийг тооцох талаар зөвлөгөө оруулж байна...

 

Үргэлжлэлийг "Амины орон сууцны шилдэг 100 загвар"  каталоги-оос уншина уу 

Холбоотой мэдээ